intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

143
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Quản lý tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm quản lý tiến độ dự án, quy trình quản lý tiến độ dự án, lịch trình dự án cho các cấp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

 1. CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 www.ptit.edu.vn
 2. Quản lý tiến độ dự án  Là việc xây dựng lịch trình thực hiện dự án và đảm bảo cho lịch trình đó được thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 2 www.ptit.edu.vn
 3. Quy trình quản lý tiến độ DA 1. Xác định công việc: 4. Ước tính thời gian hoạt Xác định các hoạt động động: Thời gian để hoàn cụ thể phải được thực thành hoạt động với hiện để triển khai dự án nguồn lực dự kiến 2. Xác định trình tự hoạt 5. Lập lịch trình làm việc: động: Xác định và chỉ rõ Xây dựng lịch hoạt động mối liên hệ giữa các hoạt của dự án động của dự án 6. Kiểm soát lịch làm 3. Ước lượng nguồn lực: việc: : Theo dõi, cập nhật Dự toán trang thiết bị, tiến độ dự án, điều chỉnh vật tư cần để thực hiện theo thực tế từng hoạt động dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 3 www.ptit.edu.vn
 4. Quy trình quản lý tiến độ DA Đầu vào: Bản kế 1. Xác định công việc: hoạch quản lý dự án Xác định các hoạt động và các giả định cụ thể phải được thực hiện để triển khai dự án Kỹ thuật sử dụng: Cấu trúc phân rã công việc 2. Xác định trình tự hoạt WBS, chia các hoạt động: Xác định và chỉ rõ động lớn thành các mối liên hệ giữa các hoạt gói công việc nhỏ dễ động của dự án quản lý hơn 3. Ước lượng nguồn lực: Kết quả: Bản Danh Dự toán trang thiết bị, mục các công việc vật tư cần để thực hiện từng hoạt động dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 4 www.ptit.edu.vn
 5. Quy trình quản lý tiến độ DA Lên sơ đồ thứ tự và 1. Xác định công việc: quan hệ các hoạt Xác định các hoạt động động trong dự án. cụ thể phải được thực hiện để triển khai dự án Kết quả: Thứ tự hoạt động các công việc 2. Xác định trình tự hoạt động: Xác định và chỉ rõ mối liên hệ giữa các hoạt động của dự án 3. Ước lượng nguồn lực: Dự toán trang thiết bị, vật tư cần để thực hiện từng hoạt động dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 5 www.ptit.edu.vn
 6. Quy trình quản lý tiến độ DA cần bao nhiêu người để 1. Xác định công việc: thực hiện hoạt động? Xác định các hoạt động cần loại nguyên vật liệu cụ thể phải được thực gì và số lượng bao hiện để triển khai dự án nhiêu? Cần loại trang 2. Xác định trình tự hoạt thiết bị gì? Chi phí tương động: Xác định và chỉ rõ ứng? mối liên hệ giữa các hoạt động của dự án 3. Ước lượng nguồn lực: Dự toán trang thiết bị, vật tư cần để thực hiện từng hoạt động dự án Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 6 www.ptit.edu.vn
 7. Quy trình quản lý tiến độ DA Câu hỏi: Với nguồn lực 4. Ước tính thời gian hiện tại cần bao nhiêu hoạt động: Thời gian thời gian cho mỗi hoạt để hoàn thành hoạt động? động với nguồn lực dự kiến 5. Lập lịch trình làm việc: Xây dựng lịch hoạt động của dự án 6. Kiểm soát lịch làm việc: : Theo dõi, cập nhật tiến độ dự án, điều chỉnh theo thực tế Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 7 www.ptit.edu.vn
 8. Quy trình quản lý tiến độ DA Ví dụ 4. Ước tính thời gian hoạt động: Thời gian để hoàn thành hoạt động với nguồn lực dự kiến 5. Lập lịch trình làm việc: Xây dựng lịch hoạt động của dự án 6. Kiểm soát lịch làm việc: : Theo dõi, cập nhật tiến độ dự án, điều chỉnh theo thực tế Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 8 www.ptit.edu.vn
 9. Lịch trình dự án cho các cấp Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 9 www.ptit.edu.vn
 10. Quy trình quản lý tiến độ DA So sánh giữa tiến độ 4. Ước tính thời gian thực tế và Bản kế hoạch hoạt động: Thời gian tiến độ để phát hiện sai để hoàn thành hoạt lệch; động với nguồn lực dự Điều tra bộ phận và kiến nguyên nhân gây sai 5. Lập lịch trình làm lệch, việc: Xây dựng lịch hoạt Điều chỉnh lại bản kế động của dự án hoạch thực thi dự án 6. Kiểm soát lịch làm nếu cần thiết. việc: : Theo dõi, cập nhật tiến độ dự án, điều chỉnh theo thực tế Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 10 www.ptit.edu.vn
 11. Quản lý tiến độ dự án: Lưu ý  Phải được tiến hành trước khi công việc bắt đầu  Có sự tham gia của những người thực hiện  Bảo đảm tính linh hoạt của kế hoạch, cho phép điều chỉnh kế hoạch, có tính đến thời gian xem xét và phê duyệt;  Đơn giản, chi tiết đến mức cần thiết.  Cần phải nhớ rằng lịch trình thực hiện chỉ là dự định để tiến hành công việc và nó không bao giờ chính xác tuyệt đối. Xem xét, cập nhật định kỳ  Trao đổi kế hoạch với tất cả các bên liên quan. Mọi kế hoạch sẽ vô giá trị nếu không được mọi người biết đến. Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 11 www.ptit.edu.vn
 12. Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS  Công cụ giúp tách công việc dự án thành các bộ phận nhỏ hơn để dễ quản lý  Bảng mô tả toàn bộ công việc dự án theo cấu trúc, phân công công việc cụ thể theo từng cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng nhóm công tác, có đánh giá thời gian và chi phí hoàn thành công việc đề ra Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 12 www.ptit.edu.vn
 13. Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS Mức độ Mô tả Các mức 1 Toàn bộ chương trình độ quản 2 (total program) lý 3 Dự án (project) Nhiệm vụ chính (task) Các mức 4 Nhiệm vụ phụ (subtask) độ kỹ 5 Mảng công việc (work thuật 6 package) Mức độ cố gắng (level of effort) Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 13 www.ptit.edu.vn
 14. Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 14 www.ptit.edu.vn
 15. Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS Mức độ chi tiết và giai đoạn kiểm soát Thời gian kiểm soát như thế nào là hợp lý? Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 15 www.ptit.edu.vn
 16. Sơ đồ GANTT Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 16 www.ptit.edu.vn
 17. Sơ đồ GANTT Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 17 www.ptit.edu.vn
 18. Phương pháp đường tới hạn Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 18 www.ptit.edu.vn
 19. Phương pháp đường tới hạn Bài giảng môn học Quản lý dự án 6/12/2014 19 www.ptit.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2