intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

60
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 - Quản trị rủi ro dự án. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Khái niệm, phân loại rủi ro dự án; nội dung quản trị rủi ro dự án; quy trình quản trị rủi ro dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án: Chương 8 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> 8.1. Khái niệm, phân loại i ro dự án<br /> i roMU án<br /> dự<br /> U 8.2. i dungU n<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> M_ nh<br /> Mi_ro dự án HTM_<br /> 8.3 Quy<br /> n HT<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D  i m rủi ro dự án<br /> D<br /> <br /> <br /> Phân<br /> <br /> i ro dự án<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> i<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_án được hiểu là M_ lệch giữa HTM_<br /> Rủi ro dự<br /> những<br /> HT<br /> HT sự sai<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> gì xảy ra trên thực tế với những gì mà nhà quản<br /> trị dự án dự kiến trước trên tất cả các phương<br /> MUvà sai lệch này MUđến mức rất_TM<br /> diện của_T án<br /> dự<br /> _T lớn<br /> TM<br /> khó TM nhận được HTM ra những thiệt hại<br /> chấp<br /> và gây<br /> DH<br /> D<br /> DH<br /> nhất định cho chủ thể dự án.<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D Rủi ro thuần túy và rủi ro theo suy tính D<br /> D<br /> 1.<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Rủi ro có thể tính toán được và không tính toán được<br /> MU<br /> 3. Rủi ro cóTM bảo hiểm được và không thể bảo hiểmTM<br /> thể U<br /> _<br /> _T<br /> M<br /> M<br /> M_<br /> được<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> 4. Rủi ro nội sinh và rủi ro ngoại sinh<br /> 5. Rủi ro theo nguyên nhân<br /> U<br /> 6. Rủi ro theoM giai đoạn quản trị dự ánt<br /> các<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2