intTypePromotion=1

Đề thi Cơ sở truyền động điện

Chia sẻ: Nguyen Trong Chi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
869
lượt xem
310
download

Đề thi Cơ sở truyền động điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi Cơ sở truyền động điện" gồm 14 đề thi với các câu hỏi tự luận giúp bạn hệ thống lại các kiến thức về động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, động cơ điện không đồng bộ roto,... Chúc bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Cơ sở truyền động điện

  1. PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 01 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Thiết lập phương trình và dạng đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp ? Câu 2 : Động cơ điện không đồng bộ roto dây quấn các thông số sau : Pđm = 5 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 925 vg/ph : λM = 2,5 ; I1đm = 14,8 (A) ; cosφđm = 0,69 ; E2nm = 206 (V) ; I2đm = 16,6 (A) ; J = 0,067 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên cho động cơ ? Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 02 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Thiết lập phương trình và dạng đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ song song ( độc lập ) ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 20 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 2940 vg/ph : λM = 2,9 ; λkđ = 1,2 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 03 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp đồ thị để tính toán điện trở khởi động cho động cơ điện một chiều kích từ song song ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 28 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 1460 vg/ph : λM = 2,3 ; λkđ = 1,4 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi 1
  2. PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 04 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp giải tích để tính toán điện trở khởi động cho động cơ điện một chiều kích từ song song ? Câu 2 : Động cơ điện không đồng bộ roto dây quấn các thông số sau : Pđm = 45 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 575 vg/ph : λM = 3,0 ; I1đm = 115 (A) ; cosφđm = 0,7 ; E2nm = 185 (V) ; I2đm = 155 (A) ; Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên cho động cơ ? Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 05 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Thiết lập phương trình và dạng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ ba pha ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số sau : Pđm = 6,6 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 2200 vg/ph : ηđm = 0,85 ; J = 0,07 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tạo khi Rp = 2Rư Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 06 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp đồ thị để tính toán điện trở khởi động cho động cơ điện không đồng bộ ba pha roto dây quấn ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số sau : Pđm = 4,4 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1500 vg/ph : ηđm = 0,85 ; J = 0,07 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tao khi Rp = 2Rư Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi 2
  3. PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 07 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Phân tích nguyên lý điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ song song bằng phương pháp thay đổi từ thông kích từ trong động cơ ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 75 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 985 vg/ph : λM = 2,2 ; λkđ = 1,2 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 08 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày kết cấu và phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống máy phát - động cơ một chiều ( Hệ thông dụng )? Câu 2 : Động cơ điện không đồng bộ roto dây quấn các thông số sau : Pđm = 60 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 578 vg/ph : λM = 3,0 ; I1đm = 145(A) ; cosφđm = 0,72 ; E2nm = 245 (V) ; I2đm = 153 (A) ; J = 5,25 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên cho động cơ ? Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 09 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Phân tích các chế độ công tác trong hệ thống truyền động điện dùng chỉnh lưu - động cơ một chiều ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 55 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 985 vg/ph : λM = 2,2 ; λkđ = 1,2 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi 3
  4. PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 10 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Phân tích quá trình điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc bằng phương pháp thay đổi số đôi cực từ nối hình tam giác sang hình sao kép ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số sau : Pđm = 33,5 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1580 vg/ph : ηđm = 0,87 ; J = 1,0 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tạo khi Rp = 2Rư Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 11 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Phân tích quá trình điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha bằng phương pháp điều chỉnh tần số cấp cho mạch stato theo điều kiện hệ số quá tải không đổi ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số sau : Pđm = 21 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1500 vg/ph : ηđm = 0,86 ; J = 0,5 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tạo khi Rp = 2Rư Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 12 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp tính chọn công suất động cơ làm việc với tải dài hạn và cho ví dụ minh hoạ ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có thông số sau : Pđm = 10KW ; U1đm = 220 V ; I1đm = 54 (A); nđm = 970 vg/ph ; Ru = 0,35 (Ω ); Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tạo khi Rp = 0,9 (Ω ) ; 4
  5. Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 13 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp tính chọn công suất động cơ làm việc với tải ngắn hạn ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 40 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 980 vg/ph : λM = 2,2 ; λkđ = 1,5 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 14 Lớp : ĐTT & ĐTĐ - Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp tính chọn công suất động cơ làm việc với tải ngắn hạn lặp lại ? Câu 2 : Xây dựng đặc tính cơ của động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc với các thông số sau : Pđm = 28 KW ; U1đm = 380 V ; nđm = 1460 vg/ph : λM = 2,3 ; λkđ = 1,4 . Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi PHIẾU THI HẾT MÔN Chữ ký Trưởng Bộ môn Môn thi : Cơ sở truyền động điện Đề thi số : 15 Lớp : ĐTT & ĐTĐ Thời gian: 75 phút Câu 1 : Trình bày phương pháp kiểm nghiệm công suất động cơ theo điều kiện phát nóng bằng tổn thất trung bình ? Câu 2 : Động cơ điện một chiều kích từ song song có các thông số sau : Pđm = 13,5 KW ; Uđm = 220 V ; nđm = 1050 vg/ph : ηđm = 0,84 ; J = 0,5 kgm2 . Yêu cầu : Xây dựng đặc tính cơ tự nhiên và nhân tạo khi Rp = 2Rư 5
  6. Sinh viên không được sửa chữa, tẩy xoá, làm bẩn phiếu thi 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2