intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Trần Linh Đăng

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

100
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 Dự án và quản lý dự án nhằm trình bày về khái niệm dự án, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, quản lý dự án, các chức năng của quản lý dự án, các chủ thể đầu tư và thụ hưởng, những giải pháp được thiết kế, các nguồn lực được sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Trần Linh Đăng

  1. QUẢN LÝ DỰ ÁN ThS. Trần Linh Đăng Email: dang.tranlinh@hoasen.edu.vn
  2. Dự án và quản lý dự án NỘI DUNG  Khái niệm dự án  Các giai đoạn của dự án  Phân loại dự án  Quản lý dự án  Các chức năng của quản lý dự án
  3. Khái niệm dự ánDự án là các hoạt động của cá nhân Ngân hàng thế giới hay một tổ chức Dự án là tổng thể những chính nhằm vào việc sử sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau được thiết kế dụng có hiệu quả các nhằm đạt được những mục tiêu nguồn lực đầu vào nhất định để đạt được những Luyn Squire mục tiêu cụ thể Dự án là tổng thể các giải pháp sử dụng các nguồn lực hữu hạn vốn có (như đất đai, nhân công và các nguồn lực tự nhiên khác và tiền vốn) nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà đầu tư và xã hội.
  4. Khái niệm dự án Một số yếu tố của dự án 1. Mục tiêu Các chủ thể đầu tư và thụ hưởng 2. 3. CDQ Những giải pháp được thiết kế 4. Cost: Chi phí Các nguồn lực được sử dụng Các sản phẩm vật chất và dịch vụ các 5. Deadline: Thời gian loại được tạo ra 6. Quality: Chất lượng Thời gian hoàn thành 7. Các hoạt động diễn ra dưới các điều kiện chính trị xã hội, kinh tế luật pháp cụ thể của các nước
  5. Khái niệm dự án Các đặc tính của dự án  Mục đích Nhằm đáp ứng một nhu cầu đã được nêu ra.Mục tiêu của các bộ phận thành viên tham gia dự án khó xác định.  Các hoạt động Các quyết định và các công việc có quan hệ với nhau trong trình tự thực hiện, trong sự ảnh hưởng qua lại , … hướng tới mục đích  Các ràng buộc Các ràng buộc về thời gian, Các ràng buộc về nguồn lực, …  Rủi ro Môi trường đầu tư biến động, …
  6. Các giai đoạn của dự án Xác định dự án Phát hiện những lĩnh vực có tiềm năng để đầu tư, hình Thực hiện dự án thành sơ bộ các ý đồ đầu tư Các hoạt động của dự án từ khi bắt đầu đưa kinh phí vào đến Phân tích và lập dự án khi dự án chấm dứt hoạt động Nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư đã được đề xuất trên mọi phương diện: kỹ thuật, tổ chức Nghiệm thu dự án - quản lý, thể chế xã hội, • Xác định những thành công và thương mại, tài chính, kinh tế thất bại, • Rút ra những kinh nghiệm và Thẩm định dự án bài học cho quản lý các dự án Xác minh lại toàn bộ kết luận khác trong tương lai. đã được đưa ra trong quá trình chuẩn bị và phân tích dự án
  7. Phân loại dự án Theo qui mô Theo mối Dự án lớn quan hệ giữa Dự án nhỏ các dự án Theo mục đích Dự án đầu tư độc lập Dự án đầu tư thay thế Dự án đầu tư phụ thuộc Dự án đầu tư hiện đại hoá Dự án đầu tư mở rộng Dự án đầu tư mới
  8. Quản lý dự án Khái niệm Quản lý dự án là việc huy động các nguồn lực và tổ chức các công việc để thực hiện mục tiêu đã đề ra
  9. Các chức năng quản lý dự án Lập kế hoạch Lãnh đạo Xác định các công việc Hướng dẫn và khuyến khích các cần phải làm thành viên trong công tác, Mục tiêu và các giải hướng vào mục tiêu của dự án pháp để đạt được mục Kiểm soát tiêu trong phạm vi giới Thu thập và xử lý thông tin về hạn về nguồn lực môi trường tổ chức chi phí, tiến độ và các tiêu chuẩn khác khi thực hiện dự án Tổ chức Huy động một cách hợp Điều chỉnh lý các nguồn lực Điều chỉnh kế họach, các hành Sắp xếp cách tiến hành động, các tiêu chuẩn cho phù các công việc hợp với những thay đổi so với kế hoạch đã định
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=100

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2