intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

Chia sẻ: Chung Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
79
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị bao gồm những nội dung về trách nhiệm xã hội của tổ chức; sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức; quản trị một tổ chức có đạo đức. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trách nhiệm xã hội và đạo đức trong quản trị

 1. CHƯƠNG 4 TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG QUẢN TRỊ © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 1 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 2. Nội dung bài giảng • Trách nhiệm xã hội của tổ chức • Sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức • Quản trị một tổ chức có đạo đức © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 2 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 3. Trách nhiệm xã hội của tổ chức “Bổn phận của tổ chức là lựa chọn các hành động nhằm bảo vệ và cải thiện các lợi ích của xã hội trong quá trình tìm kiếm lợi ích cho mình.” © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 3 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 4. Trách nhiệm xã hội của tổ chức Các quan điểm chính: • Bàn tay vô hình Toàn bộ trách nhiệm xã hội của công ty có thể được tóm tắt trong câu “Kiếm lợi nhuận và tuân thủ luật pháp”. • Sự điều tiết của chính phủ Các lợi ích của xã hội tốt nhất nên được bảo vệ thông qua các luật lệ và đường lối chính trị để định hướng các hoạt động của công ty. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 4 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 5. Trách nhiệm xã hội của tổ chức Các quan điểm chính: • Sự tác động của quản trị Các công ty và những nhà quản trị được mong muốn hành động theo cách mà họ vừa có thể bảo vệ và cải tiến các lợi ích xã hội đồng thời cũng vừa cải thiện được các lợi ích kinh tế của công ty. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 5 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 6. Trách nhiệm xã hội của tổ chức Sự tác động của quản trị Kết hợp chặt chẽ 03 lập luận: • Anti-freeloader argument. • Capacity argument. • Enlightened self-interest argument. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 6 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 7. Trách nhiệm xã hội của nhà quản trị • Kinh tế và pháp luật Trách nhiệm làm ra lợi nhuận và tuân thủ luật pháp (Bàn tay vô hình, bàn tay của chính phủ, bàn tay của quản trị). • Đạo đức và sự cần thiết phải thi hành Hành vi đạo đức được xã hội mong đợi (Bàn tay vô hình, điều tiết của chính phủ). Rất khó để xác định và mô tả. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 7 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 8. Các nhóm lợi ích của XH • Cổ đông • Nhân viên • Khách hàng • Chính quyền địa phương • Xã hội © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 8 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 9. Các nhóm lợi ích của XH Nhân viên Cổ đông Khách hàng Tổ chức Cộng đồng quốc tế CQ địa phương XH (khu vực & quốc gia) © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 9 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 10. Trách nhiệm XH có đáng quan tâm? • Chứng cứ thực tế về mối quan hệ giữa lợi nhuận và TNXH là không rõ ràng. • Lợi ích chiến lược. • Để phù hợp, lợi nhuận quản lý có trách nhiệm xã hội. • Các cổ đông nhạy cảm với mức độ đóng góp trách nhiệm xã hội của DN. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 10 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 11. Sự đáp ứng xã hội của tổ chức ‘Là thuật ngữ liên quan đến sự phát triển các quá trình ra quyết định của tổ chức mà ở đó nhà quản trị lường trước, đáp ứng và xử lý các lĩnh vực về trách nhiệm xã hội.’ Sự đáp ứng bao gồm 2 góc độ: • Theo dõi các mong muốn và nhu cầu của xã hội. • Các cơ chế đáp ứng xã hội từ bên trong của tổ chức. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 11 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 12. Theo dõi các mong muốn/nhu cầu của XH • Dự báo xã hội • Khảo sát ý kiến • Kiểm toán xã hội • Quản lý các vấn đề phát sinh • Tầm soát xã hội © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 12 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 13. Các cơ chế đáp ứng xã hội từ bên trong • Người điều hành • Lực lượng đặc biệt tạm thời • Ủy ban thường trực • Các bộ phận thường trực • Kết hợp các phương pháp tiếp cận © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 13 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 14. Trở thành một nhà quản trị có đạo đức ‘Các khó khăn và các vấn đền cần quan tâm về đạo đức kinh doanh làm nảy sinh 03 vấn đề quan trọng với nhà quản trị.’ • Các loại hình đạo đức quản trị • Nguyên tắc đạo đức cho nhà quản trị • Vấn đề đạo đức nghề nghiệp © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 14 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 15. Các loại hình đạo đức quản trị • Quản trị vô đạo đức Thiếu các nguyên tắc đạo đức, tất cả chỉ là theo đuổi lợi nhuận . • Quản trị phi luân lý Bỏ qua/quên quan tâm đến đạo đức. • Quản trị có đạo đức Chú ý đến các tiêu chuẩn và vấn đề đạo đức. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 15 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 16. Một số nguyên tắc đạo đức cho nhà quản trị • Tuân thủ luật pháp • Nói sự thật • Tôn trọng người khác • Ghi nhớ nguyên tắc vàng “…” • Trên tất cả, không gây hại • Thực hành dân chủ, không gia trưởng • Luôn hành động khi thấy có trách nhiệm © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 16 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 17. Đạo đức nghề nghiệp • Nhà quản trị cần xác định các giá trị của mình để tự bảo vệ – Tìm kiếm lời khuyên và sự hỗ trợ từ các nguồn tin cậy. – Hành động để thay đổi những gì bạn thấy không phải là đạo đức. – Hành động để tự bảo vệ. • Dự đoán các mâu thuẫn đạo đức – Kiểm tra trước khi dự tuyển: Đó có phải là một công ty đạo đức? – Lĩnh vực bạn làm việc có bị dẫn dắt bởi các kiểu hành vi không đạo đức? – Tránh thỏa hiệp đạo đức. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 17 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 18. Quản trị một tổ chức có đạo đức Các yếu tố hoàn cảnh ảnh hưởng hành vi đạo đức: • Các yếu tố bên ngoài Cạnh tranh, cơ hội thành công cao/thấp, sự phụ thuộc vào các tổ chức khác. • Các yếu tố bên trong Thúc đẩy để đạt hiệu suất cao, lao động không ổn định, sự ủy quyền, tìm kiếm đổi mới. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 18 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 19. Quản trị một tổ chức có đạo đức Nâng cao nhận thức về sự đa dạng Sự cam kết của nhà quản trị cấp cao Các quy tắc đạo đức Các ủy ban về đạo đức Kiểm tra việc thực hiện đạo đức Đường dây nóng về đạo đức Đào tạo về đạo đức © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 19 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.
 20. Tóm tắt bài giảng • Trách nhiệm xã hội của tổ chức – Các cách tiếp cận chính: bàn tay vô hình, sự can thiệp của chính phủ và của quản trị – Trách nhiệm xã hội của nhà quản trị – Các nhóm lợi ích của xã hội: cổ đông, nhân viên, khách hàng, chính quyền địa phương và quốc tế, xã hội. – Trách nhiệm xã hội có đáng để quan tâm? Các bằng chứng thì khó xác định. • Sự đáp ứng trách nhiệm xã hội của tổ chức Điều khiển mong muốn và nhu cầu của xã hội: dự báo, khảo sát ý kiến, điều tra xã hội, vấn đề của quản lý, kỹ thuật đáp ứng phản ứng trách nhiệm xã hội từ bên trong. © 2003 McGraw-Hill Australia Pty Ltd. PowerPoint Slides t/a Management: A Pacific Rim Focus 20 Enhanced Edition. Slides prepared by David Meacheam & George Sansbury.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản