intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa

Chia sẻ: Anh Bùi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
302
lượt xem
96
download

Báo cáo thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa gồm có ba chương, trong đó chương 1 giới thiệu tổng quan về công ty CP đá Thanh Hóa; chương 2 - thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa; chương 3 - phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa.

 

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa

 1. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập                                        LỜI CAM ĐOAN    Tôi  xin cam đoan:  1. Những nội dung trong báo cáo này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn  trực tiếp của thầy giáo – Ths.Đỗ Tiến Dũng  2. Toàn bộ số liệu, kết quả nêu trong chuyên đề là chính xác và trung thực dựa  trên các ghi chép, tính toán hợp lệ, hợp pháp xuất phát từ tình hình thực tế của  đơn vị thực tập.  3. Mọi tham khảo trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên  công trình, thời gian, địa điểm công bố.  4. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá tôi xin  chịu hoàn toàn trách nhiệm.                                                                                                       Sinh viên                                                                                                   Lại Thị Thủy      SV:Lại Thị Thủy                    1   MSV: CKX12.11.91   
 2. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập                              DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT      SXKD                                                             Sản xuất kinh doanh  GTGT                                                            Gía trị gia tăng  BHXH                                                            Bảo hiểm xã hội  BHYT                                                             Bảo hiểm y tế  KPCĐ                                                             Kinh phí công đoàn  CPSX                                                             Chi phí sản xuất   CP NVLTT                                                     Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  CP NCTT                                                       Chi phí nhân công trực tiếp  CP SXC                                                          Chi phí sản xuất chung  CP QLDN                                                      Chi phí quản lý doanh nghiệp  TSCĐ                                                             Tài sản cố định  KC                                                                  Kết chuyển      SV:Lại Thị Thủy                    2   MSV: CKX12.11.91   
 3. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập ​ MỤC LỤC    Lời cam đoan  Danh mục các từ viết tắt  Mục lục  Lời nói đầu    CHƯƠNG 1 :  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CP ĐÁ THANH HÓA  1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty  1.2. Đặc điểm và môi trường kinh doanh của công ty  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty  1.4. Tổ chức công tác kế toán của công ty  1.5. Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng    CHƯƠNG 2 :  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP  ĐÁ THANH HÓA  2.1. Quy trình hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản  phẩm tại công ty  2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty        2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất        2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí        2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí  2.3. Nội dung và phương pháp kế toán các khoản mục chi phí sản xuất tại công  ty CP đá Thanh Hóa  SV:Lại Thị Thủy                    3   MSV: CKX12.11.91   
