intTypePromotion=4
ADSENSE

Cẩm nang giảng dạy hình học 8

Xem 1-20 trên 196 kết quả Cẩm nang giảng dạy hình học 8
 • MỤC TIÊU - Hệ thống các kiến thức cơ bản trong chương I - Vận dụng những kiến thức đó để rèn luyện kĩ năng nhận biết hình, chứng minh, tính toán, nào đó? - Rèn luyện tư duy cho HS B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ . - HS: Giấy trong, bút dạ. Ôn lại định nghĩa , tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác . C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC tìm điều kiện để thoả mãn một hình

  pdf9p abcdef_32 13-09-2011 605 44   Download

 • A-MỤC TIÊU: - Khắc sâu kiến thức về hình thang, hình thang cân ( Định nghĩa, tính chất và cách nhận biết ). - Rèn các kĩ năng phân tích đề bài, kĩ năng vẽ hình, kĩ năng suy luận, kĩ năng nhận dạng hình. -Rèn tính cẩn thận, chính xác.B- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : - GV: - Thước thẳng, compa, phấn màu , bảng phụ, bút dạ. - HS: - Thước thẳng, compa, bút dạ.

  pdf7p abcdef_32 13-09-2011 391 27   Download

 • I/ Mục tiêu : - HS được hệ thống hoá các kiến thức về hình lăng trụ đứng và hình chóp đều đã học trong chương - Vận dụng các công thức đã học vào bài tập - Thấy được mối quan hệ giữa kiến thức và thực tếII/ Chuẩn bị GV: Bảng tổng kết / 126 HS:Làm đề cương ôn tập III/ Các hoạt động dạy và học :

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 445 20   Download

 • I/ Mục tiêu : - Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm chắc các yếu tố của hình hộp chữ nhật, biết xác định số đỉnh, mặt, cạnh của hình hộp chữ nhật. Từ đó làm quen với khái niệm điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, mặt phẳng trong không gian. Bước đầu tiếp cận với khái niệm chiều cao trong không gian - Rèn kĩ năng nhận biết hình hộp trong thực tế. - Giáo dục HS tính thực tế của các khái niệm toán học...

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 235 18   Download

 • I/ Mục tiêu : - Rèn luyện cho hs khả năng phân tích hình để tính được diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích chóp đều - Tiếp tục rèn kĩ năng gấp dán, kĩ năng vẽ II/ Chuẩn bị : GV: Mô hình chóp tam giác đều, tứ giác đều HS: 1 miếng bìa hình 134/ SGKIII/ Các hoạt động dạy và học :HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 158 11   Download

 • I/ Mục tiêu : - HS nắm được các yếu tố của hình lăng trụ đứng . Biết gọi tên hình lang trụ đứng theo đa giác đáy .biết vẽ 3 kích thước của hình lăng trụ đứng . - củng cố khái niệm song song . II/ Chuẩn bị : GV:Mô hình hình lăng trụ đứng HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học :

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 219 9   Download

 • I/ Mục tiêu : - HS nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều - Biết áp dụng công thức tính toán đối với hình cụ thể - Củng cố khái niệm hình học - Rèn kĩ năng cắt gấp hìnhII/ Chuẩn bị : GV: Mô hình chóp tam giác đều, tứ giác đều - Hình vẽ 123 / SGK - Bìa, kéo HS: Bìa, kéo , thước III/ Các hoạt động dạy và học :

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 138 9   Download

 • I/ Mục tiêu : - Rèn luyện cho hs kĩ năng phân tích hình, xác định đúng đấy, chiều cao của hình lăng trụ - Vận dụng công thức tính diện tích, thể tích - Củng cố kháI niệm song song, vuông góc giữa đường và mặt phẳng - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình không gianII/ Chuẩn bị : GV:Mô hình hình lăng trụ đứng HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học :

  pdf5p abcdef_32 13-09-2011 157 8   Download

 • I/ Mục tiêu : - HS nắm được công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng - Biết vận dụng công thức vào tính toán II/ Chuẩn bị : GV:Mô hình hình lăng trụ đứng HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học :HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒHOẠT ĐỘNG 1 (7/) KIỂM TRA : ? Phát biểu và viết công thức tính Sxq ; Stp của hình lăng trụ đứng

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 212 6   Download

 • I/ Mục tiêu : - Nắm được cách tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - Biết vận dụng công thức vào tính toán - Củng cố các kháI niệm đã học ở tiết trướcII/ Chuẩn bị : GV:Mô hình hình lăng trụ đứng HS: Thước III/ Các hoạt động dạy và học :HOẠT ĐỘNG CỦA THẦYHOẠT ĐỘNG CỦA TRÒHOẠT ĐỘNG 1 (7/) KIỂM TRA :

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 154 5   Download

 • I/ Mục tiêu : - Từ mô hình trực quan, GV giúp HS nắm đợc dấu hiệu 2 đường thẳng song song, đường thẳng song song với mặt phẳng, hai mặt phẳng song song - Củng cố vững chắc công thức tính diện tích xung quanh của hình chữ nhật -Rèn kĩ năng nhận biết đường thẳng song song với mặt phẳng. 2 mặt phẳng song song II/ Chuẩn bị : GV: Mô hình hình hộp chữ nhật HS: Thước thẳng III/ Các hoạt động dạy và học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ...

  pdf4p abcdef_32 13-09-2011 125 5   Download

 • Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số."

  pdf7p abcdef_32 13-09-2011 309 39   Download

 • I- MỤC TIÊU - HS nắm định nghiã về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, kí hiệu, tỉ số đồng dạng - HS hiểu các bước chứng minh định lí - Vận dụng định lí để chứng minh tam giác đồng dạng, dựng tam giác đồng dạng.II- CHUẨN BỊ GV: Thước, bảng phụ. HS: Thước , đọc trước bài . III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 319 32   Download

 • A-MỤC TIÊU: - HS nắm được định nghĩa hình bình hành, các tính chất của hình bình hành, các dấu hiệu hành. - HS biết vẽ hình bình hành, biết chứng minh một tứ giác là hình bình hành. - Rèn kĩ năng suy luận, vận dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, chứng minh ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song. B- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : - GV: - Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ, phấn màu. Một số hình vẽ, đề...

  pdf8p abcdef_32 13-09-2011 638 30   Download

 • A- MỤC TIÊU - HS nắm vững công thức tính diện tích hình thang - Rèn kĩ năng vận dụng các công thức đã học vào giải bài tập cụ thể - Rèn luyện thao tác đặt biệt hoá của tư duy, tư duy lo gíc.B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, phần màu. - HS: Bảng phụ, bút dạ; ôn lại công thức tính diện tích tam giác.

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 465 28   Download

 • A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa , tính chất và các dấu hiệu nhận biết hình thoi. - Rèn kĩ năng vẽ hình thoi, biết vận dụng các tính chất của hình thoi trong chứng minh - Vận dụng kiến thức hình thoi trong thực tế B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước kẻ, com pa - HS: thước kẻ, compa; Ôn lại định nghĩa, tính chất hình bình hành, hình chữ nhật C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  pdf5p abcdef_32 13-09-2011 377 28   Download

 • MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận biết tứ giác là hình thoi. - Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp và logíc B- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. - HS: thước kẻ, compa, êke C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1 KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) GV: 1. Nêu định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi? HS1: định nghĩa : hình thoi là tứ...

  pdf3p abcdef_32 13-09-2011 312 28   Download

 • I- MỤC TIÊU - Củng cố các định lí về ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác. - Vận dụng các định lí đó dể chứng minh các tam giác đồng dạng, đẳng thức trong tam giác. - Rèn kĩ năng giải bài tập.II- CHUẨN BỊ GV:Thước kẻ, bảng phụ, com pa. HS: Thước thẳng ,com pa III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  pdf5p abcdef_32 13-09-2011 350 29   Download

 • I- MỤC TIÊU: - HS nắm được định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng, định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ - Nắm vững nội dung của định lý Talét - Vận dụng định lý Talét để tính độ dài đoạn thẳng.II- CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước kẻ. HS: thước kẻ.III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

  pdf6p abcdef_32 13-09-2011 340 25   Download

 • Mục tiêu - Hệ thống hoá các kiến thức về định lý Talet, tam giác đồng dạng - Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập - Rèn luyện tư duy, kĩ năng cho HSII- Chuẩn bị - GV: Bảng phụ, phấn màu, thước kẻ, êke, compa - HS: thước kẻ, êke, compaIII- Tiến trình dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  pdf8p abcdef_32 13-09-2011 614 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Cẩm nang giảng dạy hình học 8
p_strCode=camnanggiangdayhinhhoc8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2