intTypePromotion=3

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 9: Tin học và xã hội - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
254
lượt xem
24
download

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 9: Tin học và xã hội - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 9: Tin học và xã hội của Ths. Hoàng Tuấn Hưng biên soạn nhằm giúp cho các em học sinh biết được ứng dụng chủ yếu của tin học trong các lĩnh vực đời sống xã hội; những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 9: Tin học và xã hội - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

  1. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ngày soạn : 10/10/20........   Ngày dạy : ...................... Lớp dạy: 10B1 Tiết 19:    § 9. TIN HỌC VÀ XàHỘI I. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: Tin học và xã hội 2. Xác định yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ * Kiến thức: Biết được ứng dụng chủ yếu của tin học trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Biết được những vấn đề thuộc văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá. * Kỹ năng: * Thái độ: Có hành vi và thái độ  đúng đắn về  những vấn đề  đạo đức liên quan đến việc sử  dụng   máy tính. 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao Biết được sự  1.   Sự  ảnh   hưởng  ảnh   hưởng  Câu hỏi / bài  của   Tin   học  của Tin học  tập định tính đối   với   sự  đối   với   sự  phát   triển  phát   triển  của XH của XH Bài   tập   định  lượng Biết   được  Hiểu   được  Tin   học  phương   thức  Câu hỏi / bài  được   ứng  làm việc mới  2. Xã hội  tập định tính dụng   vào  đó   là   nhờ  Tin học hóa hầu   hết   các  MTĐT lĩnh vực. Bài   tập   định  lượng Biết   những  3.   Văn  vấn đề thuộc  Câu hỏi / bài  văn   hóa   và  hóa và Pháp  tập định tính pháp   luật  luật   trong  trong   XH   tin  XH   Tin   học  học hóa. hóa Bài   tập   định  lượng Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 1
  2. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi 4. Đề xuất năng lực có thể hướng tới: Biết được sự   ảnh hưởng rất lớn của Tin học đến sự  phát triển mọi mặt của XH: áp   dụng hầu hết các lĩnh vực; Xuất hiện nhận thức mới; Phương thức làm việc mới; phương thức   giao tiếp mới; chỉ ra được ví dụ minh họa. Biết sự cần thiết phải tuân thủ  các quy định của Pháp luật liên quan đến tin học và đặc  biệt là sử dụng tài nguyên thông tin. II. PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình + Hỏi đáp. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính và máy chiếu Projector. 2. Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức:Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Nội dung bài mới: Nội dung Hoạt động của gv Hoạt động của HS Giới thiệu bài mới:  Bài  Chú ý nghe giảng. trước chúng ta đã đi tìm hiểu  vai trò  của   Tin  học  trong   đời  sống xã hội. Như  vậy sức  ảnh  hưởng của Tin học rất lớn. Để  biết   được   Tin   học   có   ảnh  hưởng   như   thế   nào   đến   sự  phát  triển  xã  hội  thì hôm nay  Tiết  20:       § 9. TIN HỌC VÀ   We sẽ  tìm hiểu bài  “Tin học   Ghi bài. XàHỘI và xã hội”. GV ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu  1.  Ảnh hưởng của tin học đối  sự ảnh hưởng của th đối với  với sự phát triển của xã hội sự phát triển của XH Giải những bài toán  khoa học kĩ thuật, bài toán  Hãy nhắc lại những  ứng  quản   lí,   tự   động   hoá   và  dụng của Tin học? TH   được   áp   dụng   trong   mọi  điều khiển, truyền thông,  Chúng   ta   đã   biết   những  soạn thảo, in  ấn, lưu trữ,  lĩnh vực xã hội. ứng   dụng   của   th   trong   đời  văn   phòng,   trí   tuệ   nhân  TH góp phần phát triển kinh tế  sống hiện đại và thấy rằng nó  tạo, giáo dục, giải trí. và giúp nâng cao dân trí. được   áp   dụng   trong   hầu   hết  TH thúc đẩy KH phát triển và  các lĩnh vực của đời sống XH.  Nghe giảng. ngược   lại   KH   thúc   đẩy   TH   phát  Như  vậy sức  ảnh hưởng của  triển Tin học là rất lớn trong cuộc  Sự  phát triển của TH làm cho  sống ngày nay. XH   có   nhiều   nhận   thức   mới   về  Ý thức được  vai trò của  cách tổ chức các hoạt động. th nhiều quốc gia đã có chính  Nghe giảng. Vd:   Tháp   ép   phen,   hệ   thống  sách đầu tư  thích hợp đặc biệt  ánh sáng và phun nước được điều  cho thế  hệ  trẻ  và VN là một  khiển bằng máy tính. trong những nước như thế. Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 2
  3. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Hoạt động 2: Tìm hiểu  2. Xã hội tin học hoá về xã hội tin học hoá Làm việc và học tập  Các hoạt động chính của XH  Với sự  ra đời của mạng  tại   nhà   nhờ   mạng   máy  trong   thời   đại   TH   sẽ   được   điều  máy   tính   thì   các   hoạt   động  tính,… hành với  sự   hỗ   trợ  của   các  mạng  trong   các   lĩnh   vực   như:   Sản  Rôbốt   thay   con  MT   kết   nối   thông   tin  lớn,   lk   các  xuất   hàng   hoá,   việc   quản   lí,  người làm việc trong các  vùng   của   1   lãnh   thổ   và   giữa   các  giáo dục…trở  nên dễ  dàng và  môi trường độc hại, nhiệt  quốc gia với nhau. vô cùng tiện lợi. độ  khắc nghiệt hay vùng  Tạo   ra   1   phương   thức   giao  Nêu một số  ví dụ  về  xã  nước sâu,… dịch mới  hiệu quả,  tiết kiệm thời  hội tin học hoá?  Máy giặc,.. gian. Phân tích và nhận xét. Làm thay đổi cách suy nghĩ và  tác phong làm việc của con người,   năng suất lao động tăng rỏ  rệt, con  Tham khảo sách giáo  người sẽ tập trung chủ  yếu vào lao  khoa và nghe giảng. động trí óc. Nâng   cao   chất   lượng   cuộc   sống cho con người, vì nhiều thiết  Hoạt động 3: Tìm hiểu  bị dùng cho mục đích sinh hoạt, giải  văn hoá và pháp luật trong xã  ­ Chú ý nghe giảng. trí đều hoạt động theo chương trình  hội tin học hoá điều   khiển:   Bán   hang   qua   mạng,  Trong   XH   Tin   học   hoá,  truyền hình qua mạng, đt qua mạng, nhiều   hđ   đều   diễn   ra   trên  … mạng   có   qui   mô   toàn   TG.  3.   Văn hoá  và   pháp  luật  trong  THÔNG   TIN  trên   mạng   là  xã hội tin học hoá thông tin  chung của toàn nhân  Trong XH Tin học hoá, thông  loại. Do đó, cần thiết phải bảo  tin  là   tài   sản   chung   của   mọi  vệ   thông   tin­   Tài   sản   chung  ngườicon   người   phải   có   ý   thức  của mọi người. bảo vệ thông tin. Xã hội phải đề  ra những  XH   phải   có   những   quy   định,  qui định, điều luật để  bảo vệ  điều luật để bảo vệ thông tin và xử  thông tin và xử lí các tội phạm  lí   nghiêm   tội   phạm   liên   quan   đến  phá   hoại   thông   tin  ở   nhiều  việc phá hoại thông tin. mức độ khác nhau.   Giáo dục, đào tạo thế  hệ  mới   có phong cách sống, làm việc kh, có  tổ  chức và trình độ  kiến thức phù  hợp với 1 XH Tin học hoá. V. CỦNG CỐ ­ DẶN DÒ Củng cố:  Nắm bắt các ứng dụng của Tin học trong các lĩnh vực của đời sống XH. Dặn dò: Về học bài và xem trước bài mới. VI. RÚT KINH NGHIỆM Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 3
  4. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản