intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Chia sẻ: Truong Thi Truc Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

589
lượt xem
182
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sở dĩ ta nói các đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng có hiệu lực trong việc quản lý ngân sách nhà nước là vì các đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính nhà nước như đơn vị sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục - sự nghiệp thể thao, sự nghiệp khoa học, công nghệ, sự nghiệp kinh tế… và chính các đơn vị này được hoạt động bằng nguồn kinh phí nhà nước cấp, cấp trên cấp hay các nguồn kinh phí khác như: thu sự nghiệp, phí, lệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

 1. DANH SÁCH NHÓM 11 1. Nguyễn Thị Cẩm Hồng 009102103 2. Hồ Thị Thu Thảo 009102110 3. Trương Thị Trúc Linh 009102080 4. Nguyễn Thị Ngọc Uyên 009102065 5. Lê Thị Ngọc 009102012 6. Nguyễn Thị Mộng Trinh 009102072 7. Lương Thị Thu Hồng 009102031 8. Nguyễn Thị Thiên Lý 009102015 9. Nguyễn Thị Kim Sữa 009102063 10. Nguyễn Công Tiến 009102069
 2. Số dư đầu năm 2012 các tài khoản của đơn vị sự nghiệp có thu như sau ( Đơn vị tính 1.000 đồng): Tài khoản Tiền Tài khoản Tiền Stt Stt Tiền mặt ( TK Nguồn kinh phí 1 150.000 1 350.000 hoạt động 111) ( TK 461) Tiền gửi ngân Nguồn kinh phí 2 200.000 2 400.000 hàng TSCĐ ( TK 112) ( TK 466) Tài sản cố định 3 500.000 hữu hình ( TK 211) Hao mòn TSCĐ (100.000 4 ( TK 214) ) Tổng cộng Tổng cộng 750.000 750.000
 3. Trong năm 2012 đơn vị sự nghiệp có thu có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau đây ( Đơn vị tính 1.000 đồng): I./ Định khoản: 1. Rút kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt trong năm 500.000 Nợ TK 111 500.000 Có TK 461 500.000 ĐT: Có TK 008 500.000
 4. 2. Rút kinh phí hoạt động chi mua vật liệu 200.000 Nợ TK 152 200.000 Có TK 461 200.000 ĐT: Có TK 008 200.000
 5. 3. Rút kinh phí hoạt động chi phí trực tiếp là 400.000 Nợ TK 661 400.000 Có TK 461 400.000 ĐT: Có TK 008 400.000
 6. 4. Rút kinh phí đơn đặt hàng về nhập tiền gửi ngân hàng trong năm 500.000 Nợ TK 112 500.000 Có TK 465 500.000 ĐT: Có TK 008 500.000
 7. 5. Rút kinh phí đơn đặt hàng chi phí trực tiếp là 400.000 Nợ TK 635 400.000 Có TK 465 400.000 ĐT: Có TK 008 400.000
 8. 6. Chi quỹ tiền mặt mua công cụ dụng cụ là 150.000 Nợ TK 153 150.000 Có TK 111 150.000
 9. 7. Chi mua tài sản cố định bằng tiền mặt nguồn kinh phí hoạt động là 250.000 Nợ TK 211 250.000 Có TK 111 250.000 ĐT: Nợ TK 661 250.000 Có TK 466 250.000
 10. 8. Chi tạm ứng cho CBVC bằng tiền mặt là 50.000 Nợ TK 312 50.000 Có TK 111 50.000
 11. 9. Chi tiền gửi ngân hàng mua vật liệu là 200.000 Nợ TK 152 200.000 Có TK 112 200.000 10. Chi phí xây dựng cơ bản bằng tiền gửi ngân hàng là 120.000 Nợ TK 241 120.000 Có TK 112 120.000
 12. 11. Công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng thuộc nguồn kinh phí đơn đặt hàng có trị giá là 120.000 Nợ TK 211 120.000 Có TK 241 120.000 ĐT: Nợ TK 635 120.000 Có TK 466 120.000
 13. 12. Xuất vật liệu dùng cho a- Hoạt động thường xuyên là 200.000 Nợ TK 661 200.000 Có TK 152 200.000 b- Hoạt động theo đơn đặt hàng là 200.000 Nợ TK 635 200.000 Có TK 152 200.000
 14. 13. Xuất công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động thường xuyên là 150.000 Nợ TK 661 150.000 Có TK 153 150.000
 15. 14. Tiền lương phải trả CBVC phục vụ cho a- Hoạt động thường xuyên là 30.000 Nợ TK 661 30.000 Có TK 334 30.000 b- Hoạt động theo đơn đặt hàng là 20.000 Nợ TK 635 20.000 Có TK 334 20.000
 16. 15. Trích BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn theo qui định Nợ TK 661 6.600 Nợ TK 635 4.400 Nợ TK 334 4.250 Có TK 332 15.250
 17. 16. Quyết toán tạm ứng chi hoạt động thường xuyên là 45.000; số còn lại trừ vào lương là 5.000 Nợ TK 661 45.000 Nợ TK 334 5.000 Có TK 312 50.000
 18. 17. Chi bằng tiền gửi ngân hàng trả lương cho CBVC là 40.750; nộp BHXH, BHYT và KPCĐ là 12.500 Nợ TK 334 40.750 Nợ TK 332 12.500 Có TK 112 53.250
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2