intTypePromotion=1
ADSENSE

Các Phương Pháp Chứng Minh Quan Hệ Vuông Góc

Chia sẻ: Nguyen Duy Sa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

213
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Phương pháp chứng minh đường thẳng song song mp. 2. Phương pháp chứng minh mp song song mp. 3. Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc mp. Hoặc PP : 4. Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc đường thẳng. (thường dùng)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Phương Pháp Chứng Minh Quan Hệ Vuông Góc

  1. Các Phương Pháp Chứng Minh Quan Hệ Vuông Góc GV: Nguyễn Mạnh Duy Quyền Phương pháp Diễn Giải: 1. Phương pháp chứng minh 1. Phát biểu thành lời: đường thẳng song song mp. ........................................................................................................................ d / /a  ........................................................................................................................ � d / /(α ) ........................................................................................................................ a (α ) ........................................................................................................................ 2. Phương pháp chứng minh 2. Phát biểu thành lời: mp song song mp. ........................................................................................................................ a �(α ), b �(α )  ........................................................................................................................ a, b cat nhau ........................................................................................................................ � (α ) / /( β ) ........................................................................................................................ a / /c (β ) ....................................................................................................................... b / /d (β ) 3. Phương pháp chứng minh 3. Phát biểu thành lời: đường thẳng vuông góc mp. ........................................................................................................................ d ⊥ a (α )  ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ d ⊥ b (α ) � d ⊥ (α ) � ........................................................................................................................ a, b cat nhau ....................................................................................................................... Hoặc PP : d / /a  Hoặc : � d ⊥ (α ) � ........................................................................................................................ a ⊥ (α ) ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ 4. Phương pháp chứng minh đường thẳng vuông góc 4. Phát biểu thành lời: đường thẳng. (thường dùng) ........................................................................................................................ d ⊥ (α )  ........................................................................................................................ � d ⊥a � ........................................................................................................................ a (α ) ........................................................................................................................ * Kết hợp pp 3. ta có: (α d ⊥ a ��)  d ⊥ b (α ) � d ⊥ (α ) � � � d⊥a � a, b cat nhau a (α ) Hoặc PP : Hoặc PP : ........................................................................................................................ d ⊥ (α )  ........................................................................................................................ � d ⊥a � ........................................................................................................................ (α ) / / a ........................................................................................................................ * Kết hợp pp 3. ta có: (α d ⊥ a ��)  d ⊥ b (α ) � d ⊥ (α ) � � � d⊥a � a, b cat nhau (α ) / / a
  2. 5. Phưong pháp xác định góc 5. Phưong pháp xác định góc giữa hai đường thẳng. giữa hai đường thẳng. (hiểu sao ghi chú vậy) ........................................................................................................................ Xác định góc giữa a và b: ........................................................................................................................ Ta tìm một đường thẳng b’//b ........................................................................................................................ và b’ cắt a tại đ O. Khi đó ........................................................................................................................ góc giữa a và b là tại O. ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ᄋ Tức là ( a, b ') ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ a ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ b' ........................................................................................................................ O ........................................................................................................................ b ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ . 6. Phưong pháp xác định góc 6. Phưong pháp xác định góc giữa đường thẳng và mp. giữa đường thẳng và mp. (hiểu sao ghi chú vậy) ........................................................................................................................ Góc giữa d và ( α ): ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ d A ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ d' O ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ H ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ Đường thẳng d cắt ( α ) tại O. ........................................................................................................................ Tìm hình chiếu của d lên ( α ) ........................................................................................................................ bằng cách: ........................................................................................................................ Xác định AH ⊥ (α ) (A O) ........................................................................................................................ Khi đó d’ đi qua H và O là hình ........................................................................................................................ chiếu của d lên ( α ). ........................................................................................................................ Từ đó góc giữa d và ( α ) là ....................................................................................................................... góc giữa d và d’. (tức là góc ϕ ). 7. Phưong pháp ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ....................................................................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2