intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vai trò của nông nghiệp trong phát triển - Trần Tiến Khải

Chia sẻ: Codon_10 Codon_10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

85
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học viên "Bài giảng Vai trò của nông nghiệp trong phát triển" do Trần Tiến Khải biên soạn với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Tính chất đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế; tìm hiểu những vai trò của nông nghiệp. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò của nông nghiệp trong phát triển - Trần Tiến Khải

 1. Vai trò của nông nghiệp trong phát triển (Bài giảng MPP, 2015) 1
 2. Nông nghiệp trong phát triển 1. Tính chất đặc biệt của nông nghiệp trong quá trình phát triển kinh tế 2. Vai trò của nông nghiệp – Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp – Chuyển giao vốn – Giảm nghèo – Cung cấp nhu yếu phẩm – Là nguồn ngoại hối quan trọng – Là thị trường nội địa cho hàng công nghiệp 2
 3. Tính chất của nông nghiệp • Là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong GDP ở các nước đang phát triển • Tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP giảm dần khi kinh tế phát triển • Tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm dần khi kinh tế phát triển 3
 4. % nông nghiệp trong GDP và GDP b.q., 2005 Source: World Bank 4
 5. Quan hệ giữa GDP nông nghiệp và GDP bình quân đầu người Nguồn: WDR, 2008 5
 6. Đóng góp của nông nghiệp cho nền kinh tế Việt Nam 45 22% 40% 40 38% 35 Nông, lâm nghiệp và thủy sản 30 NLT Công nghiệp và xây dựng CN-XD Dịch vụ 25 DV 18% 43% 20 39% 15 Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ 6
 7. Biểu đồ 4. Tốc độ phát triển của tổng sản phẩm trong nước (năm trước = 100), % Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 • Tốc độ tăng 10 trưởng 9 8.59 chung giảm 8.39 8 8.42 8.54 7.19 • Tốc độ tăng 7.55 7.29 7.36 7.13 7.55 6.55 7.17 6.83 trưởng khu 7 6.68 5.9 vực nông Chỉ số phát triển (%) 6.98 6.42 6.24 6 5.66 5.98 5.4 5.75 nghiệp thấp dưới 5.25 5 4.69 4 4.19 3.8 3.96 4.13 4.02 4%/năm và 3 3.29 biến động 2.68 2 1.91 • Xu hướng: tiếp tục 1 giảm? 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sơ bộ 2012 Tổng số Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Công nghiệp và xây dựng Dịch vụ 7
 8. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis TPM3 TPM (KM3) TPM (KM2) TP A TPM2 TPM (KM1) TPM1 L1 L2 L3 QLM LA QLA WM SL WA D3 (KM3) WA D2 (KM2) D1 (KM1) = MPLM MPLA APLA 8 LA Surplus labour
 9. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis Việc làm nông nghiệp và GDP b.q., 2005 Nguồn: World Bank 9
 10. Karshenas (1999) Châu Á Châu Phi Năng suất đất 1965 3,112 484 (kg hạt/ha) 1980 4,730 555 1994 6,629 794 Năng suất lao động 1965 3,234 2,905 (kg hạt/người) 1980 4,597 3,337 1994 7,608 3,690 10
 11. Karshenas (1999) 11
 12. Karshenas (1999) 12
 13. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis Lực lượng lao động Thái Lan 13
 14. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis Lực lượng lao động Indonesia 14
 15. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis Diễn biến lực lượng lao động Việt Nam theo khu vực 60,000.0 50,000.0 40,000.0 Nông thôn 30,000.0 Thành thị 20,000.0 10,000.0 Nguồn: GSO, 2010 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 15
 16. Vai trò 1. Cung cấp lao động cho khu vực công nghiệp - Mô hình Lewis Diễn biến lực lượng lao động Việt Nam theo ngành 100% 90% 80% 70% 60% Ngành khác 50% Nông lâm thủy 40% 30% 20% Nguồn: 10% GSO, 2010 0% 2005 2007 2008 2009 2010 16
 17. Vai trò 2. Giảm nghèo • Nông nghiệp phục vụ cho phần lớn lao động • Phần lớn lao động tập trung ở nông thôn (năm 2007 3,3 tỷ người sống ở nông thôn, trong đó ¼ thuộc nhóm cực nghèo) • Nông nghiệp phát triển giúp giảm nghèo nhanh và bền vững 17
 18. Vai trò 2. Giảm nghèo Ba loại hình các quốc gia: nông nghiệp, chuyển đổi, đô thị hóa Nguồn: WDR, 2008 18
 19. Các tính chất địa lý và kinh tế của 3 nhóm quốc gia 19
 20. Tình trạng đói nghèo của 3 nhóm quốc gia 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2