intTypePromotion=1

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
68
lượt xem
14
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 40

  1. Bài : 14504 Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Kim loại hoá trị I B. Kimloại hoá trị II C. Mg D. Ca Đáp án là : (D) Bài : 14503 Có các chất: Chỉ dùng một chất trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các chất trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Kim loại Na B. NaOH C. D. Quỳ tím Đáp án là : (A) Bài : 14502 Có các chất bột: Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất dưới đây để nhận biết các chất oxit trên? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Dung dịch C. D. Dung dịch NaOH Đáp án là : (C) Bài : 14501 Khi cho luồng khí hiđro (cơ dư) đi qua ống nghiệm chứa nung nóng, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14500 Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Trong một phản ứng hoá học, số mol nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phản ứng: Chọn một đáp án dưới đây A. Luôn luôn thay đổi B. Luôn luôn không thay đổi C. Có thể thay đổi có thể không D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 14499 Cho một lá đồng vào 200ml dung dịch bạc nitrat. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy lá đồng rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng là đồng tăng thêm 1,52g. Nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15M B. 0,09M C. 0,1M D. 0,12M Đáp án là : (C) Bài : 14498 Muốn khử dung dịch thành dung dịch ta phải thêm chất nào sau đây vào dung dịch Chọn một đáp án dưới đây A. Zn
  3. B. Na C. Cu D. Ag Đáp án là : (C) Bài : 14497 Có một mẫu boxit dùng để sản xuất nhôm, mẫu này có lẫn tạp chất là và Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để điều chế được nhôm tinh khiết. Chọn một đáp án dưới đây A. Nghiền quặng thành bộ, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH đặc, lọc, khí nung ở nhiệt độ cao, điện phân. B. Nghiền quặng thành bột, nấu với dung dịch NaOH đặc, lọc, khí lọc, nung ở nhiệt độ cao, điện phân. C. Nghiền quặng thành bột, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH dư, lọc, khí nung ở nhiệt độ cao, điện phân. D. B và C đúng Đáp án là : (D) Bài : 14496 Đun nóng 1,1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư, người ta thu được 1,4g muối. Tỉ khối của M với khí là 2. M có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 14495 Đốt cháy hoàn toàn 1,1 một este đơn chức X người ta thu được 1,12 lít (đktc) và 0,9g X có công thức cấu tạo nào trong các công thức sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. C.
  4. D. Tất cả đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 14493 Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau, tác dụng với natri vừa đủ, được 2,18g chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C) Bài : 14492 Khi cho 9,2g hỗn hợp gồm ancol propylic và một ancol X thuộc dãy đồng đẳng ancol no đơn chức tác dụng với natri dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của ancol X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14491 Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đặc thì thể tích giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Anken B. Ankin C. Ankan D. Không xác định được Đáp án là : (C)
  5. Bài : 14490 Tìm phản ứng nhiệt phân sai: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14489 Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: Khi tăng áp suất, đồng thời tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều: Chọn một đáp án dưới đây A. Chiều thuận B. Chiều nghịch C. Không xác định được D. Không thay đổi. Đáp án là : (C) Bài : 14488 Trộn 100ml dung dịch với 150ml dung dịch NaOH 0,2M. Dung dịch tạo thành có pH là: Chọn một đáp án dưới đây A. 13,6 B. 12,6 C. 14,6
  6. D. 15,6 Đáp án là : (A) Bài : 14487 Dung dịch có pH = 2,88. Cần pha loãng dung dịch này bao nhiêu lần để cho độ điện li tăng lên 5 lần? Chọn một đáp án dưới đây A. 26 lần B. 26,4 lần C. 24,6 lần D. 25,6 lần Đáp án là : (C) Bài : 14486 Hoà tan 9,875 gam một muối hiđrocacbon (muối X) vào nước và cho tác dụng với một lượng vừa đủ, rồi đem cô cạn thì thu được 8,25 gam một muối sunfat trung hoà khan. Công thức phân tử muối X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14485 Sục khí clo vào dung dịch NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,17g NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr và NaI có trong dung dịch ban đầu là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,02 mol B. 0,01 mol C. 0,03 mol D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A)
  7. Bài : 14484 Chọn câu phát biểu sai: 1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân. 2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. 3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 4. Số proton bằng điện tích hạt nhân. 5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron Chọn một đáp án dưới đây A. 2, 4, 5 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4 Đáp án là : (B)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2