intTypePromotion=1

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đái tháo đường týp 2, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường tuýp 2

Chia sẻ: An Nhiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
243
lượt xem
69
download

Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đái tháo đường týp 2, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường tuýp 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề "Đái tháo đường týp 2, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường tuýp 2" cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh lý đái tháo đường type 2, đưa ra chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện thể thao hợp lý cho người bệnh đái tháo đường type 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng hệ VHVL: Đái tháo đường týp 2, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường tuýp 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> ===========‫============٭٭٭‬<br /> <br /> Sinh viên: LÊ THỊ THU HIỀN<br /> Mã sinh viên: B000176<br /> <br /> ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2,<br /> CHẾ ĐỘ DINH DƢỠNG VÀ TẬP LUYỆN THỂ THAO<br /> CHO NGƢỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2<br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN HỆ VLVH<br /> Người hướng dẫn: Thạc sỹ - BS Nguyễn Thị Thúy Hằng<br /> <br /> HÀ NỘI – Tháng 11 năm 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cảm ơn<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Danh mục các bảng, hình ảnh<br /> <br /> MỞ ĐẦU…………………………………………………………………..<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. GIẢI PHẦU VÀ SINH LÝ TUYẾN TỤY…………………………..<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.1. Giải phẫu tuyến tụy………………………………………………..<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.2. Chức năng sinh lý tuyến tụy…………………………………….<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.3. Hormon insulin…………………………………………………...<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. ĐẠI CƢƠNG VỀ ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 ……………………..<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1. Định nghĩa và phân loại đái tháo đƣờng …………………………<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1.1. Định nghĩa đái tháo đường…………………………………...<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1.2. Phân loại đái tháo đường……………………………………..<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.2. Đái tháo đƣờng týp 2………………………………………………<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.2.1. Khái niệm đái tháo đường týp 2………………………………<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.2.2. Nguyên nhân gây đái tháo đường týp 2 ……………………...<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2.2.3. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường týp 2 …………<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2.2.4. Phân biệt đái tháo đường týp 1 và đái tháo đường týp 2…….<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2.2.5. Triệu chứng của bệnh T2D …………………………………..<br /> <br /> 7<br /> <br /> 2.2.6. Biến chứng ……………………………………………………<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2.2.7. Chẩn đoán …………………………………………………….<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2.2.8. Điều trị ………………………………………………………...<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3. CHẾ ĐỘ DINH DƢỠNG VÀ TẬP LUYỆN CHO NGƢỜI BỆNH<br /> ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 ……………………………………………..<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3.1. Chế độ dinh dƣỡng hợp lý cho ngƣời bệnh đái tháo đƣờng type 2<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho người bình thường………………...<br /> <br /> 14<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> 3.1.2. Một số nghiên cứu về mối liên quan giữa chế độ dinh dưỡng<br /> và mức đường huyết ở người bệnh T2D…………………………………..<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3.1.3. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường type 2…...<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3.2. Chế độ tập luyện cho ngƣời bệnh đái tháo đƣờng type 2………...<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.2.1. Lợi ích của tập luyện thể thao đối với sức khỏe người bệnh<br /> T2D…………………………………………………………………………<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.2.2. Các nguy cơ có thể xảy ra trong và sau khi tập thể dục ……...<br /> <br /> 23<br /> <br /> 3.2.3. Nguyên tắc tập luyện thể thao đối với người bệnh đái tháo<br /> đường type 2 ……………………………………………………………….<br /> <br /> 24<br /> <br /> 3.2.4. Môn thể thao cho người bệnh T2D ……………………………<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.3. Giáo dục sức khỏe dự phòng bệnh đái tháo đƣờng ……………..<br /> <br /> 27<br /> <br /> 3.3.1. Giáo dục sức khỏe cho người bệnh đái tháo đường týp 2…….<br /> <br /> 27<br /> <br /> 3.3.2. Dự phòng bệnh đái tháo đường týp 2 ………………………….<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.4. Áp dụng kiến thức về chế độ dinh dƣỡng và tập luyện vào quy<br /> trình điều dƣỡng trên bệnh nhân điều trị đái tháo đƣờng ngoại trú ….<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.4.1. Thông tin hành chính …………………………………………..<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3.4.2. Bệnh án chăm sóc ………………………………………………<br /> <br /> 28<br /> <br /> KẾT LUẬN………………………………………………………………...<br /> <br /> 32<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, hoàn thành khoá luận tốt ngiệp, tôi đã nhận được sự<br /> dạy bảo, giúp đỡ và động viên hết sức tận tình của các thầy cô, gia đình và bạn bè.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS<br /> Phạm Thị Minh Đức- Trưởng khoa Điều dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã tận<br /> tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khoá luận.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ, Bác<br /> sĩ Nguyễn Thị Thuý Hằng là Phó phòng khám nội – Bệnh viện Xanh Pôn - người thầy<br /> đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành khoá<br /> luận.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Bộ môn Điều dưỡng Trường<br /> Đại học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang bị kiến thức và đạo đức nghề<br /> nghiệp của người thầy thuốc cũng như giúp đỡ tôi trong học tập và hoàn thành khoá<br /> luận này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo Đại học Thăng<br /> Long đã tạo điều kiện cho phép và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.<br /> Tôi vô cùng biết ơn bố mẹ và những người thân yêu, những người bạn đã luôn ở<br /> bên tôi, động viên giúp đỡ tôi hoàn thành khoá luận.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn<br /> <br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2012<br /> <br /> Lê Thị Thu Hiền<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> <br /> Ký hiệu viết tắt<br /> ADA<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> America Diabetes<br /> <br /> Ý Nghĩa<br /> Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ<br /> <br /> Association<br /> BMI<br /> <br /> Body Mass Index<br /> <br /> Chỉ số khối cơ thể<br /> Bệnh nhân<br /> <br /> BN<br /> ĐTĐ<br /> <br /> Đái tháo đường<br /> <br /> NB<br /> <br /> Người bệnh<br /> <br /> LDL<br /> <br /> Low density lipoprotein<br /> <br /> Lipoprotein có tỉ trọng thấp<br /> <br /> HDL<br /> <br /> High density lipoprotein<br /> <br /> Lipoprotein có tỉ trọng cao<br /> <br /> HLA<br /> <br /> Human Leukocyte Antigen<br /> <br /> Kháng nguyên nằm trên bề mặt<br /> các tế bào bạch cầu ở người<br /> <br /> T2D<br /> <br /> Type 2 Diabetes<br /> <br /> Đái tháo đường type 2<br /> <br /> WHO<br /> <br /> World Health Organization<br /> <br /> Tổ chức Y tế Thế giới<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản