intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học tuần 10: Bài 5 - Thực hành tổng hợp

Chia sẻ: Quách Văn Hùng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

74
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học tuần 10: Bài 5 - Thực hành tổng hợp giúp các em ôn tập lại toàn bộ các kiến thức đã học khi soạn thảo văn bản. Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản. Yêu thích bộ môn tin học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học tuần 10: Bài 5 - Thực hành tổng hợp

  1. Tuần: 10 Ngày soạn : 15/10/2017. Ngày dạy  :  23/10/2017. Lớp: 5/1, 5/2. Bài 5:  THỰC HÀNH TỔNG HỢP I.Mục tiêu: + Giúp các em ôn tập lại toàn bộ các kiến thức đã học khi soạn thảo văn  bản. + Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo văn bản. + Yêu thích bộ môn tin học. II.Chuẩn bị: + Bảng thông minh. + Máy vi tính, SGK hướng dẫn học tin học lớp 5. III.Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A.Kiểm tra bài cũ:  ­ 10 phút. ­ Gv yêu cầu 2 hs thực hành thao tác: ­ Hs thực hành nội dung  + Soạn thảo 1 đoạn văn bản, tạo cho  bài cũ. văn bản đó có nhiều trang.(nhấn ctrl và  enter) + Tạo đường trang trí cho văn bản và  đánh số trang. ­ Gv nhận xét. ­ Hs nghe nhận xét. B.Nội dung bài mới: ­ 50 phút. I. Hoạt động thực hành 1. Tự đánh giá. ­ Gv yêu cầu hs thực hành soạn thảo  ­ Hs thực hành. một đoạn văn bản theo mẫu rồi tự đánh  giá mức độ thành thạo của mình. ­ Gv quan sát, nhận xét. ­ Hs tự đánh giá. 2. Soạn thảo văn bản theo mẫu. ­ Gv yêu cầu hs soạn thảo văn bản với  nội dung mô tả về những thành phố lớn  ­ Hs thực hành. ở nước ta: + Tiêu đề văn bản: Chọn các thành phố  lớn để làm tiêu đề/ + Nội dung: Nêu những đặc điểm riêng 
  2. của các thành phố. + Minh họa: Tìm tranh về thành phố và  chèn vào văn bản. + Nguồn thông tin: Lấy từ SGK hoặc từ  internet. 3. Trình bày văn bản. ­ Hs tìm cách trình bày văn bản sao cho  ­ Hs thực hành. đẹp và hợp lí nhất. 4.Góp ý. ­ Gv cho hs tự nhận xét và lắng nghe ý  ­ Hs nêu góp ý cho bài  kiến của bạn về bài làm của mình. thực hành của bạn. 5.Tạo bảng theo mẫu. ­ Gv yêu cầu hs tạo bảng thống kê tóm  ­ Hs thực hành. lược những thông tin cơ bản về các  thành phố ở bên dưới theo mẫu. ­ Gv quan sát, nhận xét. ­ 9 phút. II. Hoạt động ứng dụng, mở rộng ­ Gv hướng dẫn học sinh thực hành  ­ Hs quan sát, ghi nhớ. soạn thảo các phép toán với tiện ích  Microsoft Equation 3.0. ­ Gv yêu cầu hs thực hành lại. ­ Hs thực hành. * Lưu Ý:  Lớp 5/1: Các học sinh như: Trâm, Hiển,  Nhàn… có thể thực hành tốt và nhanh,  yêu cầu các em ấy giúp đỡ thêm cho các  bạn yếu như: Minh, Hiếu, Tấn… Lớp 5/2: Các học sinh như: Thảo  Nguyên, Hoài Nhi, Tú Uyên… có thể  thực hành tốt và nhanh, yêu cầu các em  ấy giúp đỡ thêm cho các bạn yếu như:  Bảo , Ái, Thanh Đức… ­ Gv nhận xét tiết thực hành ­ 1 phút. C.Củng cố và dặn dò: ­ Các em về nhà nhớ xem kĩ lại kiến  thức đã học, xem trước bài mới.
  3. Tuần: 10 Ngày soạn : 16/10/2017. Ngày dạy  :  24/10/2017. Lớp: 4/1, 4/2. Bài 4:  SAO CHÉP MÀU. I.Mục tiêu: + Giúp các em biết cách sao chép màu từ màu có sẵn; + Rèn luyện cách sử dụng chuột; + Yêu thích bộ môn tin học. II.Chuẩn bị: + Bảng thông minh. + Máy vi tính, SGK hướng dẫn học tin học lớp 4. III.Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A.Kiểm tra bài cũ:  ­ 10 phút. ­ Gv yêu cầu 2 hs thực hành thao tác: ­ Hs thực hành nội dung  + Vẽ 1 hình vẽ trên paint. bài cũ. + Thay đổi kích thước trang vẽ. + Sử dụng một số nút lệnh trên thẻ  view. ­ Gv nhận xét. ­ Hs lắng nghe nhận xét. B.Nội dung bài mới: ­ 15 phút. I. Hoạt động cơ bản 1. Vẽ các hình theo mẫu. ­ Gv thực hiện thao tác vẽ các hình theo  ­ Hs quan sát. mẫu cho hs quan sát. ­ Gv yêu cầu hs thực hành vẽ tranh theo  ­ Hs thực hành. mẫu. ­ Gv nhận xét. ­ Hs lắng nghe. 2. Sao chép màu. ­ Gv thực hành thao tác tô màu và sao  ­ Hs quan sát. chép màu cho hs quan sát. ­ Gv yêu cầu hs thực hành lại thao tác  ­ Hs thực hành.
  4. sao chép màu. ­ Gv nhận xét các bước: ­ Hs lắng nghe. + Chọn công cụ lấy màu. + Di chuyển công cụ lấy màu vào mảng  màu cần lấy, nháy chuột. + Chọn công cụ tô màu, di chuyển đến  vị trí cần tô, nháy chuột. ­ 15 phút. II. Hoạt động thực hành ­ Gv yêu cầu hs thực hành bài tập trang  ­ Hs thực hành. 44 sgk hướng dẫn học tin học lớp 4. ­ Gv quan sát, nhận xét. ­ 29 phút. III. Hoạt động ứng dụng, mở rộng ­ Gv yêu cầu học sinh thực hành vẽ  ­ Hs thực hành. tranh theo chủ đề phong cảnh. ­ Gv quan sát, nhận xét. Lưu ý: Lớp 4/1: Các học sinh như: Thanh Bình,  Thanh, Minh… có thể thực hành tốt và  nhanh, yêu cầu các em ấy giúp đỡ thêm  cho các bạn yếu như: Nhật, Tiến,  Kiệt… Lớp 4/2: Các học sinh như: Chi, Hữu,  Phương  Nhi… có thể thực hành tốt và  nhanh, yêu cầu các em ấy giúp đỡ thêm  cho các bạn yếu như: Văn Minh , Phú,  Phúc… ­ 1 phút. ­ GV hướng dẫn thêm cho các em. C.Củng cố và dặn dò: ­ Các em về nhà nhớ xem kĩ lại kiến  thức đã học, xem trước bài mới.
  5. Tuần: 10 Ngày soạn : 16/10/2017. Ngày dạy  :  24/10/2017. Lớp: 3/1, 3/2. Bài 3:  VẼ ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG. I.Mục tiêu: + Giúp các em biết được cách vẽ đường thẳng, đường cong; + Vẽ được bức tranh đơn giản có đường thẳng và đường cong; + Yêu thích bộ môn tin học. II.Chuẩn bị: + Bảng thông minh. + Máy vi tính, SGK hướng dẫn học tin học lớp 3. III.Tiến trình lên lớp: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A.Kiểm tra bài cũ:  ­ 10 phút. ­ Gv yêu cầu 2 hs thực hành thao tác: ­ Hs thực hành nội dung  + Vẽ 1 hình vẽ từ hình mẫu có sẵn  bài cũ. trên paint. + Tô màu. ­ Gv nhận xét. B.Nội dung bài mới: ­ 20 phút. I. Hoạt động cơ bản 1. Vẽ đường thẳng. ­ Gv thực hiện thao tác vẽ đường thẳng  ­ Hs quan sát. cho hs quan sát: + Nháy chuột chọn công cụ vẽ đường  thẳng.
  6. + Chọn màu vẽ, nét vẽ. + Kéo thả chuột để vẽ đường thẳng. ­ Gv yêu cầu 2 hs thực hành lại thao tác. ­ 2 Hs thực hành, các hs  ­ Gv nhận xét. khác quan sát. ­ Gv yêu cầu hs sử dụng công cụ vẽ  ­ Hs vẽ ngôi nhà. đoạn thẳng để vẽ ngôi nhà theo mẫu. 2. Vẽ đường cong. ­ Gv thực hiện thao tác vẽ đường cong  ­ Hs quan sát. cho hs quan sát: + Nháy chuột chọn công cụ vẽ đường  cong. + Chọn màu vẽ, nét vẽ. + Kéo thả chuột để tạo ra một đường  thẳng. + Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng vừa  vẽ, nhấn giữ và kéo để tạo đường  cong. ­ 2 Hs thực hành, các hs  ­ Gv yêu cầu 2 hs thực hành lại thao tác  khác quan sát. thay đổi kích thước trang vẽ. ­ 20 phút. ­ Gv nhận xét. II. Hoạt động thực hành ­ Hs thực hành. ­ Gv yêu cầu hs thực hành bài tập trang  45 sgk hướng dẫn học tin học lớp 3. ­ 19 phút. ­ Gv quan sát, nhận xét. ­ Hs thực hành. III. Hoạt động ứng dụng, mở rộng ­ Gv yêu cầu học sinh thực hành vẽ một  hình theo mẫu SGK. ­ Gv quan sát, nhận xét. Lưu ý: Lớp 3/1: Các học sinh như: Thảo Nhi,  Thu, Phương Thảo… có thể thực hành  tốt và nhanh, yêu cầu các em ấy giúp đỡ  thêm cho các bạn yếu như: Đang, Tiến,  Tân… Lớp 3/2: Các học sinh như: Ni, Thủy,  Thùy Trang… có thể thực hành tốt và  nhanh, yêu cầu các em ấy giúp đỡ thêm  cho các bạn yếu như: Vĩ ,Tuấn,  Trường… ­ 1 phút. ­ GV hướng dẫn thêm cho các em. C.Củng cố và dặn dò:
  7. ­ Các em về nhà nhớ xem kĩ lại kiến  thức đã học, xem trước bài mới.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=74

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2