intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

18
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học - Chương 1: Phương pháp dạy học chuyên ngành môn Tin học 1" trình bày đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn phương pháp dạy học tin học; tính khoa học của bộ môn; những khoa học liên quan đến bộ môn; phương pháp nghiên cứu bộ môn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp dạy học Tin học: Chương 1 - ThS. Kiều Phương Thùy

 1. MODUL 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH MÔN TIN HỌC 1 ThS. Kiều Phương Thùy
 2. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 ? Thông qua môn học Thực hành dạy học, em hiểu thế nào về Phương pháp dạy học (PPDH) môn Tin học.
 3. NỘI DUNG 3 1. Đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn PPDH Tin học 2. Tính khoa học của bộ môn 3. Những khoa học liên quan đến bộ môn 4. Phương pháp nghiên cứu bộ môn
 4. 4 1. Đối tượng và nhiệm vụ của bộ môn
 5. 1.1. Đối tượng của bộ môn 5 1.1. Đối tượng của bộ môn - PPDH Tin học nghiên cứu gì? - Quá trình dạy học môn Tin học có quan hệ gì với quá trình giáo dục nói chung? - Nghĩa rộng của quá trình dạy học?
 6. 1.1. Đối tượng của bộ môn 6 Đối tượng của PPDH môn Tin học là quá trình dạy học môn Tin học, về thực chất là quá trình giáo dục thông qua việc dạy học môn Tin học. ? Phân biệt “giáo dục” và “dạy học”.
 7. 1.1. Đối tượng của bộ môn 7 Giáo viên (GV) hỗ trợ Học sinh (HS) để: - HS kiến tạo tri thức - HS hình thành và phát triển những kĩ năng cần thiết để tồn tại và phát triển trong xã hội. - HS có những phẩm chất đạo đức để trở thành một thành viên tích cực của xã hội.
 8. 1.1. Đối tượng của bộ môn 8 Những đối tượng nào tham gia vào quá trình dạy học bộ môn Tin học? Vai trò của mỗi đối tượng? Giáo viên Dạy Học sinh Nội dung Học
 9. 1.1. Đối tượng của bộ môn 9 Nội dung dạy học Tin học bao gồm: Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp. ? Yếu tố nào giữ vai trò chủ đạo? Vì sao?
 10. 1.1. Đối tượng của bộ môn 10 Ví dụ 1: Tri thức Tin học Phương thức tư duy Mục tiêu Hoạt động đặc trưng Nội dung Phương pháp Tư duy thuật Tư duy ngữ Tư duy cú Phát hiện và giải giải nghĩa pháp quyết vấn đề
 11. 1.1. Đối tượng của bộ môn 11 Ví dụ 2: Sử dụng Internet Phương pháp Mục tiêu Nội dung Nâng cao khả năng Hoàn chỉnh hơn về tự học trong môi khai thác Internet trường Internet
 12. 1.1. Đối tượng của bộ môn 12 Ngoài Mục tiêu, Nội dung và Phương pháp, quá trình dạy học Tin học còn có thành phần nào ảnh hưởng đến cả ba thành phần cơ bản trên?
 13. 1.2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 13 Nhiệm vụ tổng quát: Nghiên cứu những mối liên hệ có tính quy luật giữa các thành phần của quá trình dạy học môn Tin học (mục tiêu, nội dung, PPDH) nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học môn này theo các mục đích đặt ra.
 14. 1.2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 14 Nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực PPDH Tin học là trả lời những câu hỏi sau: - Dạy học Tin học để làm gì? (xác định rõ mục tiêu dạy môn Tin học) - Dạy những nội dung gì trong Tin học? (xác định rõ nội dung môn Tin học trong nhà trường phổ thông) - Dạy môn Tin học này như thế nào? (nghiên cứu những nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học tin học, tức PPDH tin học)
 15. 1.2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 15 1.2.1. Xác định mục tiêu của môn tin học Định hướng mục tiêu môn Tin học sau năm 2018: - Giai đoạn giáo dục cơ bản - Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp ( Tham khảo tài liệu về chương trình Tin học phổ thông từ năm 2018)
 16. 1.2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 16 1.2.2. Xác định nội dung môn Tin học Chú ý về: học vấn số hóa Phổ dụng (Digital Literacy - DL), Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Information and Communication Technology- ICT), Khoa học Máy tính (Computer Science - CS). Bậc Tiểu học: - Chủ yếu HS sử dụng các phần mềm đơn giản để hỗ trợ cho việc học tập, chú trọng việcl rèn luyện cho HS tuân theo các nguyên tắc giữ gìn sức khỏe khi sử dụng thiết bị Tin học.
 17. 2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 17 Bậc trung học cơ sở: - Sử dụng, khai thác các phần mềm thông dụng làm ra các sản phẩm phục vụ cho học tập và đời sống; - Tổ chức, quản lý dữ liệu số hóa và tra cứu, tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn thông tin; - Tăng cường thực hành phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo với sự hỗ trợ của công cụ Tin học.
 18. 2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 18 Bậc trung học phổ thông: Môn Tin học có sự phân hóa sâu theo định hướng nghề nghiệp. Lớp 10: Các chủ đề, các dự án học tập nhằm:  Hệ thống hóa và hoàn thiện các kiến thức, kĩ năng và hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản  Giúp HS có một cái nhìn tương đối tổng quát về lĩnh vực tin học  Đồng thời giới thiệu về các ngành nghề thuộc lĩnh vực Tin học và liên quan đến Tin học.
 19. 2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 19 Để tạo điều kiện cho HS khám phá các sở thích cá nhân, lựa chọn các học phù hợp với định hướng nghề nghiệp ở lớp 11 và lớp 12, trong nội dung môn Tin học lớp 10 có 2 chủ đề giới thiệu hai hướng chính trong lĩnh vực nghề liên quan chặt chẽ đến Tin học là: Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng. Lớp 11 và lớp 12: Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính là những môn học tự chọn bắt buộc theo sở thích và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
 20. 2. Nhiệm vụ của lĩnh vực khoa học PPDH Tin học 20 Môn Tin học ứng dụng nhằm:  Đáp ứng sở thích cá nhân và nhu cầu tối thiểu của con người trong xã hội tr thức ;  Đáp ứng mục đích dùng Tin học như một công cụ nâng cao hiệu quả học tập và làm việc trong những ngành nghề liên quan đến công nghệ số hóa;  Đáp ứng nguyện vọng hướng đến nhiều ngành nghề thuộc dịch vụ Tin học.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2