intTypePromotion=3

Báo cáo Phát triển bền vững

Chia sẻ: K Loi Ro Ong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:184

0
29
lượt xem
4
download

Báo cáo Phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo "Phát triển bền vững" trình bày về thông tin doanh nghiệp, thông tin về báo cáo phát triển bền vững, mô hình hoạt động của công ty, duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, môi trường – năng lượng, nguồn nhân lực và xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Phát triển bền vững

2016 Sustainable Development Report<br /> <br /> Báo cáo<br /> <br /> Phát triển<br /> Bền vững<br /> Signature Not Verified<br /> <br /> Ký bởi: NGUYỄN VĂN THỜI<br /> Ký ngày: 8/4/2017 09:24:37<br /> <br /> Báo cáo<br /> <br /> Phát triển<br /> Bền vững<br /> <br /> w w w. t n g . v n<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <br /> 7<br /> TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI <br /> 9<br /> LỜI CAM KẾT CỦA TNG <br /> 10<br /> CÂU CHUYỆN TẠI TNG – LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH <br /> 12<br /> PHẦN I: THÔNG TIN DOANH NGHIỆP <br /> 15<br /> 38 Năm – hành trình xanh <br /> 16<br /> Các danh hiệu và giải thưởng tiêu biểu <br /> 20<br /> Lĩnh vực kinh doanh <br /> 23<br /> Địa bàn kinh doanh <br /> 28<br /> Mô tả chuỗi cung ứng <br /> 34<br /> Nguồn cung cấp <br /> 36<br /> Các chỉ số về quy mô của TNG <br /> 38<br /> Cơ cấu cổ đông <br /> 43<br /> Các chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 <br /> 44<br /> PHẦN II: THÔNG TIN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG <br /> 48<br /> Mục tiêu và giải pháp <br /> 49<br /> Định hướng và hành động phát triển tương lai xanh <br /> 52<br /> PHẦN III: MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY <br /> 69<br /> Mô hình tổ chức <br /> 70<br /> Cơ chế chi trả thù lao <br /> 76<br /> Đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp <br /> 78<br /> Cơ chế tiếp nhận ý kiến từ các bên có liên quan <br /> 81<br /> Hệ thống đánh giá nội bộ TNG <br /> 83<br /> Quản trị rủi ro <br /> 85<br /> Gắn kết các bên có liên quan <br /> 92<br /> PHẦN IV: DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG <br /> 99<br /> Quy trình quản lý tài chính <br /> 105<br /> Các đóng góp gián tiếp về kinh tế <br /> 107<br /> Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và người tiêu dùng <br /> 113<br /> PHẦN V: MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG <br /> 117<br /> Nhà máy xanh 118<br /> Hệ thống quản lý môi trường <br /> 120<br /> Bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, khí thải, chất thải <br /> 127<br /> Các hoạt động tuyên truyền 142<br /> PHẦN VI: NGUỒN NHÂN LỰC <br /> 145<br /> Cơ cấu nguồn nhân lực 146<br /> “Nguồn nhân lực bền vững - cạnh tranh toàn cầu” <br /> 152<br /> An toàn vệ sinh lao động <br /> 154<br /> Hoạt động khuyên khích cải thiện môi trường <br /> 162<br /> PHẦN VII: XÃ HỘI <br /> 168<br /> Chính sách chung <br /> 169<br /> Hoạt động cụ thể về cộng đồng địa phương <br /> 169<br /> Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm <br /> 174<br /> Quản hệ cổ đông năm 2016 182<br /> LỜI KẾT <br /> 184<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> w w w. t n g . v n<br /> <br /> QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỢI TRE<br /> <br /> w w w. t n g . v n<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản