intTypePromotion=1

BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

Chia sẻ: Duonghuu Tan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

8
6.440
lượt xem
1.681
download

BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP CƠ HỌC KẾT CẤU 1

 1. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ MỘT SỐ BÀI TẬP & ĐÁP ÁN CƠ HỌC KẾT CẤU F1 SỐ ĐỀ ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN YÊU CẦU Kết cấu dạng dầm: giản đơn, mút thừa, công xon Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu 1 bên Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu 2 bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 2. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ M, Q, N của kết cấu 3 bên Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu 4 bên Tính và vẽ biểu đồ 5 M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 3. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 6 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 7 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 8 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 4. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 9 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 10 M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 5. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 11 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 12 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 13 M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 6. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 14 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 15 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 7. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Kết cấu dạng khung Tính và vẽ biểu đồ 16 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 17 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 8. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 18 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 19 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 9. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 20 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 10. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 21 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 22 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 11. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ dầm nhiều nhịp ( Dầm ghép) Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu 23 bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. Tính và vẽ biểu đồ 24 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 25 M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 12. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 26 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 27 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ M, Q của kết cấu 28 bên. Bỏ qua ảnh hưởng của biến dạng dọc trục. LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 13. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 29 M, Q của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 30 M, Q của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 14. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Hệ khung 3 khớp Tính và vẽ biểu đồ 31 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 32 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 15. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 33 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 16. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 34 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 35 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 17. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 36 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 18. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 37 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 38 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 19. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 39 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
 20. TRƯỜNG ĐHGTVT – KẾT CẤU/TĐH TKCĐ Tính và vẽ biểu đồ 40 M, Q, N của kết cấu bên Tính và vẽ biểu đồ 41 M, Q, N của kết cấu bên LĐC-TĐH TKCĐ 9-2009
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2