intTypePromotion=3

Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa 8 - GV.N Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
89
lượt xem
19
download

Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa 8 - GV.N Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử giúp học sinh nắm được khái niệm về chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa dựa trên cơ sở sự nhường oxi và sự nhận oxi. Phân biệt được chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các PTHH cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa 8 - GV.N Nam

 1. BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8 BÀI 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ
 2.  KIỂM TRA BÀI CŨ : Trình bày tính chất hóa học của hiđro. Viết phương trình phản ứng minh họa ? Chữa bài tập 1/109 Đáp án bài tập 1/109 : a/ Fe2O3 + 3H2 to 2Fe + 3H2O b/ HgO + H2 to Hg + H2O to c/ PbO + H2 Pb + H2O
 3. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ I. Sự khử, sự oxi hóa : H2 + CuO to Cu + H2O Sự khử CuO t o H2 + CuO CuO + Sự oxi hóa H2 Vậy sự khử là gì ? Sự oxi hóa là gì ? Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hóa.
 4. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ  Bài 1(a, b)/109 : Xác định sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng : Sự oxi hóa H2 to a Fe2O3 + 3H2 3Fe + 3H2O Sự khử Fe2O3 Sự oxi hóa H2 b to PbO + H2 Pb + H2O Sự khử HgO
 5. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ II. Chất khử, chất oxi hóa : CHẤT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG CHẤTẤT Ử CH KH CHẤT CHIẾM OXI OXI HÓA NHƯỜNG OXI to Cu + H O H2 CuO H2 + CuO 2 Fe2O3+3CO to 2Fe+3CO CO Fe2O3 2 C + O2 to CO2 O2 C
 6. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ II. Chất khử, chất oxi hóa : Vậy chất nào được gọi là chất oxi hóa, chất khử ? Chất chiếm oxi của chất khác gọi là chất khử. Chất nhường oxi cho chất khác gọi là chất oxi hóa. Trong một số phản ứng oxi tác dụng với các chất  bản thân oxi là chất oxi hóa.
 7. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ Bài tập 2 : Xác định chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa trong các phản ứng oxi hóa - khử sau : Sự oxi to a/ 2Al + Fe2O3 hóa Al Al2O3 + 2Fe 2AlC + Fe22 3 b/ + OO toto Al2O CO2 3 + 2Fe (Chất khử) (chất oxi hóa) Sự khử Fe2O3 Sự oxi hóa C to C + O2 CO2 (Chất khử) (chất oxi hóa) Sự khử O2
 8. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ III. Phản ứng oxi hóa - khử : - Là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời : + Sự oxi hoá + Sự khử
 9. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ Bài tập 3 : Hãy cho biết mỗi phản ứng dưới đây thuộc loại nào ? Đối với phản ứng oxi hóa - khử hãy chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa. to a/ 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O to b/ CaO + H2O Ca(OH)2 to c/ CO2 + 2Mg 2MgO + C
 10. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử : Sản xuất sắt, thép Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất. Làm tăng hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 11. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử : * Lợi ích và tác hại của mỗi phản ứng oxi hoá - khử : to C + O2 CO2 to 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
 12. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ IV. Tầm quan trọng của phản ứng oxi hóa - khử : * Lợi ích và tác hại của phản ứng oxi hóa – khử : Sắt bị gỉ trong không khí
 13. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ * Thể lệ cuộc chơi : Ô chữ gồm 9 hàng ngang và một hàng dọc từ chìa khoá. Mỗi hàng ngang là một cụm từ và được gợi ý bằng 1 câu. * Luật chơi : Đoán đúng mỗi từ hàng ngang được tính 1 điểm . Đoán được hàng dọc từ chìa khoá được tính 6 điểm.
 14. TRÒ CHƠI ĐOÁN Ô CHỮ : 1 O X O X I T 2 O X I O X 3 C H Ấ T O X I H O Á I 4 H A T N H Â N H 5 M O L O 6 C H Ấ T K H Ử H Á 7 P H Â N T Ử Ử K 8 S Ự O X I H O Á H Á 9 S Ự K H Ử Ử K Hàng 7 : Tên của một loại hạt vi mô đại diện cho chất HàngHàngợ:: C2::Tênchủnguyênchấttậpcờakhoxin23chochựấphnglànày Hàng Hàng CCmmừngỉchsợộtch,ấấnhưđóấcóỏmvcho1chấtt t.tử n? ox Hàng :3Kh9ụy ưttủtnguyênấốhoátngoxica6.10ầutnguyên.khác. Hàng 8 6 :chụtừừừtừưựngựtdt khíứrngoxi hớihếs ở t ố ố 1 4 p5 ụấ ụmchlỉ chỉtác táchch trung ầ ộợp chấs khác :H ối m ợ c ỉ tên s chử chiếmt oxi củnguyên t ầ trong ủ c h t a t ấ Hàng T 2 cha ỉ tên ch ụ C l m ấ học ủa chấi ch và mang đầ đ tính ch t hoặc phân tử chất đó .
 15. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ V. Luyện tập: Bài tập 1 : Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau :  Cho các phản ứng sau : to a. HCl + KOH KCl + H2O b. PbO + H2 to Pb + H2O to c. CaO + CO2 CaCO3 to d. CuO + CO Cu + CO2 to e. KCl + AgNO3 AgCl + KNO3 to f. CO2 + 2Mg 2MgO + C Phản ứng oxi hóa khử là : A. a, b ,c B. b, d, f C. c, d, e D. b, e, f
 16. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ Bài tập 2 : Cho phương trình phản ứng sau : (2) to Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 (A) (B) (1) - Chất khử là (A hay B)…………………...B - Chất oxi hóa là (A hay B)…………….…A - Sự khử là quá trình (1 hay 2)………..… 1 2 - Sự oxi hóa là quá trình (1 hay 2 )…..…
 17. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ Bài tập 3 : Hãy ghép một hoặc một số phương trình ở cột B tương ứng với tên phản ứng ở cột A sao cho hợp lí nhất Cột A Cột B Phản ứng phân hủy B1 2HgO to 2Hg + O2 ………………………… (B1, B3) B2 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Phản ứng hóa hợp ………………………… B3 CaCO3 CaO + CO2 (B2) t o Phản ứng oxi hóa khử B4 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3 ………………………… (B2, B4, B5) B5 CuO + CO Cu + CO2 to
 18. Tiết 49, Bài 32 PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ  Về nhà : Học bài theo vở ghi và SGK Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 tr.113 SGK Xem trước nội dung bài 33: “ĐIỀU CHẾ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản