intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

99
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Tài chính công chương 9 là: Các phương pháp xử lý bội chi NSNN, Gánh nặng nợ và tác động đến nền kinh tế vĩ mô, thu thuế hay vay nợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - Th.S Trần Tấn Hùng

LOGO<br /> <br /> CHƢƠNG 9<br /> TÀI TRỢ BỘI CHI NSNN<br /> <br /> 14/08/2016<br /> <br /> Th.S Trần Tấn Hùng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu<br /> Nghiên cứu đo lường gánh nặng nợ và ai<br /> chịu gánh nặng nợ nần.<br /> Khi nào thì vay nợ là cách tài trợ thích<br /> hợp cho các khoản chi tiêu của chính<br /> phủ.<br /> <br /> 2<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG 9<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các phƣơng pháp xử lý bội chi NSNN<br /> <br /> Gánh nặng nợ và tác động đến nền kinh<br /> tế vĩ mô<br /> Thu thuế hay vay nợ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9.1. Các phương pháp xử lý bội chi NSNN<br /> 9.1.1. Tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu<br />  Tăng thuế hay cắt giảm chi tiêu góp phần, giảm thâm<br /> <br /> hụt ngân sách nhưng có làm giảm tiết kiệm của khu<br /> vực tư hay không?<br />  Có sự khác biệt hay không giữa:<br />  Cắt giảm chi tiêu các khoản chi bao cấp cho xã hội,<br /> doanh nghiệp nhà nước và các khoản chi lãng phí,<br /> <br /> bất hộp lý có tác động tích cực hay tiêu cực?<br />  Tăng chi tiêu cho kích cầu?<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9.1. Các phương pháp xử lý bội chi NSNN<br /> 9.1.2. Phát hành tiền<br /> Chính phủ các nước có sử dụng hình thức<br /> <br /> phát hành tiền để bù đắp bội chi NSNN?<br />  Phát hành trực tiếp?<br />  Phát hành gián tiếp?<br />  Nên sử dụng phương pháp nào?<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2