intTypePromotion=1

BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
4
download

BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài luyện tập số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4

  1. BÀI LUYỆN TẬP SỐ 4 Câu 1: a/ Có các hợp chất sau:C2H5OH, n- C10H21OH, C6H5OH,C6H5CH2OH, C6H5NH2,HO-CH2-CHOH, CH3COOH, n-C6H14, C5H6 và C6H12O6 (glucozơ). hãy chỉ ra những chất tan tốt, tan kém và giải thích. b/ Từ một loại thực vật tách được chất(A) C10H12O2. Biến đổi A theo sơ đồ sau: +H2(Ni,t0) +ddNaOH +CH3I (A) C10H11O2Na(B) C10H11O(OCH3) (D) C10H13O(OCH3) (E) Khi õy hoá (E) bằng KMnO4trong H2SO4 thu được axit 3,4-di O-metyl-Benzen- Cacboxylic và axiy fomic. viết công thức cấu tạo của (A),(B),(D),(E). Câu 2: a/ Viết cấu tạo thu gọn của 1- Clobutan(A) và2- Clobutan(B). So sánh nhiệt độ sôi giữa hai chất này và giải thích. b/ Cho hai chất A,B trên tác dụng với Clo (chiếu sáng) theo tỷ lệ mol 1:1. Trình bày cơ chế phản ứng và cho biết sản phẩm nào chiếm tỷ lệ cao nhất? Giải thích. c/ Viết cấu trúc đồng phân của:C3H5Cl và ClCH=(C=)nCHC với n=1, n=2. Câu 3: a/ Viết các phương trình phản ứng tạo sản phẩm chính khi.  1 mol A tác dụng với 1mol HNO3 (H2SO4 đặc).  1 mol A tác dụng với 1mol Br2 (chiếu sáng).  1 mol A tác dụng với KMnO4 đặc, dư, đun nóng. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế :  Axit -vinylacrylic từ CH4 và các chất vô cơ cần thiết.  1,3,5 tri-Amino-benzen từ Toluen và các chất vô cơ cần thiết. Câu 4: Có phương trình phản ứng sau OH H2SO4 85% + H2O o 10 C a/ Viết cơ chế phản ứng. b/ Thay A bằng C6H5-CH(CH3)-CH2-CH2-C(CH3)2OH (A1), hoặc bằng. C6H5- CH2-CH2-C(CH3)2OH (A2) và tiến hành phản ứng trong điều kiện tương tự như trên thu được sản phẩm hưu cơ tương ứng (B1) và (B2) với hiệu xuất tạo B1 bằng 68%, tạo B2 bằng 65%. Viết công thức cấu tạo của B1,B2 và giải thích tại sao hiệu suất tạo B1,B2 cao hơn so với B. Câu 5:Hai chất hữu cơ X,Y có cùng công thức phân tử và đều chứa 3 nguyên tố C,H,Br. Khi đun nóng với dung dịch NaOh loãng, X tạo ra chất Z có chứa một nhóm chức còn chất Ykhông tác dụng với NaOH như điều kiện trên. 5,4gam chất Z phản ứng hoàn toàn với Na cho 0,616 lít H2(ở 23,70C và một atm). đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam chất Z thu được 3,85 gam CO2. Khi cho X hoặc Y phản ứng với Br2 (có bột sắt) đều thấy khí HBr thoát ra; sản phẩm phản ứng của X l à 3 chất D,E,F còn sản phẩm phản ứng của Y là 2 chất G,H. a/ Viết cấu tạo có thể của X,Y,Z,D,E,G,H, biết rằng D,E,F,G,H đều chứa 64%Br.
  2. b/ Cho hỗn hợp gồm 171 gam chất X và 78gam Benzen phản ứng với Br2 (có mặt bột Fe ). Sau phản ứng thu được 125,6gam Brombenzen ; 90 gam chất D; 40 gam chất E; và 30 gam chất F. Hãy cho biết chất X phản ứng với Br2 khó (hoặc dễ0 hơn Benzen bao nhiêu lần?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản