intTypePromotion=1

Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp

Chia sẻ: Vu Van Tuyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:93

0
247
lượt xem
87
download

Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương: Trình bày cấu trúc, tổ chức vật lý và logic của đĩa từ khi sử dụng hệ thống file FAT. Từ đó đi đến giải quyết 1 số bài toán thường gặp trong thực tế như cứu dữ liệu, phục hồi đĩa bị format,...Sau khi học chương này sinh viên phải nắm được: Hiểu được nguyên tắc và các thao tác của hệ điều hành khi thực hiện các tác vụ với file như, copy, delete, update, edit, .v.v. trên đĩa từ. Giải được một số bài toán trên đĩa từ như: Phục hồi file bị xóa, phục hội ổ đĩa bị Format, tìm kiếm các file bị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp

 1. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Quản lý bộ nhớ thứ cấp với hệ thống File FAT (File Allocation Table) Nguyên lý hệ điều hành Trang 1 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 2. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Mục tiêu của chương: s Trình bày cấu trúc, tổ chức vật lý và logic của đĩa từ khi sử dụng hệ thống file FAT. s Từ đó đi đến giải quyết 1 số bài toán thường gặp trong thực tế như cứu dữ liệu, phục hồi đĩa bị format,... Nguyên lý hệ điều hành Trang 2 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 3. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Sau khi học chương này sinh viên phải nắm được s Hiểu được cấu trúc vật lý và cấu trúc logic của đĩa từ (đĩa cứng và đĩa mềm). s Hiểu được nguyên tắc và các thao tác của hệ điều hành khi thực hiện các tác vụ với file như, copy, delete, update, edit, .v.v. trên đĩa từ. s Giải được một số bài toán trên đĩa từ như: Phục hồi file bị xóa, phục hội ổ đĩa bị Format, tìm kiếm các file bị phân mảnh, phát hiện mã nguồn B-virus, … Nguyên lý hệ điều hành Trang 3 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 4. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp s 4.1. Đĩa mềm q 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb q 4.1.2. Cách tổ chức đĩa với FAT q 4.1.3. Nội dung các vùng s 4.2. Đĩa cứng q 4.2.1. Cung từ khởi động chủ (Master Boot Record - MBR). q 4.2.2. Cung từ khởi động (Boot Record - DBR). q 4.2.3. Tổ chức truy nhập tập tin trong FAT16, 32. s 4.3. Phần tự lực – Quản lý đĩa với hệ thống file NTFS s 4.4. Định thời truy cập đĩa q 4.4.1. Các vấn đề trong truy xuất đĩa q 4.4.2. Định thời truy cập đĩa Nguyên lý hệ điều hành Trang 4 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 5. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Các câu hỏi thường gặp q Ghi và đọc file: 00101101  Baigiang.doc  00101101 ? Chuongtring.pas  Music.wmv 00101101  … ? 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Làm thế nào mà HĐH định vị và xác định được chính xác vị trí và các file 0 0 0 1 1 khi tiến hành ghi/đọc ? 0 1 1 1 0 0 Nguyên lý hệ điều hành Trang 5 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 6. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Các câu hỏi thường gặp HĐH quản lý file và dung lượng đĩa như thế nào? Hệ điều hành Dựa vào đâu mà HĐH có thể: -Quản lý được danh mục các file và folder. -Quản lý được dung lượng đĩa. Nguyên lý hệ điều hành Trang 6 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 7. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Các câu hỏi thường gặp Khi HĐH xóa file hoặc format ổ, dựa vào cơ chế gì mà các chương trình có thể phục hồi lại dữ liệu? Nguyên lý hệ điều hành Trang 7 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 8. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Ý tưởng về quản lý thông tin trên sách • Giả thiết giấy ngay sau khi xuất xưởng chưa được đóng thành các quấn, và chúng ta ghi chép ngay thông tin lên đó. Ở đâu ? • Khi cần đọc 1 thông tin nào đó người đọc phải lục tung cả quận giấy dài đó để tìm, công việc thực sự khó khăn tỉ lệ với chiều dài của quận giấy.
 9. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Ý tưởng về quản lý thông tin trên sách  Cần có phương pháp gì để việc tìm kiếm đơn giản hơn? Mục lục Abc 12 Bcd 34 … 50 +
 10. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Ý tưởng về quản lý thông tin trên sách s Cách quản lý, ghi, đọc thông tin trên đĩa từ cũng tuân theo ý tưởng đó. Nguyên lý hệ điều hành Trang 10 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 11. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1. Đĩa mềm s Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb s Cách tổ chức đĩa với FAT s Nội dung các vùng Nguyên lý hệ điều hành Trang 11 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 12. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp Lý do chọn đĩa mềm để nghiên cứu trước khi nghiên cứu đĩa cứng s Đây là loại đĩa sơ khai sử dụng hệ thống file FAT s Chi phí thấp vì khi thực hành có thể gây hỏng đĩa s Cấu trúc của đĩa mềm gần như đồng dạng với đĩa cứng Nguyên lý hệ điều hành Trang 12 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 13. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb Track 0 s Đĩa được chia thành các vòng tròn đồng tâm và được gọi là các rãnh – Track s Đĩa mềm 1,44MB có hai mặt, được quy định là mặt 0 và mặt 1. s Có tổng số 80 track trên mỗi mặt và được đánh số từ 0, 1, 2, … đến 79 theo thứ tự từ ngoài vào trong Track n Nguyên lý hệ điều hành Trang 13 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 14. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb s Có 18 cung từ trên mỗi rãnh và Sector 0 được đánh số từ 1, 2, …, đến 18 s 1 sector = 512 Bytes. s Việc chia định dạng phân chia số sector, track, kích thước của sector được thực hiện bằng phần mềm (format). (?) Nguyên lý hệ điều hành Trang 14 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 15. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb s Như vậy, để xác định vị trí của một sector thì ta cần ba thông số, là: Sector đó thuộc mặt nào (mặt 0 hay mặt 1) Sector đó thuộc rãnh nào [0..79] Sector thứ mấy [1..18] s Địa chỉ này của sector được gọi là địa chỉ tuyệt đối hay địa chỉ vật lý. Các thủ tục của ROM- BIOS dùng địa chỉ tuyệt đối. Nguyên lý hệ điều hành Trang 15 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 16. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb s Một cách đánh địa chỉ khác đó là địa chỉ logic. Theo quy định này các sector bắt đầu từ: 0, 1, 2, …, đến 2879, thứ tự đánh địa chỉ như sau: q Rãnh 0, mặt 0: Các sector lần lượt là 0, 1, 2, …, 17 q Rãnh 0, mặt 1: Các sector lần lượt là 18, 19, 20, …, 35 q Rãnh 1, mặt 0: Các sector lần lượt là 36, 37, 38, …, 53 q Rãnh 1, mặt 1: Các sector lần lượt là 54, 55, 56, …, 71 Nguyên lý hệ điều hành Trang 16 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 17. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.1. Cấu trúc đĩa mềm 1,44 Mb s Như vậy, theo cách đánh địa chỉ này ta chỉ cần một thông số là đủ để xác định vị trí của sector trên đĩa. s Nếu biết được địa chỉ logic, ta có thể xác định được địa chỉ vật lý của sector như sau: Sector vật lý = Sector logic mod 18 +1. Mặt đĩa = (Sector logic div 18) mod 2. Thứ tự track = Sector logic div (18*2). Nguyên lý hệ điều hành Trang 17 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 18. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.2. Cách tổ chức đĩa với FAT s FAT chia đĩa thành 4 vùng với 4 công dụng khác nhau -Bảng tham số đĩa: chBảng thư mục gốc của đĩa - ứa thông tin về-Bảu hìnhp phát và định vị file cấ ng cấ đĩa, và -Vùng lưu dữ liệu thực sự loại HĐH được cài đặt. của các file trên đĩa. -Mã lệnh khởi động. Nguyên lý hệ điều hành Trang 18 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 19. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp 4.1.3. Nội dung các vùng a) Sector khởi động (Boot sector). Nguyên lý hệ điều hành Trang 19 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008
 20. Chương 11: Quản lý bộ nhớ thứ cấp VÞ trÝ ChiÒu dµi Néi dung 00h 3 byte Lệnh nhẩy đến chương trình khởi động 0Bh 1 tõ Sè byte trªn mçi cung tõ 0Dh 1 byte Sè cung tõ trong mçi liªn cung 0Eh 1 tõ VÞ  trÝ  cña  FAT  tÝnh  tõ  cung  tõ  ®Çu  tiªn  cña  ph©n khu 10h 1 byte Sè FAT 18h 1 tõ Sè cung tõ trªn mét tõ cluster 1Ah 1 tõ Sè mÆt 24h 1 tõ Tæng sè cung tõ trong mét FAT 2Ch 1 tõ  kÐp VÞ  trÝ  liªn  cung  b¾t  ®Çu  cña  th­  môc  gèc  (FAT32) 43h Dword Serial Number 47h 11 byte Volume 52h 8 byte File system ID 5Ah 436 byte Chương trình khởi động Nguyên lý hệ điều hành 1FEh 2 byte 55AAh Trang 20 Nguyễn Văn Huy – KTMT - 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản