intTypePromotion=1

Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
80
lượt xem
19
download

Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực bao gồm những nội dung về năng lực Toán học; các cấp độ năng lực Toán PISA; đánh giá với khung năng lực. Với các bạn chuyên ngành Sư phạm thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng câu hỏi toán PISA: Phần 2 - Khung năng lực đánh giá năng lực

  1. II. KHUNG NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
  2. Năng lực toán học  SESDP    Năng lực toán học (mathematic literacy):     ­ Khả năng nhận biết ý nghĩa, vai trò của kiến thức toán  học trong cuộc sống;     ­ Khả năng tư duy, suy luận, lập luận và giải toán;      ­ Khả năng vận dụng kiến thức toán nhằm  đáp  ứng nhu  cầu đời sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt.    Năng lực của học sinh được hình thành qua việc học toán  nhằm đáp ứng với những thách thức của đời sống hiện tại  và tương lai;    Năng lực phân tích, lập luận và trao đổi thông tin một cách  hiệu quả thông qua việc  đặt ra, hình thành và giải quyết  vấn đề toán học trong các tình huống và hoàn cảnh khác  nhau. Giới thiệu PISA – Phần 2 2
  3. Các cấp độ năng lực Toán PISA SESDP  Cấp độ 1:  Ghi nhớ, tái hiện  ­ Nhớ lại các đối tượng, định nghĩa và tính chất toán học  ­ Thực hiện được một cách làm quen thuộc  ­ Áp dụng một thuật toán tiêu chuẩn  Cấp độ 2:  Kết nối và tích hợp  ­ Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn giản  ­ Tạo kết nối trong các cách biểu đạt khác nhau  ­ Đọc và giải thích được các kí hiệu và ngôn ngữ hình thức (toán học)  và hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự nhiên  Cấp độ 3:  Toán học hóa, Khái quát hóa, suy luận  ­  Nhận  biết  nội  dung  toán  học  trong  tình  huống  có  vấn  đề  phải  giải  quyết,  ­ Sử dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề,  ­ Biết phân tích, suy luận, lập luận, chứng minh toán học.  Giới thiệu PISA – Phần 2 3
  4. Đánh giá với khung năng lực? SESDP  Xác định lĩnh vực/phạm vi  Mô tả về các biến (tình huống, quy trình, nội dung) Mathematics Science Reading
  5. Ví dụ câu hỏi Toán học: Cầu thang SESDP Đ ặc đi ểm năng l ực   Tình hu ống Ngh ề nghi ệp Quy trình Công th ức hoá N ội dung Không gian và hình kh ối   Độ cao của mỗi bậc thang trong cầu thang 14 bậc trên là bao nhiêu? Độ cao: _ _ _ _ cm
  6. Ví dụ câu hỏi Toán học: Điểm thi SESDP  Nhín  vào  biểu  đồ,  giáo  viên  nhận  xét  rằng  nhóm  B  làm  tốt  hơn  nhóm  A.  Học  sinh  trong  nhóm  A  không  đồng  ý  với  giáo  viên  của  họ.  Họ  cố  gắng  thuyết phục  giáo viên rằng nhóm B chưa hẳn đã tốt hơn nhóm A. Hãy đưa  ra một lập luận Toán học, sử dụng biểu đồ  mà nhóm A dùng.
  7. Ví dụ câu hỏi Toán học: Điểm thi SESDP Đ ặc đi ểm năng l ực   Tình hu ống  Khoa h ọc Looking at the diagram, the teacher claims that Group B did better than Group A.  The students in Group A don’t agree with their teacher. They try to convince the  Quy trình teacher that Group B may not necessarily have done better. Give one mathematical  argument, using the graph that the students in Group A could use. Di ễn gi ải Ph ạm vi n ội dung Gi ải thi ết và d ữ li ệu  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản