intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 4: Quản lý phát hành hóa đơn

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
64
lượt xem
2
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 4: Quản lý phát hành hóa đơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 trình bày các nội dung kiến thức về quản lý phát hành hóa đơn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Quy trình áp dụng hóa đơn tự in, mô hình hóa hoạt động quản lý phát hành hóa đơn, thực hành trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 4: Quản lý phát hành hóa đơn

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN Theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp có thể tự in hóa đơn và chủ động trong việc quản lý phát hành hóa đơn của mình. 3
 4. 1. QUY TRÌNH ÁP DỤNG HÓA ĐƠN TỰ IN Lập quyết định về việc áp dụng hình thức 1 hóa đơn tự in Khởi tạo mẫu hóa đơn theo đặc thù của 2 doanh nghiệp 3 Lập thông báo phát hành hóa đơn tự in Lập và in hóa đơn theo mẫu đã thông báo 4 phát hành 4
 5. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN 5
 6. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 6
 7. 3.1. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN Doanh nghiệp có thể khởi tạo Mẫu hóa đơn riêng cho doanh nghiệp mình. Các nội dung bắt buộc trên một loại hóa đơn được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, ngoài ra doanh nghiệp còn có thể chèn thêm các thông tin khác như logo, slogan, website, email… 7
 8. 3.1. KHỞI TẠO MẪU HÓA ĐƠN 8
 9. HÓA ĐƠN MẪU IN RA TỪ PHẦN MỀM 9
 10. 3.2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN • DN lập quyết định áp dụng hóa đơn tự in/hóa đơn điện tử trước khi phát hành hóa đơn tự in/điện tử để sử dụng • DN lập đề nghị sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi phát hành hóa đơn đặt in hoặc tự in để sử dụng. • Chức năng này cho phép lưu trữ các Quyết định sử dung hóa đơn, đề nghị sử dụng hóa đơn mà DN đã nộp cho cơ quan thuế 10
 11. 3.2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN 11
 12. 3.3. LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cần phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quản quản lý thuế trực tiếp về mẫu hóa đơn, số hóa đơn sẽ phát hành trong kỳ. Chức năng này cho phép lập và in Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. 12
 13. LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN 13
 14. MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN IN TỪ PHẦN MỀM 14
 15. 3.4. HỦY HÓA ĐƠN Trong trường hợp các hóa đơn đặt in in sai, in trùng, in thừa hoặc hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng vì một số lý do như thay đổi địa chỉ, thay đổi mẫu và không sử dụng mẫu hóa đơn đã phát hành nữa thì cần phải hủy các hóa đơn đó. Chức năng này cho phép khai báo các hoá đơn bị hủy đồng thời lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn. 15
 16. 3.4. HỦY HÓA ĐƠN 16
 17. MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN IN TỪ PHẦN MỀM 17
 18. 3.5. LẬP THÔNG BÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN Cho phép khai báo hóa đơn bị mất, cháy, hỏng đồng thời lập Báo cáo mất, cháy hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 18
 19. 3.5. LẬP BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN 19
 20. MẪU THÔNG BÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2