Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

Chia sẻ: Abcdef_32 Abcdef_32 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
278
lượt xem
17
download

Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lý đảo và hệ quả của định lí Talét - áp dụng định lí Talét để chứng minh hệ quả của định lí Talét - Từ hệ quả rút ra chú ý để áp dụng tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Ôn nội dung định lí Taléth

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Hình Học lớp 8: ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

  1. ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT I- MỤC TIÊU - HS nắm vững nội dung định lý đảo và hệ quả của định lí Talét - áp dụng định lí Talét để chứng minh hệ quả của định lí Talét - Từ hệ quả rút ra chú ý để áp dụng tính độ dài đoạn thẳng. II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Ôn nội dung định lí Talét III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút) 1. Phát biểu định lí Talét Vẽ hình minh hoạ? HS 1: Phát biểu định lí
  2. 2. Chữa bài tập 5b/59 sgk HS2: MN//BC AM AN  D => AB NC x 9 AM AN BM NC   ; 24 AB AC AB AC P Q HS 2: Ta có QF =DF-DQ=24-9 =15 DP DQ  PE QF Vì PQ//EF => x 9   x  6,3 10,5 15 => Vậy DP = 6,3 GV gọi HS nhận xét và cho điểm HĐ2: Bài mới (35ph) GV: Cả lớp làm ?1 ở bảng phụ? 1. Định lí đảo Hs vẽ hình vào vở ghi A AB = 6cm C" a B' C'
  3. AC = 9cm AB’ = 2cm AC’ = 3cm AB ' AC ' AB ' 2 1  + So sánh các tỉ số và HS : AB AC AB 6 3 AC ' 3 1  AC 9 3 AB ' AC ' => AB = AC + Vẽ đường thẳng a đi qua B’ và HS : Vẽ hình vào vở ghi song song với BC, đường thẳng a HS: AC’’ =3cm cắt AC tại C’’? HS : C’  C’’ và BC  B’C’ + Tính AC’’? HS : đọc định lí đảo của định lí Talét + Nhận xét về C’ và C” BC và B’C’? + Từ ?1 ta có định lí sau. Đọc SGK? GV: Nghiên cứu ?2 ở bảng phụ? ?2 A 3 5 D E 6 10 B 7 14
  4. HS: Đọc đề bài + Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp HS : 2 cặp đường thẳng song song đường thẳng song song? + Tứ giác BDEF là hình gì? Vì HS: BDEF là hình bình hành. Vì có 2 cặp cạnh đối song song sao? AD AE DE HS : Các tỉ số trên bằng nhau. ; ; + So sánh các tỉ số AB AC BC AD AE DE   và nhận xét? AB AC BC Nhận xét: các cặp cạnh của 2 tam giác ADE và ABC’ tỉ lệ 2. Hệ quả của định lí Talét HS : Đọc hệ quả
  5. GV: Đọc hệ quả của định lí Talét? HS : Vẽ hình vào vở ghi............ + vẽ hình ghi GT - KL của hệ quả GT: ABC; B’C’//BC AB ' AC ' B ' C '   KL: AB AC BC Chứng minh sgk/61 Chú ý: sgk/61 + Cho biết hướng chứng minh + Yêu cầu HS tự chứng minh vào HS : áp dụng định lí Talét đối với vở +) B’C’//BC + C’D//AB (tự kẻ) GV: Đưa ra hình vẽ 11/61 ở bảng HS trình bày vào vở phụ HS : đúng Yêu cầu HS xét xem hệ quả còn đúng trong H11 không ? Đưa ra chú ý Hoạt động 3: Củng cố (4 phút) Làm ?3/62 HS hoạt động nhóm, đại diện
  6. a) Do DE//BC ta có : nhóm lên trình bày. AD DE 2 x 2.6,5   x  AB BC 5 6, 5 5 ... b) Do MN//PQ ta có : 0 N MN 2 3 2.5, 2   x 0P QP x 5, 2 3 =... Các nhóm nhận xét và sửa chữa. HĐ4: Giao việc về nhà (2 phút) - Học định lí đảo và hệ quả của định lí Talét . - BTVN: 7,9/ tr63 * Hướng dẫn bài 7a: DM MN  áp dụng hệ quả định lí Ta-lét ta có , từ đó thay số vào tính x DE EF = EF .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản