intTypePromotion=1
ADSENSE

Các câu hỏi ôn thi Quản trị học

Chia sẻ: Nguyen Duan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

154
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. Thế nào là quản trị? Quản trị kinh doanh? Tại sao quản trị là cần thiết đối với tổ chức? Câu 2. So sánh sự giống và khác nhau giữa quản trị và quản trị kinh doanh. Phân tích và cho ví dụ minh họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các câu hỏi ôn thi Quản trị học

  1. Chương 1 Câu 1. Thế nào là quản trị? Quản trị kinh doanh? Tại sao quản trị là cần thiết đối với tổ chức? Câu 2. So sánh sự giống và khác nhau giữa quản trị và quản trị kinh doanh. Phân tích và cho ví dụ minh hoạ . Câu 3. Vì sao nói quản trị mang tính khoa học, tính nghệ thuật và là một nghề? Ý nghĩa của việc hiểu được những khái niệm này? Câu 4. Sự khác nhau giữa mục đích và mục tiêu trong quản trị? Cho ví dụ minh hoạ? Theo Anh (chị) thì mục đích hay mục tiêu quan trọng hơn? Vì sao? Câu 5. Hãy nêu các chức năng cơ bản trong quản trị theo hướng tác động. Các chức năng này có quan hệ với nhau như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 6. Trong các chức năng quản trị cơ bản theo hướng tác động, chức năng nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 7. Phân biệt kết quả và hiệu quả quản trị? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 8. Phân tích 4 nguyên tắc quản trị khoa học của F.W. Taylor. Các nguyên tắc này được áp dụng trong các tổ chức như thế nào? Câu . Phân loại chức năng quản trị và mối quan hệ giữa các cách phân loại. Chương 2. Câu 9. Thế nào là nhà quản trị? Nhà quản trị cần những kỹ năng nào? Trong đó, kỹ năng nào quan trọng nhất? Cho ví dụ để giải thích? Câu 10. Tại sao nói nhà quản trị có tính hướng nội nhiều hơn, còn các nhà doanh nghiệp có tính hướng ngoại nhiều hơn? Cho ví dụ giải thích. Câu 11. So sánh sự giống và khác nhau giữa nhà quản trị và người thừa hành trong tổ chức? Ý nghĩa của sự phân biệt đó là gì?
  2. Câu 12. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa nhà quản trị và nhà doanh nghiệp. Theo Anh (chị) ai quan trọng hơn, vì sao? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 13. Nêu các vai trò của nhà quản trị. Trong các vai trò đó , vai trò nào là quan trọng nhất? Vì sao? Câu 14. Có mấy cấp quản trị viên? Kỹ năng cần thiết của mối cấp quản trị viên? Vì sao? Chương 3 Câu 15. Thế nào là quyết định quản trị? Một quyết định quản trị hợp lý cần đảm bảo những yêu cầu gì, hãy cho một ví dụ để minh hoạ? Câu 16. Trình bày các bước ra quyết định. Hãy minh hoạ bằng một ví dụ cụ thể về một vấn đề mà Anh (chị) quan tâm? Câu 17. Mối quan hệ giữa thông tin quản trị và quá trình ra quyết định quản trị? Lấy ví dụ minh hoạ. Câu 18. Thông tin quản trị là gì? Hãy phân loại thông tin trong quản trị. Thông tin có vai trò như thế nào đối với nhà quản trị? Câu 19. Yêu cầu đối với thông tin trong quản trị? Phân tích tính hai mặt của của thông tin trong quản trị? Câu 20. Phân tích các ch ức năng của quyết định quản trị? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 21. Trình bày các căn cứ và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định quản trị? Chương 4. Câu 22. Anh (chị) hiểu thế nào là hoạch định? Vai trò của hoạch định trong các tổ chức. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 23. Các loại hoạch định và mục tiêu của các loại hoạch định đó? Theo Anh (chị) loại hoạch định nào là quan trọng nhất?
  3. Câu 24. Trình bày các phương pháp hoạch định chủ yếu? Phân tích ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp. Câu 25. Trình bày các bước của hoạch định? Lấy một ví dụ cụ thể để phân tích? Câu 26. Hãy nêu quan điểm của Anh (chị) về câu nói sau: “ Hoạch định là nhìn về phía trước, kiểm tra là nhìn lại phía sau”? Câu 27. Trình bày những nội dung cơ bản của chức năng hoạch định trong quản trị? Ý nghĩa của các chức năng này? Chương 5. Câu 28. Trình bày những nội dung cơ bản của chức năng tổ chức trong quản trị? Ý nghĩa của chức năng này? Câu 29. Trình bày cơ cấu hỗn hợp trong quản trị? Ưu và nhược điểm của cơ cấu này là gì? Điều kiện áp dụng loại cơ cấu này? Câu 30. Trình bày cơ cấu chức năng trong quản trị? Ưu và nhược điểm của cơ cấu này là gì? Điều kiện áp dụng loại cơ cấu này? Câu 31. Trình bày cơ cấu trực tuyến trong quản trị? Ưu và nhược điểm của cơ cấu này là gì? Điều kiện áp dụng loại cơ cấu này? Câu 32. Trong một tổ chức thì khâu quản trị hay cấp quản trị quan trọng hơn? Vì sao? Lấy ví dụ minh hoạ. Câu 33. Phân tích các nguyên tắc tổ chức quản trị? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 34. Tầm hạn quản trị là gì? Lợi ích của tầm hạn quản trị rộng? Các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp gia tăng tầm hạn quản trị? Chương 6. Câu 35. Trình bày nội dung cơ bản của chức năng điều khiển (lãnh đạo chỉ huy) trong quản trị? Ý nghĩa của chức năng này? ương pháp quản trị chủ yếu thường dùng trong Câu 36. Trình bày các ph quản trị ở một tổ chức? Liên hệ với th ực tế cơ sở mà an h chị am hiểu.
  4. Câu 37. Phương pháp hành chính trong quản trị ở một tổ chức là gì? Phương pháp này có ưu và nhược điểm gì? Điều kiện áp dụng phương pháp này? Câu 38. Phương pháp kinh tế trong quản trị ở một tổ chức là gì? Phương pháp này có ưu và nhược điểm gì? Điều kiện áp dụng phương pháp này? Câu 39. Phương pháp tâm lý, giáo dục trong quản trị tổ chức là gì? Phương pháp này có ưu và nhược điểm gì? Điều kiện áp dụng phương pháp này? Chương 7. Câu 40. Anh (Chị) hiểu biết gì về chức năng kiểm tra trong quản trị? Tác dụng của kiểm tra trong quản trị. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 41. Trình bày những nội dung cơ bản của chức năng kiểm tra trong quản trị? Câu 42. Trong một tổ chức để công tác kiểm tra có hiệu quả phải bảo đảm những yêu cầu nào? Hãy phân tích các yêu cầu đó. Cho ví dụ minh hoạ. Câu 43. Trong một tổ chức để công tác kiểm tra có hiệu quả phải bảo đảm những nguyên tắc nào? Hãy phân tích các nguyên tắc đó. Cho ví dụ minh hoạ. Bài tập 3. U U Căn cứ vào mối quan hệ giữa giá bán sản phẩm và các đường chi phí của tổ chức. Anh (chị hãy) ra quyết định sản xuất trong các trường sau đây. Hãy phân tích cơ sở của việc ra quyết định đó 1. Khi giá bán sản phẩm lớn hơn tổng chi phí bình quân tối thiểu 2. Khi giá bán nhỏ hơn tổng chi phí bình quân tối tiểu nhưng lớn hơn chi phí biến đổi bình quân 3. Khi giá bán sản phẩm nhỏ hơn chi phí biến đổi bình quân
  5. Bài tập 4. U Một tổ chức sản xuất và kinh doanh gạo tẻ thơm trong vụ được 15 tấn, giá bán đơn vị là 4500đ/kg. Chi phí khả biến trên một sản phẩm (AVC) là 2500đ, chi phí bất biến (TFC) trong vụ cho toàn tổ chức là 22,5 triệu đồng. a, Tính mức lợi nhuận của tổ chức trong tình huống trên? b, Giá bán thị trường giảm còn 4300 đ/kg, nhưng tổ chức muốn có mức lãi như cũ, tổ chức cần tăng qui mô kinh doanh là bao nhiêu? Bài tập 5 U Một tổ chức nông nghiệp trong quá trình sản xuất sản phẩm có chi phí trung bình là: 100 ATC = − 5 + 4Q Q (Trong đó Q tính bằng nghìn sản phẩm, giá trị tính bằng nghìn đồng) a, Tính sản lượng hoà vốn và giá hoà vốn của tổ chức? b, Tổ chức cần chấp nhận giá thị trường với P = 43 (nghìn đồng). Khi đó sản lượng tối ưu và lợi nhuận tối đa của tổ chức là bao nhiêu? Bài tập 6. U U Một tổ chức nông nghiệp có hàm chi phí biến đổi bình quân AVC = 3Q + 2 (Q tính là nghìn sản phẩm, giá trị tính là nghìn đồng). a, Khi doanh thu của tổ chức là 1380 nghìn đồng, thì tổ chức vừa đủ bù đắp toàn bộ chi phí bỏ ra. Tính sản lượng, giá hoà vốn và chi phí cố định của tổ chức? b, Nếu giá bán sản phẩm trên thị trường là 122 nghìn đồng, khi đó sản lượng tối ưu và lợi nhuận tối đa của tổ chức là bao nhiêu? Bài tập 7 U Giả sử tầm hạn quản trị của cấp cao nhất của một tổ chức là 5, tầm hạn quản trị của tất cả các cấp còn lại là 4, tổng số lao động trong tổ chức là 5120 người. Hãy xác định: 1. Số cấp quản trị cần thiết để quản lý tổ chức. 2. Số lượng cán bộ làm công tác quản trị của tổ chức. 3. Giả sử tầm hạn quản trị được tăng gấp đôi ở tất cả các cấp quản trị, hãy xác định số cấp quản trị và số lượng quản trị viên cần thiết của tổ chức. 4. Nêu những ưu điểm của việc nâng cao tầm hạn quản trị.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2