intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

77
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công Chương 2 do Th.S Trần Tấn Hùng biên soạn với nội dung chính là: Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện giới hạn nguồn lực, các định lý về hiệu quả xã hội của kinh tế học phúc lợi, thất bại thị trường trong phân phối nguồn lực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 2 - Th.S Trần Tấn Hùng

LOGO<br /> <br /> CHƯƠNG 2<br /> HIỆU QUẢ VÀ<br /> CÔNG BẰNG XÃ HỘI<br /> <br /> 14/08/2016<br /> <br /> Th.S Trần Tấn Hùng<br /> <br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG CHƯƠNG 2<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện<br /> giới hạn nguồn lực<br /> Các định lý về hiệu quả xã hội của kinh<br /> tế học phúc lợi<br /> <br /> Thất bại thị trường trong phân phối<br /> nguồn lực<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu<br /> -<br /> <br /> Nguồn lực của một quốc gia là hữu hạn: tài nguyên, vốn,<br /> lao động, khoa học công nghệ<br /> <br /> -<br /> <br /> Thị trường cạnh tranh: phân phối hữu hiệu các nguồn lực.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thất bại thị trường đòi hỏi sự can thiệp của chính phủ.<br /> <br />  Nghiên cứu tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện nguồn lực<br /> giới hạn là nền tảng để phân phối nguồn lực và lựa chọn<br /> chính sách chi tiêu công.<br />  Nghiên cứu các định lý phúc lợi xã hội làm căn cứ cho việc<br /> hoạch định chính sách công theo hướng hiệu quả và công<br /> bằng.<br /> 3<br /> <br /> 2.1 Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện<br /> giới hạn nguồn lực<br /> 2.1.1. Một số khái niệm<br /> <br /> 2.1.1.1. Hàm thỏa dụng: là một hàm số toán<br /> học phản ánh tập hợp sở thích các cá nhân.<br /> <br /> Hai thành tố quan trọng:<br />  Sở thích của cá nhân đối với hàng hóa có thể<br /> <br /> lựa chọn.<br />  Giới hạn ngân sách<br /> 4<br /> <br /> 2.1 Tối đa hóa thỏa dụng trong điều kiện<br /> giới hạn nguồn lực<br /> 2.1.1. Một số khái niệm<br /> <br /> 2.1.1.2. Sở thích: sự không thỏa mãn.<br /> 2.1.1.3. Đường bàng quan: phản ánh tập<br /> <br /> hợp tất cả các nhóm tiêu dùng hàng hóa<br /> mà cá nhân có cùng mức thỏa dụng.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2