intTypePromotion=1
ADSENSE

bài tập proe thêm phần 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

404
lượt xem
204
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế khuôn trong Pro/ENGINEER 1. Tạo mô hình khuôn 2. Cắt khuôn 3. Tạo các chi tiết nửa khuôn 4. Tách khuôn 5. Thử khuôn Tài liệu tham khảo: - Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire - CATIA Part Design & Sketcher

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài tập proe thêm phần 1

 1. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problems Problem #1.0 Problems, Page 287 © Wichita State University
 2. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #2.0 Problems, Page 288 ©Wichita State University
 3. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #3.0 Problems, Page 289 © Wichita State University
 4. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #4.0 Problems, Page 290 ©Wichita State University
 5. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #5.0 Problems, Page 291 © Wichita State University
 6. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #6.0 Problems, Page 292 ©Wichita State University
 7. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problems, Page 293 © Wichita State University
 8. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #7.0 Problems, Page 294 ©Wichita State University
 9. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #8.0 Problems, Page 295 © Wichita State University
 10. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #9.0 Problems, Page 296 ©Wichita State University
 11. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #10.0 Problems, Page 297 © Wichita State University
 12. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #11.0 Problems, Page 298 ©Wichita State University
 13. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #12.0 Problems, Page 299 © Wichita State University
 14. CATIA Part Design & Sketcher CATIA® V5R6 Problem #13.0 Problems, Page 300 ©Wichita State University
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2