 4. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập       2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật kiêu trực tiếp        2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp       2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung       ​ 2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất       2.3.5. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang  2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa         ​ 2.4.1. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành tại công ty       2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty    CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ  THÀNH TẠI CÔNG TY CP ĐÁ THANH HÓA  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá  thành tại công ty CP đá Thanh Hóa       3.1.1. Những ưu điểm       3.1.2. Những hạn chế  3.2.  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản  xuất và tính giá thành tại công ty CP đá Thanh Hóa    Kết luận  Danh mục tài liệu tham khảo  Nhận xét của đơn vị thực tập  Nhận xét của giáo viên hướng dẫn  Nhận xét của giáo viên phản biện      SV:Lại Thị Thủy                    4   MSV: CKX12.11.91   
 5. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập                                          LỜI NÓI ĐẦU     Ngày nay,  trong  nền kinh tế  thì  trường  có sự quản lý vĩ  mô của Nhà nước,  mặc  dù  các doanh  nghiệp có môi trường sản xuất kinh  doanh thuận lợi nhưng  cũng gặp  phải nhiều khó khăn từ sự tác động của quy luật  cạnh  tranh trong cơ  chế  thị  trường.  Để  có thể  tồn tại và phát  triển được  thì  các doanh nghiệp phải  giải  quyết tốt các vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác  kế  toán  là  một  trong  những công cụ quản lý không  thể thiếu trong mỗi doanh  nghiệp.  Trong  đó,  hạch  toán  chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành sản phẩm giữ  vai trò quan trọng  trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Thông qua chỉ tiêu  về  chi  phí  và  giá  thành  sản  phẩm  các  nhà  quản  lý  sẽ  biết  được  nguyên  nhân  biến  động  chi  phí  và  giá  thành  là  do  đâu  và  từ  đó  tìm  ra  các  biện  pháp khắc  phục.  Việc  tiết  kiệm  chi  phí  sản  xuất  và  hạ  giá  thành  sản  phẩm  là  một  trong  những mục tiêu quan trọng mà các doanh nghiệp luôn phải phấn đấu.  Công ty CP đá Thanh Hóa ​   ​ là một công ty chạm khắc đá nổi tiếng trong  và  ngoài  tỉnh,sản  phẩm  được  tạo  nên  từ  đá  ở  nơi  đây  chính  là  sự  hóa  thân  của  thiên  nhiên  trong  môi  trường  sinh  hoạt  văn  hóa  của  con  người.Qua  các  sản  phẩm chạm  khắc đá trong những công  trình  kiến trúc đền,chùa,nhà thờ ở khắp  nơi,đều dễ nhận thấy thiên nhiên và văn hóa cổ truyền hòa quyện chặt chẽ,khó  có thể tách rời.  Qua thời gian  thực tập được  tiếp xúc  với công tác kế toán của công ty dưới sự  Cô  giáo  –  Ths.Đinh  Thị  Huệ  ​ hướng  dẫn  nhiệt  tình  của  ​ cũng như sự giúp đỡ  Công ty CP Đá Thanh Hóa​ của  các anh chị trong ​ , đặc biệt là các anh chị trong  phòng kế  toán em  đã phần nào hiểu  được tầm quan trọng của công tác tập hợp  chi phí  tính giá thành, để hiểu rõ hơn về nội dung này  nên em chọn đề tài ​ “Kế  toán tập ​ hợp  chi phí sản  xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty CP đá  SV:Lại Thị Thủy                    5   MSV: CKX12.11.91   
 6. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập Thanh Hóa.    Mục đích của đề tài là tập hợp những lý luận chung về công tác tập hợp chi  phí  sản  xuất  và  tính  giá  thành  sản  phẩm  thông  qua  những  kiến  thức  đã được  nghiên  cứu  trong  nhà  trường.  Đồng  thời  tìm  hiểu  thực  hiện  công  tác  tập hợp  chi  phí  sản xuất và  tính giá thành  sản phẩm tại công ty CP đá Thanh  Hóa. Từ  đó  đưa  ra  những  nhận  xét  về  những  ưu ​ điểm  và  những  mặt  tồn  tại  để  đưa ra  giải  pháp  nhằm hoàn thiện công  tác hạch toán kế toán tại công ty CP đá Thanh  Hóa.    Thông  qua  đó phần nào  giúp cho em hiểu rõ  hơn  về  công tác  kế  toán, hạch  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.    Đối tượng nghiên cứu của  đề  tài  là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất  và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa.    ​ Vì công ty tạo ra  nhiều sản phẩm và thời gian nghiên cứu có hạn nên không  thể tiến hành nghiên cứu đối với tất cả các sản phẩm tuy nhiên để đảm bảo tính  “Đá lát”​ địa hình thì em chọn sản phẩm ​  làm đối tượng tính giá thành.    Ngoài  phần  mở đầu,  mục lục, các doanh mục và phần phụ lục thì kết cấu bài  báo cáo của em gồm 3 chương:     Chương 1: ​ Giới thiệu tổng quan về công ty CP đá Thanh Hóa.    Chương 2: ​ Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá  thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa.    ​ Chương  3:  ​ Phương  hướng  và  giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán  tập  hợp  chi phí sản xuất và tính giá thành sản  phẩm tại công ty  CP đá Thanh  Hóa.    SV:Lại Thị Thủy                    6   MSV: CKX12.11.91   
 7. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập   SV:Lại Thị Thủy                    7   MSV: CKX12.11.91   
 8. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập                                                 CHƯƠNG 1   GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐÁ THANH HÓA  1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty CP đá Thanh Hóa   Tên công ty: Công ty CP đá Thanh Hóa   Trụ sở: Số 500­ Quang Trung­ Đông Vệ­ TP Thanh Hóa  Mã số thuế:        2801597670           ​ Điện thoại : 0373­951364            ​ Ngành nghề:               ­ Sản xuất và chế tác đá               ­ Gia công các sản phẩm từ đá      Công ty CP đá Thanh Hóa được hình thành cách đây 5 năm. Đăng ký  lần đầu năm 2010  theo số 2801597670 được phòng đăng ký kinh doanh ­  Sở kế hoạch đầu tư Thanh Hóa cấp.     Công ty CP đá Thanh Hóa là một đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập,  công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, có con dấu riêng để giao  dịch. Công ty có vốn và tài sản riêng, được quyền tự chủ về tài chính và  hoạt động kinh doanh theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam, có trách  nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và người lao  động trong công ty.     Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động , nhưng với sự cố gắng của tất cả  các nghệ nhân thì tình hình hoạt động của công ty không ngừng được  nâng lên. Năm 2012 doanh thu tăng 2.655.639.640 đồng so với doanh thu  năm 2011 tăng 1,27 lần.     Lợi nhuận năm 2013  cũng tăng lên 47.995.401 đồng so với năm 2012  SV:Lại Thị Thủy                    8   MSV: CKX12.11.91   
 9. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập tương ứng tăng 1,74 lần, vì thế đời sống của công nhân viên không ngừng  được cái thiện. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển chung cũa xã  hội. Trong thời gian tới công  ty cần phát huy những thế mạnh của mình  để cũng cố và nâng cao uy tín với các đối tác nhằm mở rộng thị trường và  tăng sản lượng tiêu thụ.     Được thể hiện cụ thể trong biểu dưới đây   ​ Biểu 2.1. ​Một số chỉ tiêu của Công ty CP đá Thanh Hóa:    Chỉ tiêu  2012  2013  1. Doanh thu thuần  10.526.494.396  13.382.134.236  2. Giá vốn hàng bán  8.902.987.800  11.990.327.342  3. Lợi nhuận trước thuế  64.790.951  112.786.352  4. Thuế TNDN  16.197.738  28.589.764  5. Lợi nhuận sau thuế  48.593.213  84.589.764  6. Tổng số lao động  200  300  7. Thu nhập bình quân đầu  2.300.000  2.700.000  người      Năm  2013,  doanh  thu  tăng  2.855.639.840  đồng  so  với  doanh  thu  năm  2012 tương ứng tăng 1,27 lần.    Lợi  nhuận  năm  2013  cũng  tăng  lên  47.995.401  đồng  so  với năm 2012  tương  ứng  tăng  1,74  lần.  Quy  mô  ngày  càng  phát  triển  tạo  ra  nhiều  việc làm  hơn thu hút được nhiều lao động hơn, không những thế mà đời sống của cán bộ  công nhân viên không ngừng được cải thiện. Cụ thể là năm 2013 số lao động là  SV:Lại Thị Thủy                    9   MSV: CKX12.11.91   
 10. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập 200 người thì đến năm  2014  cả công nhân và nhân viên văn phòng đã lên đến  300  người  tương  ứng  tăng  1,6  lần  và  thu  nhập  cũng tăng từ 3 triệu/người lên  3,5 triệu/người. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.  Trong  thời gian tới công ty cần phát huy những thế mạnh của mình để củng cố  và nâng cao uy tín với các  đối tác nhằm mở rộng thị trường và tăng sản lượng  tiêu  thụ. Đây là những dấu hiệu  tốt  chứng tỏ  tình hình tài chính của công ty là  rất  khả  quan,  trong  những năm tới, công ty  cần cố gắng duy trì sự ổn định  về  kinh tế  đạt được trong những  năm qua, đồng thời  phát huy hơn nữa tiềm năng  sẵn có cả về vật lực lẫn nhân lực, kết hợp các điều kiện khách quan để đưa hình  ảnh của công ty vươn ra thị trường của các tỉnh trong cả nước.  1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty   .​ Sơ đồ 1.2​ Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty  SV:Lại Thị Thủy                    10   MSV: CKX12.11.91   
 11. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập Giải thích:           Quan hệ chỉ đạo           Quan hệ tương trợ      Giữa các phòng ban chức năng có sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác  cung cấp số liệu và tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ của từng phòng ban và  của toàn công ty. Học hỏi trao đổi kinh nghiệm với nhau, cung nhau giúp công  ty ngày càng phát triển hơn.   ​ Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận     ​ ­ Giám đốc       ​ + Giám đốc là người đại diện và chịu trách nhiệm cao nhất của công ty  trước pháp luật, trước hội đồng Quản trị, khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu  phụ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.        + Hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh  doanh của công ty như: Xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của  công ty, dự thảo chương trình hành động, lập trình hoạt động, đề ra các biện  pháp kiểm soát, cải tiến tổ chức.        + Quản lý và giám sát tổ chức kinh doanh của công ty như: Xác lập sơ đồ  tổ chức, quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu của từng chức danh trong  công ty, các tiêu chuẩn hoạt động và chính sách nhân sự, ủy quyền giải thích  đường lối chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn, lịch trình kiểm soát, đánh giá  thực hiện kế hoạch và các biện pháp khắc phục cho công ty.        + Thiết lập hệ thống thông tin có hiệu quả, thiết lập các quan hệ mật thiết  bên trong tổ chức cũng như giữa tổ chức với bên ngoài, chủ trì các cuộc họp  định kỳ trong công ty, xem xét báo cáo, quyết toán, công văn… của các bộ  phận, cơ quan chức năng.     ​​ ­ Phòng tài chính – kế toán        ​ + Tham mưu cho giám đốc thực hiện chức năng quản lý tài chính, tổ chức  thực hiện các chỉ tiêu về tài chính – kế toán, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị  trực thuộc thi hành kịp thời các quy định về tài chính – kế toán của Nhà nước  SV:Lại Thị Thủy                    11   MSV: CKX12.11.91   
 12. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập và cấp trên. Quan hệ với ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan để  thực hiện công tác tài chính – kế toán theo quy định của pháp luật.       + Quản lý tài sản, tiền vốn, hàng hóa, kinh phí và các quỹ, tổng kết thu – chi  tài chính, báo cáo quyết toán, kiểm tra thường xuyên hoạt động kế toán của các  bộ phận, nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty từ đó lập kế hoạch tài chính  và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong và ngoài công ty.       + Tổ chức thanh toán mua bán hàng hóa nhanh chóng và thu hồi công nợ,  tăng nhanh vòng quay vốn, tránh tình trạng vốn bị chiếm dụng ảnh hưởng đến  hoạt động kinh doanh của công ty. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế  toán, bảo mật các số liệu.       + Chịu trách nhiệm chung về hiệu suất làm việc của Phòng và liên đới chịu  trách nhiệm trước pháp luật về hệ thống tài chính – kế toán tại công ty.       + Thực hiên phân phối lợi nhuận theo đúng quy định của nhà nước.       + Xây dựng các định mức lao động, nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền  thưởng, lập kế hoạch nâng lương, tiền thưởng cho công ty.       + Nghiên cứu nhu cầu công tác và khả năng cán bộ để có kế hoạch đào tạo  bồi dưỡng nghiệp vụ.     ​ ­ Phòng hành chính nhân        ​ + Thực hiện công tác Quản trị hành chính, Quản trị nhân sự, Thanh tra, bảo  vệ pháp chế, thi đua, tuyên truyền.       + Nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hihf quản lý, phương án tổ chức của  công ty phù hợp trong từng thời kỳ.       + Tiếp nhận, quản lý toàn bộ hồ sơ người lao động để cung cấp thông tin,  tham mưu cho giám đốc sử dụng, bố trí lao động, đánh giá, sử dụng lao động  và các chế độ chính sách cho người lao động trong công ty.       + Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch tuyển dụng, xây dựng tiêu  chuẩn chức danh…       + Tiếp khách, báo chí, cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội, các  đơn vị có quan hệ giao dịch làm việc với công ty.     ​ ­ Phòng kỹ thuật        + Kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, thành phẩm, nguyên vật liệu.        + Xây dựng và tham mưu cho giám đốc định mức nguyên vật liệu cho các  loại sản phẩm.  SV:Lại Thị Thủy                    12   MSV: CKX12.11.91   
 13. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập   ​ ­ Phòng kinh doanh         + Liên hệ khách hàng, thực hiện ký kết hợp đồng.         + Phối hợp với phân xưởng sản xuất về yêu cầu, chất lượng sản phẩm sản  xuất phù hợp với thỏa thuận và yêu cầu của khách hàng.       + Chịu trách nhiệm thu mua nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo cho tiến độ  sản xuất.      ​ ­ Phân xưởng sản xuất        ​ Trong phân xưởng sản xuất được chia thành các nhóm nhỏ chuyên để sản  xuất,chế tác  ra các loại sản phẩm, bao gồm nhóm sản xuất,chế tác đá lát, nhóm  sản xuất các sản phẩm từ đá  khác.       + Chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng tiế độ, kế hoạch cấp trên đã đề ra.       + Tự trau dồi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.       + Tuân thủ các quy định của công ty  1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty     Tổ chức bộ máy của công ty       Công ty áp dụng hình thức kế toán tập trung. Theo hình thức này tất cả các  nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được tập hợp và xử lý tại phòng kế toán của  công ty. Tại phòng kế toán của công ty cung cấp đầy đủ cho các đối tượng  quan tâm về tình hình tài sản, tiền vốn của công ty. Ngoài ra giữa các phòng  ban trong công ty có mối quan hệ qua lại mật thiết, điều này không chỉ giúp  cho công ty hoạt động ngày một hiệu quả hơn mà nó còn tạo môi trường làm  việc thân thiện, thoải mái.    ​ Sơ đồ 2.2.​Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán (theo nguồn phòng kế toán)                      SV:Lại Thị Thủy                    13   MSV: CKX12.11.91   
 14. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập       Giải thích:             Quan hệ chỉ đạo               Quan hệ hỗ trợ           ​ ­ Kế toán trưởng         ​  ​ Kiêm kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc​công tác  chuyên môn, kiểm tra tình hình hạch toán, tình hình huy động vốn, phân tích  tình hình tài chính để có thể đưa ra thông tin kịp thời và toàn diện nhằm tham  mưu cho giám đốc về tình hình sử dụng và quản lý nguồn vốn có hiệu quả. Chỉ  đạo hướng dẫn về mặt chuyên môn cho các nhân viên kế toán. Là người chịu  trách nhiệm với cấp trên về tình hình chấp hành chế độ kế toán hiện hành, tổ  chức quản lý tài liệu, hồ sơ kế toán. Tổng hợp các sổ sách kế toán làm các báo  cáo tháng, quý, năm theo quy định.   ​    ​­ Kế toán công nợ kiêm kế toán vật tư       Có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán các khoản công nợ phải thu, phải trả  theo dõi cũng như phản ánh tình hình tăng giảm quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân  hàng, các khoản vay và thanh toán ngân sách và báo cáo lại cho kế toán trưởng,  đồng thời còn có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập xuất vật tư.     ​ ­ Kế toán tiền lương kiêm kế toán tài sản cố định          ​ Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh số lượng, chất lượng, tình hình tăng giảm  lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động, tính toán các khoản phụ cấp  cho công nhân viên và thực hiện trích các khoản bảo hiểm thoe đúng quy định.  SV:Lại Thị Thủy                    14   MSV: CKX12.11.91   
 15. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập Đồng thời còn có nhiệm vụ theo dõi, ghi chép phản ánh tổng hợp chính xác,  kịp thời về số liệu giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm TSCĐ tiến hành  tính toán và phân bổ khấu hao cho hợp lý. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa, dự  toán chi phí sửa chữa, tham gia kiểm tra định kì hoặc bất thường TSCĐ và lập  báo cáo về tình hình sử dụng TSCĐ theo yêu cầu của công ty. Lập kế hoạch  thanh lý TSCĐ không còn sử dụng cũng như theo dõi để phản ánh kịp thời việc  thay mới, tháo dỡ một số bộ phận của máy móc làm ảnh hưởng đến nguyên giá  của TSCĐ. Hướng dẫn các bộ phận trong công ty về việc ghi chép phản ánh  tình hình sử dụng TSCĐ. Mở các sổ các thẻ kế toán cần thiết và hạch toán theo  đúng quy định của nhà nước và công ty.   ​ ­ Kế toán chi phí và tính giá thành        ​ Có nhiệm vụ lập định mức nguyên vật liệu cũng như các chi phí dựa theo  thông số của phòng kỹ thuật. Theo dõi, tập hợp các chi phí đầu vào, số lượng  hàng nhập, hàng xuất làm căn cứ để tính giá thành sản phẩm.   ​ ­ Thủ quỹ kiêm giao dịch với ngân hàng         Có nhiệm vụ cùng với kế toán thanh toán tiến hành thu, chi theo đúng trình  tự. Thực hiện việc kiểm kê tồn quỹ tiền mặt, mang tiền đến nộp vào ngân hàng  hoặc rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt.          Phòng kế toán của công ty có 3 nhân viên, 1 thủ quỹ làm việc dưới sự chỉ  đạo của kế toán trưởng.  1.5. Hình thức ghi sổ kế toán công ty áp dụng           ​ Hiện nay, công ty đang áp dụng phương pháp ghi sổ kế toán theo hình  thức Nhật ký chung và có vận dụng kế toán máy trong thực hành công tác kế  toán.     ­ Hệ thống sổ kế toán tổng hợp gồm:  SV:Lại Thị Thủy                    15   MSV: CKX12.11.91   
 16. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập       + Sổ nhật ký chung        + Sổ cái các tài khoản      ­ Hệ thống sổ kế toán chi tiết gồm:          + Hóa đơn giá trị gia tăng           + Phiếu nhập, xuất kho           + Sổ chi tiết thanh toán với người mua           + Sổ chi tiết các tài khoản           + Sổ tổng hợp chi tiết…      ­ Trình tự ghi sổ: Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ được dùng để ghi sổ,  trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ vào số  liệu đã ghi trên sổ nhật ký chung để chi vào sổ cái, sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết  theo các tài khoản kế toán phù hợp. Cuối quý, cuối năm cộng sổ cái, đối chiếu  với bẳng tổng hợp chi tiết. Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ở sổ cái thì  được dùng để lên bảng cân đối tài khoản. Căn cứ vào bảng cân đối tài khoản,  bảng tổng hợp chi tiết và một số tài khoản khác có liên quan lập báo cáo tài  chính.          SV:Lại Thị Thủy                    16   MSV: CKX12.11.91   
 17. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập                      SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN                                  Giải thích:          Ghi hàng ngày           Ghi cuối tháng hoặc định kì          Quan hệ đối chiếu, kiểm tra      SV:Lại Thị Thủy                    17   MSV: CKX12.11.91   
 18. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập     SV:Lại Thị Thủy                    18   MSV: CKX12.11.91   
 19. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập CHƯƠNG 2    THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐÁ  THANH HÓA    2.1. Quy trình hoạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá  thành sản phẩm tại công ty CP đá Thanh Hóa                        Giải thích:       Ghi hàng ngày       Ghi cuối tháng       Quan hệ đối chiếu  SV:Lại Thị Thủy                    19   MSV: CKX12.11.91   
 20. Trường CĐKT Công Nghiệp Hà Nội Báo cáo thực tập 2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty CP đá Thanh Hóa       ​ 2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất     Các loại chi phí phát sinh ở công ty là rất nhiều nhưng được chia làm 3 nhóm  sau:         ­ Chi phí vật liệu trực tiếp         ­ Chi phí nhân công trực tiếp        ­ Chi phí sản xuất chung  2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí     Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ở công ty dựa trên đặc điểm  sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, trình tự và yêu cầu quản lí.  Do quy trình công nghệ của công tylà đơn giản và liên tục khép kín với nhiều  loại sản phẩm đa dạng và phong phú, chu kỳ sản xuất sản phẩm là ngắn. Công  ty đã lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm, đơn  đặt hàng.  2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí     ­ Công ty tập hợp chi phí theo Phương pháp kê khai thường xuyên      ­ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp được tập hợp dựa vào : Bảng kê khai vật  liệu, phiếu xuất kho…     ­ Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp dựa trên bảng thanh toán tiền  lương của từng bộ phận     ­ Chi phí sản xuất chung được tập hợp dựa vào các chứng từ liên quan như  hóa đơn, phiếu xuất kho, bảng tính và phân bố khấu haoTSCĐ…     ​ 2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất     ​ 2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  SV:Lại Thị Thủy                    20   MSV: CKX12.11.91   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2