intTypePromotion=1

Giáo án tin học 7

Chia sẻ: Doan Minh Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
111
lượt xem
30
download

Giáo án tin học 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I - MỤC TIÊU: - Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệutrong bảng tính Excel. - Thực hiện các bước để lọc dữ liệu trong bảng tính Excel. -Từ việc sắp xếp dữ liệu học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. II - CHUẨN BỊ: 1- Giáo viên: - Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu. 2-Học sinh: - Đồ dùng học tập, SGK, xem bài trước khi đến lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 7

  1. ĐOÀN TTSP ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI TRƯỜNG THCS LÊ LỢI  GIÁO ÁN TIN HỌC 7 Họ tên GVHD: Lại Thị Khánh Linh Họ tên giáo sinh : Đoàn Minh Điền Môn dạy: Tin học Lớp: 7/3 Tiết: 3 Tên bài dạy: Ai là người học giỏi ? Tiết: 47 Tuần: 25 Ngày soạn: 1302/2012 Ngày dạy: 20/02/2012 Bài thực hành 8 AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI ? I - MỤC TIÊU: - Thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệutrong bảng tính Excel. - Thực hiện các bước để lọc dữ liệu trong bảng tính Excel. -Từ việc sắp xếp dữ liệu học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. II - CHUẨN BỊ: 1- Giáo viên: - Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy vi tính, máy chiếu. 2-Học sinh: - Đồ dùng học tập, SGK, xem bài trước khi đến lớp. III- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1 - ỔN ĐỊNH LỚP - Kiểm tra sĩ số lớp 7/3. - Ổn định lớp. 2 - KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi Đáp án- Thang điểm Trả lời: Câu hỏi: Sắp xếp dữ liệu là gì? + Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi các vị trí các Nêu các bước sắp xếp dữ liệu? hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. (5 điểm) + Các bước thực hiện: B1: Nháy chuột chọn ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
  2. hoặc nút B2: Nháy nút trên thanh công cụ. (5 điểm) 3 - BÀI MỚI Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài thực hành 8 Hoạt động 1 GV: Yêu cầu HS nhắc lại sắp xếp dữ liệu là gì và các thao tác lọc dữ liệu. AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI ? HS: Trả lời GV nhận xét. GV: Yêu cầu HS thực hiện các công 1. Bài tập 1: việc sau: a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo - Mở bảng tính D:\BTH6, chọn trang điểm các môn học và trung bình. tính điểm. - Thực hiện sắp xếp theo điểm môn b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để học và điểm trung bình (theo chiều tăng chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học. dần). HS:Thực hiện sắp xếp theo yêu cầu trên c) Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình máy của mình và GV đi kiểm tra. cả năm là ba điểm cao nhất và các bạn GV: Thực hiện lại việc sắp xếp yêu có điểm trung bình là hai điểm thấp cầu HS cả lớp quan sát và sửa bài của nhất. mình cho đúng. - Thực hiện lọc dữ liệu để chọn ra các bạn đạt điềm 10 môn tin và lọc theo yêu cầu của GV đưa ra . GV: Quan sát và sửa sai cho HS. 2. Bài tập 2: Hoạt động 2 a) Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được GV: Yêu cầu HS thực hiên các công tạo và lưu trong Bài thực hành 6. việc sau. - Mở trang tính các nước DNA đã được b) Hãy sắp xếp các nươc theo: lưu và sắp xếp theo yêu cầu. + Diện tích tăng dần hoặc giảm dần. + Diện tích tăng dần hoặc giảm dần. + Dân số tăng dần hoặc giảm dần. + Dân số tăng dần hoặc giảm dần. + Mật độ dân số tăng dần hoặc giảm + Mật độ đan số tăng hoặc giảm dần. dần. + Tỉ lệ dân số thành thị tăng hoặc + Tỉ lệ dân số thành thị tăng dần hoặc giảm. dần. giảm dần. HS: Thực hiện theo yêu cầu GV. GV: Quan sát và sửa lỗi cho học sinh . - Sửa lên bảng (máy chiếu) để hs lớp cùng quan sát. 4 - CỦNG CỐ Câu 1: Tiết thực hành này chúng ta đã làm được những gì?
  3. Câu 2: Nêu lại các bước sắp xếp và lọc dữ liệu. 5 - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Về nhà làm bài tập, thực hành thành thạo các thao tác(đối với những bạn có máy). - Đọc và tìm hiểu trước phần 3 của bài th ực hành “AI LÀ NG ƯỜI H ỌC GIỎI ? ” SGK, trang 78. + Có thể chèn thêm được ít nhất một hàng trống vào bảng tính Excel ? Các bước đề chèn? IV - RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Ngày......./........./2012 Ngày 15/ 02/ 2012 GVHD ký duyệt Người soạn Ngày......./........./2012 Ban Giám hiệu ký duyệt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản