intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 4: Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

72
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 4: Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu trình bày các chiến lược tận dụng cơ may thị trường; phân tích SWOT; phân khúc thị trường; lựa chọn thị trường mục tiêu; định vị sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Marketing – Chương 4: Chiến lược lựa chọn thị trường mục tiêu

 1. MỤC TIÊU + Giúp sinh viên phân tích các cơ hội Marketing từ các yếu tố môi trường + Biết vận dụng Ma trận SWOT để đưa ra chiến lược kinh doanh cụ thể + Hiểu được như thế nào là phân khúc thị trường, nhận dạng được các tiêu thức để phân khúc thị trường. + Hiểu được khái niệm về thị trường mục tiêu và quy trình lựa chọn thị trường mục tiêu. + Nắm vững khái niệm định vị trên thị trường và các cách thức để thực hiện chiến lược định vị sản phẩm
 2. NỘI DUNG 4.1 CÁC CHIẾN LƯỢC TẬN DỤNG CƠ MAY THỊ TRƯỜNG 4.2 PHÂN TÍCH SWOT 4.3 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG 4.4 LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 4.5 ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
 3. CÁC CHIẾN LƯỢC TẬN DỤNG CƠ MAY THỊ TRƯỜNG Phân tích cơ hội thị trường Nhạy bén và bắt kịp trước sự thay đổi Theo dõi, cập nhật tin tức hàng ngày 4
 4. CÁC CHIẾN LƯỢC TẬN DỤNG CƠ MAY THỊ TRƯỜNG  Định dạng cơ may thị trường CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM/THỊ TRƯỜNG (ANSOFF) Sản phẩm hiện có Sản phẩm mới 1. Chiến lược thâm 3. Chiến lược phát Thị trường hiện có nhập thị trường triển sản phẩm 2. Chiến lược phát 4. Chiến lược đa Thị trường mới triển thị trường dạng hóa 5
 5. PHÂN TÍCH SWOT - Làm thế nào để thấy được mặt mạnh, mặt yếu? - Làm thế nào để thấy được cơ hội và mối đe dọa? - Làm thế nào để áp dụng SWOT vào việc kinh doanh? 6
 6. PHÂN TÍCH SWOT  Phân tích môi trường ngành Đe dọa của công ty mới xâm nhập Người cung ứng Cơ hội và đe dọa Người mua Cạnh tranh giữa các Sản phẩm thay thế đối thủ trong ngành 7
 7. PHÂN TÍCH SWOT  Môi trường bên trong doanh nghiệp (Tìm ra mặt mạnh và yếu) Ban quản Kế toán trị cấp cao Tài chính MARKETING Sản xuất R&D Cung tiêu 8
 8. PHÂN TÍCH SWOT Ma trận SWOT SWOT S (Strengths) W (Weaknesses) Liệt kê các điểm mạnh chủ Liệt kê các điểm yếu tiêu biểu yếu của doanh nghiệp của doanh nghiệp S1 W1 S2 W2 O (Opportunities) SO WO Liệt kê các cơ hội chính của Kết hợp những điểm mạnh của Kết hợp những yếu tố yếu kém bên doanh nghiệp doanh nghiệp với những cơ hội trong doanh nghiệp với những cơ O1 bên ngoài để xác định những hội bên ngoài để xác định những O2 chiến lược SO thích hợp để có chiến lược WO có thể sử dụng để . thể tận dụng các cơ hội. hạn chế hoặc cải thiện những điểm . yếu của doanh nghiệp. T (Threats) ST WT Liệt kê các mối đe dọa chủ Kết hợp những điểm mạnh của Kết hợp những yếu tố yếu kém bên yếu bên ngoài doanh nghiệp doanh nghiệp với những đe dọa trong doanh nghiệp với những đe T1 bên ngoài để xác định những dọa bên ngoài để đề xuất chiến T2 chiến lược ST nhằm hạn chế lược WT nhằm hạn chế những . hoặc loại bỏ đe dọa. điểm yếu và tránh những đe dọa. 9
 9. Từ những hiểu biết của mình, bạn hãy phân tích cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO. Từ đó phân tích và đưa ra ma trận SWOT cho doanh nghiệp cụ thể mà bạn biết.
 10. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Khái niệm Các doanh nghiệp chia thị trường rộng lớn thành các khúc nhỏ để có thể tiếp cận hiệu quả hơn với các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu đặc thù của nhóm phân khúc đó. a) Không có phân khúc b) Phân khúc theo c) Phân khúc nhóm thu nhập 1, 2 và 3 theo giới tính 11
 11. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Yêu cầu của phân khúc thị trường Có thể đo lường được Có thể tiếp cận được Đáng chú ý Có sự khác biệt Có khả năng hành động 12
 12. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Quy trình phân khúc thị trường Xác định thị trường Xác định khách hàng Xác định tiêu chí chọn sản phẩm Khám phá các phân khúc Đánh giá kết quả phân khúc 13
 13. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng tiêu dùng Đặc điểm người tiêu dùng Địa lý 14
 14. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng tiêu dùng Hành vi người tiêu dùng Phân loại người mua theo những Tìm kiếm ích lợi ích lợi khác nhau Phân loại người mua dựa theo lý do Lý do sử dụng nảy sinh nhu cầu mua hàng hay sử dụng sản phẩm Thái độ đối với sản Năm nhóm thái độ trên một thị phẩm trường 15
 15. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng tiêu dùng Hành vi người tiêu dùng Phân khúc theo những nhóm Mức độ sử dụng sử dụng ít, vừa phải và nhiều sản phẩm đó Sự trung thành Phân khúc theo mức độ trung với nhãn hiệu thành của người tiêu dùng 16
 16. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng tiêu dùng Hành vi người tiêu dùng Sự trung thành với nhãn hiệu Trung thành Trung thành Trung thành Không trung vô điều kiện tương đối không cố định thành 17
 17. Tại sao doanh nghiệp cần phải phân khúc thị trường? Khi phân khúc thị trường doanh nghiệp cần lưu ý điều gì?
 18. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng công nghiệp Nhân khẩu Quy mô Ngành doanh nghiệp Địa điểm 19
 19. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG  Biến phân khúc thị trường hàng công nghiệp Hoạt động Địa vị của người sử Công suất Công nghệ dụng và của khách không sử hàng dụng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2