intTypePromotion=1

Câu hỏi minh họa môn Dược lý 2

Chia sẻ: Ha Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
378
lượt xem
73
download

Câu hỏi minh họa môn Dược lý 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên chuyên ngành y khoa - dược "Câu hỏi minh họa môn Dược lý 2" để nắm bắt một số thông tin cơ bản về dược lý. Đề thi gồm có 96 câu hỏi trắc nghiệm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi minh họa môn Dược lý 2

 1. 23467898 66
 2. 9 2 !"#$""! %&'( )*+,-."/"012334567 89:1;?@FAGHDI>JKLH
 3. 23567689
 4. 99 53699 37 37 
 5. !3"#9 7$9 %
 6. 9 &'% %
 7. (%9)*+
 8. ,-&'9+9./01 2323-3*-%94+
 9. 567 53".*%*97*54&9%*-%9 38%3*5747+
 10. 563 393*65*:%943979. 
 11. 0;3"#9 7$9 %
 12. 9 9+9./0&'% 
 13. (%8%%.97-.-;&?1 23@AB 9 9A%C9/+9/0 53@A%
 14. -D9E9+9./0 3FG9 ,)*A9/+9/0 3F9 %
 15. (%5) %7H9 %C9+9/0 
 16. 003I.:*6.9795)
 17. (%9+9/0
 18. J%K 230 531 3L 3= 
 19. 013F3*9 ,M
 20. 36/.99

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản