intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án bài Muốn làm thằng Cuội - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Trần Đức Việt | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

627
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 62: ĐỌC THÊM.. VĂN BẢN: MUỐN LÀM THẰNG CUỘI - Tản Đà -....I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:.. - Cảm nhận được tâm trạng và khát vọng của hồn thơ lãng mạn Tản Đà... - Thấy được tính chất mới mẻ trong một sáng tác viết theo thể thơ truyền.thống của Tản Đà...II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:.. 1. Kiến thức:.. - Tâm sự buồn chán thực tại; ước muốn thoát li rất “ngông” và tấm lòng.yêu nước của Tản Đà... - Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ... 2. Kĩ năng:.. - Phân tích tác phẩm để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà... - Phát hiện so sánh, thấy đượpc sự đổi mới trong hình thức thể loại văn.học truyền thống... 3. Thái độ:.. - Biết được những tâm sự và ước vọng của Tản Đà từ đó yêu quý nhà thơ...III.CHUẨN BỊ:.. 1. Giáo viên: Đọc tài liệu; Soạn giáo án... 2. Học sinh: Chuẩn bị bài.. 3. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,…...IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:.. 1. Ổn định lớp:.. 2. Kiểm tra bài cũ:.. - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh... 3.Bài mới:... H§ cña GV & HS Néi dung... I.Tìm hiểu chung:..GV: Hướng dẫn giọng đọc: giọng nhẹ nhàng, 1. Đọc:.buồn, mơ màng, nhịp thơ thay đổi từ 4/3, 2/2/3...GV: Đọc mẫu, gọi hs đọc, nhận xét cách đọc.. 2. Chú thích:.. a. Tác giả:.(H) Nêu những hiểu biết của em về tác giả Tản.Đà? Tản Đà (1889-1939) tên khai. sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, quê.Tản Đà (1889-1939) tên khai sinh là Nguyễn ở làng Khê Thượng, huyện Bất.Khắc Hiếu, quê ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây..Bạt, tỉnh Sơn Tây...GV: Giảng thêm về tác giả...(H) Nêu những hiểu biết của em về văn bản.“Muốn làm thằng cuội”?. b.Tác phẩm:. - Bài thơ Muốn làm thằng cuội nằm trong.quyển khối tình con I, xuất bản 1917. - Bài thơ Muốn làm thằng cuội. nằm trong quyển khối tình con.Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các từ khó trong I, xuất bản 1917..SGK.. c. Từ khó: SGK.(H) Bài thơ được viết theo thể thơ gì:. d. Thể thơ:. Thất ngôn bát cú Đường luật.. Thất ngôn bát cú Đường luật..(H) Em có cách chia bố cục như thế nào?. e. Bố cục: Đề, thực, luận, kết..- Đề, thực, luận, kết.... II. Tìm hiểu văn bản:.Gọi học sinh đọc hai câu thơ đầu của bài thơ:. 1. Vì sao muốn làm Cuéi?.(H) Lời thơ nói tới nỗi buồn. Đó là nỗi buồn của.ai?.. Của tác giả, nhân danh em...(H) Đi theo nỗi buồn, còn có tình cảm nào lớn.hơn cả nỗi buồn?.. Chán...(H) Nỗi buồn, chán thuộc về nội tâm con người...Nhưng vì sao nội tâm con người lại buồn, chán?..- Cuộc sống trần thế không có niềm vui nào cho.con người...(H) Tại sao con người ở đây gửi gắm nỗi buồn,.chán tới chị Hằng mà không phải là đối tượng - Cuéc sèng trÇn thÕ kh«ng.khác? cã niÒm vui nµo cho con ng-. êi..- Chị Hằng là mặt trăng...- Trăng thu sáng rọi, chiếu khắp thế gian, sẽ.thấy được sự tầm thường...- Trăng đẹp có thể cảm thông với tác giả...- Con người muốn thoát khỏi cõi trần bay lên.cung trăng sao...- Chỉ có thiên nhiên như trăng mới thấu hiểu tâm.sự, khát vọng của tác giả...(H) Nhận xét về cách bộc lộ cảm xúc của tác.giả ở hai câu thơ này?..- Bộc lộ trực tiếp tâm sự buồn chán...- Ngôn ngữ thân mật, đời thường...(H) Từ đó nhu cầu nội tâm nào của con người.được bộc lộ?..- Khao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án bài Muốn làm thằng Cuội - Ngữ văn 8

  1. Tiết 62: ĐỌC THÊM VĂN BẢN: MUỐN LÀM THẰNG CUỘI - Tản Đà - I.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Cảm nhận được tâm trạng và khát vọng của hồn thơ lãng mạn Tản Đà. - Thấy được tính chất mới mẻ trong một sáng tác viết theo thể thơ truyền thống của Tản Đà. II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1. Kiến thức: - Tâm sự buồn chán thực tại; ước muốn thoát li rất “ngông” và tấm lòng yêu nước của Tản Đà. - Sự đổi mới về ngôn ngữ, giọng điệu, ý tứ, cảm xúc trong bài thơ. 2. Kĩ năng: - Phân tích tác phẩm để thấy được tâm sự của nhà thơ Tản Đà. - Phát hiện so sánh, thấy đượpc sự đổi mới trong hình thức thể loại văn học truyền thống. 3. Thái độ: - Biết được những tâm sự và ước vọng của Tản Đà từ đó yêu quý nhà thơ. III.CHUẨN BỊ:
  2. 1. Giáo viên: Đọc tài liệu; Soạn giáo án. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài 3. Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại, thảo luận nhóm,…. IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh. 3.Bài mới: H§ cña GV & HS Néi dung I.Tìm hiểu chung: GV: Hướng dẫn giọng đọc: giọng nhẹ nhàng, 1. Đọc: buồn, mơ màng, nhịp thơ thay đổi từ 4/3, 2/2/3. GV: Đọc mẫu, gọi hs đọc, nhận xét cách đọc. 2. Chú thích: a. Tác giả: (H) Nêu những hiểu biết của em về tác giả Tản Đà? Tản Đà (1889-1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, quê Tản Đà (1889-1939) tên khai sinh là Nguyễn ở làng Khê Thượng, huyện Bất Khắc Hiếu, quê ở làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây. Bạt, tỉnh Sơn Tây.
  3. GV: Giảng thêm về tác giả. (H) Nêu những hiểu biết của em về văn bản “Muốn làm thằng cuội”? b.Tác phẩm: - Bài thơ Muốn làm thằng cuội nằm trong quyển khối tình con I, xuất bản 1917. - Bài thơ Muốn làm thằng cuội nằm trong quyển khối tình con Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các từ khó trong I, xuất bản 1917. SGK. c. Từ khó: SGK (H) Bài thơ được viết theo thể thơ gì: d. Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật. Thất ngôn bát cú Đường luật. (H) Em có cách chia bố cục như thế nào? e. Bố cục: Đề, thực, luận, kết. - Đề, thực, luận, kết. II. Tìm hiểu văn bản: Gọi học sinh đọc hai câu thơ đầu của bài thơ: 1. Vì sao muốn làm Cuéi? (H) Lời thơ nói tới nỗi buồn. Đó là nỗi buồn của ai? Của tác giả, nhân danh em. (H) Đi theo nỗi buồn, còn có tình cảm nào lớn hơn cả nỗi buồn? Chán. (H) Nỗi buồn, chán thuộc về nội tâm con người.
  4. Nhưng vì sao nội tâm con người lại buồn, chán? - Cuộc sống trần thế không có niềm vui nào cho con người. (H) Tại sao con người ở đây gửi gắm nỗi buồn, chán tới chị Hằng mà không phải là đối tượng - Cuéc sèng trÇn thÕ kh«ng khác? cã niÒm vui nµo cho con ng- êi. - Chị Hằng là mặt trăng. - Trăng thu sáng rọi, chiếu khắp thế gian, sẽ thấy được sự tầm thường. - Trăng đẹp có thể cảm thông với tác giả. - Con người muốn thoát khỏi cõi trần bay lên cung trăng sao. - Chỉ có thiên nhiên như trăng mới thấu hiểu tâm sự, khát vọng của tác giả. (H) Nhận xét về cách bộc lộ cảm xúc của tác giả ở hai câu thơ này? - Bộc lộ trực tiếp tâm sự buồn chán. - Ngôn ngữ thân mật, đời thường. (H) Từ đó nhu cầu nội tâm nào của con người được bộc lộ? - Khao khát được sống khác với cõi trần do chán ghét thực tại.
  5. Theo dõi hai câu thơ tiếp cho biết: (H) Một thế giới mong ước sẽ mở ra như thế nào cùng với cung quế và cành đa? - Thế giới bao la ánh sáng, yên ả, thanh bình và tươi vui. (H) Khi buồn, chán, con người ta có thể tìm dĩ - Khao kh¸t ®îc sèng kh¸c víi vãng để quên đi thực tại. Nhưng con người ở câi trÇn do ch¸n ghÐt thù t¹i. đây lại muốn bay lên trời cao bạn cùng cung quế 2. Muèn lµm cuéi ®Ó lµm và cành đa. Điều này cho thấy nhu cầu tinh thần g×? của tác giả có gì đặc biệt? - Nhu cầu hướng về cái đẹp. - Nhu cầu muốn thoát li hẳn mọi cái tầm thường của trần gian. - Nhu cầu ấy cao sang, mới lạ. (H) Nhu cầu lên trăng để chơi. Cái thú chơi nơi cung trăng của tác giả là những gì? - Có bầu, có bạn, để quên buồn tủi để được vui cùng gió, cùng mây. (H) Điều đó có nghĩa được thưởng ngoạn hay để được sống? Để được sống.
  6. (H) Có gì đặc biệt trong cách dùng từ và phép - Nhu cÇu híng vÒ c¸i ®Ñp. đối ở hai câu thơ này? - Nhu cÇu muèn tho¸t li h¼n - Ý c©u trªn, ®èi ý c©u díi. T¸c dông: NhÊn mäi c¸i tÇm thêng cña trÇn m¹nh nhu cÇu ®îc sèng c©n b»ng, tho¶ m·n gian. ®êi sèng néi t©m. - Nhu cÇu Êy cao sang, míi (H) Theo em giäng th¬ ë ®©y mang c¶m xóc l¹. nhÑ nhµng hay hãm hØnh ®ïa cît? - Vui vÎ vµ hãm hØnh. GV: Cho häc sinh ®äc c¸c c©u th¬ tiÕp: - Cã bÇu, cã b¹n, ®Ó quªn “ Cung quÕ ®· ai ngåi ®ã chöa... buån tñi ®Ó ®îc vui cïng giã, cïng m©y. ...Cïng giã cïng m©y thÕ míi vui”. (H) Em ®äc ®îc kh¸t väng nµo trong t©m hån Êy? - Kh¸t väng chèi tõ cuéc sèng thùc t¹i. - Kh¸t väng ®îc sèng vui t¬i tù do cho chÝnh m×nh. GV: Cho häc sinh ®äc hai c©u kÕt cña bµi th¬: (H) Cã ba hµnh ®éng chøa ®ùng trong mét c©u th¬. §ã lµ c¸c hµnh ®éng nµo? - Tùa nhau.
  7. - Tr«ng xuèng thÕ gian. - Cêi. (H) Trong ®ã hµnh ®éng nµo ®îc nhÊn m¹nh nh sù béc lé trùc tiÕp th¸i ®é cña t¸c gi¶? - Cêi. (H) §èi tîng cêi ë ®©y lµ thÕ gian, §iÒu nµy cho thÊy thÕ gian nh thÕ nµo trong con m¾t cña t¸c gi¶? - ThÕ gian ®Çy rÉy nh÷ng ®iÒu xÊu, ®¸ng cêi. (H) Mét thÕ gian nh thÕ sÏ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt nµo cña tiÕng cêi díi ®©y: - Phª ph¸n. - Kh«i hµi. - §¶ kÝch. HS tù béc lé. (H) C¸i ý ®Þnh mçi n¨m cêi thÕ gian mét lÇn vµo r»m th¸ng t¸m ®· cho thÊy t©m hån t¸c gi¶ tha thiÕt víi câi thùc hay câi m¬? - Hoµn toµn l·ng quªn câi ®êi thùc.
  8. - Sèng vÒ câi méng m¬. (H) §Õn ®©y, lêi th¬ ®· béc lé ra t©m sù s©u s¾c nµo cña t¸c gi¶? - Buån, ch¸n ®Õn cùc ®iÓm thùc tr¹ng x· héi m×nh ®ang sèng. - Kh¸t khao sù ®æi thay x· héi theo híng tèt ®Ñp, tho¶ m·n nhu cÇu sèng cña c¸ nh©n. (H) Nªu nh÷ng nÐt v¾n t¾t vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bµi th¬? HS ®äc néi dung phÇn ghi nhí. - Buån, ch¸n ®Õn cùc ®iÓm thùc tr¹ng x· héi m×nh ®ang sèng. - Kh¸t khao sù ®æi thay x· héi
  9. theo híng tèt ®Ñp, tho¶ m·n nhu cÇu sèng cña c¸ nh©n. III. Tæng kÕt: * Ghi nhí: SGK. IV.Hướng dẫn các hạot động tiếp nối: 1. Củng cố: Nắm được nội dung của bài. 2. Dặn dò: - Chuẩn bị bài Ôn tập TV *ĐIỀU CHỈNH RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2