intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thủ thuật Window Vista và những điều bên biết của nó phần 2

Chia sẻ: Utyew WSFGQWET | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

75
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

001. Thêm lệnh Copy to và Move to vào menu ngữ cảnh. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Copy to & Move to.reg). Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMe nuHandlers]

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thủ thuật Window Vista và những điều bên biết của nó phần 2

  1. TChương 1 :Thủ thuật Windows vista ( phầnphần 1 hủ thuật trong Window Vista Điều cần biết 1 ) 001. Thêm lệnh Copy to và Move to vào menu ngữ cảnh. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Copy to & Move to.reg). Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMe nuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMe nuHandlers\{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] [HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMe nuHandlers\{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}] Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. Lưu ý: Thủ thuật này cũng áp dụng được trên Windows XP và Windows 7.
  2. 002. Thêm lệnh Encrypt vào menu ngữ cảnh. Encrypt là chức năng mã hóa các tập tin cho các tài khoản người dùng ( user account ) hệ thống tập tin N TFS trong hệ điều hành Windows. Bằng cách này ta chỉ có thể truy xuất và sửa đổi các file mã hóa trên chính tài khoản mã hóa chúng còn với các tài khoản khác thì không. Chức năng này có thể được kích hoạt bằng cách nhấp phải chuột lên file cần mã hóa chọn P roperties, tại thẻ General chọn Advanced đánh dấu tích trước m ục Encrypt contents to secure data. Nhấp OK 2 lần đ ể chấp nhận thay đổ i.
  3. Tuy nhiên ta có thể thực hiện công việc này chỉ với một cú nhấp chuộ t trên menu ngữ cảnh bằng thủ thuật sau: Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Add Encrypt.reg ) sau đó tiến hành thực thi file reg vừa tạo. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe rsion\Explorer\Advanced] "EncryptionContextMenu"=dword:00000001 Để loại bỏ chức năng này khỏ i menu ngữ cảnh ta cũng mở Notepad rồ i so ạn nội dung sau và cũng lưu lại dưới định dang .reg ( VD: Remove Encrypt.reg ) để thực thi: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVe rsion\Explorer\Advanced] "EncryptionContextMenu"=dword:00000000
  4. Lưu ý: Thủ thuật này cũng áp dụng được trên Windows XP và Windows 7. 003. Chiếm quyền điều khiển các file và thư mục. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới định dạng là .reg ( VD: Taking Ownership.reg ). Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1 \" /grant administrators:F" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  5. [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" Sau đó tiến hành thực thi file vừa tạo. Từ giờ muốn xóa, thay đổi bất kì file hay thư mục nào ta chỉ việc nhấp phải chuột lên file hay thư mục đó chọn Taking Ownership là có thể xóa hay thay đổi nội dung file, thư mục đó tùy ý.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2