intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn sử dụng hàm có sẵn trong excel để thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ p9

Chia sẻ: Fewte Dsafw | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
102
lượt xem
30
download

Giáo trình hướng dẫn sử dụng hàm có sẵn trong excel để thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mở cửa sổ VBA Manager (lệnh VBAMAN). 3. Chọn New. 4. Chọn dự án VBA vừa được tạo trong danh sách các dự án, sau đó chọn Save As… 5. Trong hộp thoại Save As, chọn thư mục cài đặt của AutoCAD trong mục Save in; còn trong mục File name nhập vào ACAD.DVB. 6. Chọn Save để lưu dự án và quay về cửa sổ VBA Manager. 3.4.2. Tạo và thử nghiệm Macro HelloWorld 7. Trong cửa sổ VBA Manager, chọn Macros… để hiển thị hộp thoại Macros. 8. Chọn dự án ACAD.DVB trong mục Macros in:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn sử dụng hàm có sẵn trong excel để thêm một chuỗi số liệu vào biểu đồ p9

  1. CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  2. Mở cửa sổ VBA Manager (lệnh VBAMAN). 3. Chọn New. 4. Chọn dự án VBA vừa được tạo trong danh sách các dự án, sau đó chọn Save As… 5. Trong hộp thoại Save As, chọn thư mục cài đặt của AutoCAD trong mục Save in; còn trong mục File name nhập vào ACAD.DVB. 6. Chọn Save để lưu dự án và quay về cửa sổ VBA Manager. 3.4.2. Tạo và thử nghiệm Macro HelloWorld 7. Trong cửa sổ VBA Manager, chọn Macros… để hiển thị hộp thoại Macros. 8. Chọn dự án ACAD.DVB trong mục Macros in: 9. Trong mục Macro name, nhập vào tên Macro là HelloWorld 10. Chọn Create. Màn hình VBAIDE sẽ được hiển thị, trong cửa sổ mã lệnh, con trỏ sẽ được đặt ở vị trí của Macro vừa được tạo. Ta sẽ thấy được đoạn mã lệnh đã được tạo sẵn như sau: Sub HelloWorld() End Sub 11. Thay đoạn mã lệnh trên bằng đoạn mã lệnh sau: Sub HelloWorld() Dim strMsg As String strMsg = InputBox("Nhap thong diep chao mung", "HelloWorld") Dim objText As AcadText Dim pInsert(0 To 2) As Double pInsert(0) = 50: pInsert(1) = 100: pInsert(2) = 0 Set objText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(strMsg, pInsert, 2.5) ZoomExtents End Sub 12. Đặt con trỏ vào giữa hai dòng Sub HelloWorld() và End Sub, sau đó nhấn phím F5 để thực thi thử Macro. Một hộp thoại nhỏ sẽ hiện lên yêu cầu người dùng nhập vào một thông điệp Nhập vào thông điệp và nhấn OK Thông điệp vừa nhập sẽ được vẽ trên không gian mô hình của AutoCAD. 193
  2. 13. Trong màn hình của VBAIDE, chọn trình đơn File Save để lưu tệp dự án ACAD.DVB. Tiếp tục chọn trình đơn File Close and Return to AutoCAD để trở về AutoCAD. 3.4.3. Tạo lệnh mới bằng AutoLISP Các bước tiếp sau sẽ tiến hành tạo một tệp ACAD.LSP mới, khai báo một lệnh mới trong AutoCAD thông qua AutoLISP và lệnh đó sẽ thực thi Macro HelloWorld vừa được tạo. CHÚ Ý Nếu trong thư mục cài đặt của AutoCAD đã có tệp ACAD.LSP, chỉ cần sao chép đoạn mã ở bước 15 và thêm vào cuối tệp ACAD.LSP đã có. 14. Khởi động chương trình soạn thảo văn bản, ví dụ như chương trình Notepad có sẵn trong Windows. Trong Windows, chọn trình đơn Start Run. Trong hộp thoại Run, nhập notepad sau đó nhấn OK để khởi động trình soạn thảo văn bản Notepad. 15. Trong chương trình Notepad, nhập vào đoạn khai báo sau: (defun C:Hello() (command "-vbarun" "HelloWorld") ) Trong đó Hello là lệnh được khai báo để đăng ký sử dụng trong AutoCAD. Còn HelloWorld là tên Macro đã tạo ra trong VBA ở các bước trước. 16. Chọn trình đơn File Save. Trong hộp thoại Save As…, chọn thưc mục cài đặt của AutoCAD trong mục Save in, trong mục File name nhập vào ACAD.LSP Chọn Save. 17. Thoát khỏi chương trình AutoCAD (nếu đang thao tác trên AutoCAD). Khởi động lại chương trình AutoCAD. Trong dòng lệnh của AutoCAD, gõ lệnh Hello. Thật bất ngờ, một hộp thoại yêu cầu người dùng nhập thông điệp chào mừng xuất hiện - Macro HelloWorld đã được thực thi. Như vậy, bằng cách sử dụng VBA kết hợp với AutoLISP, người lập trình có thể tạo thêm rất nhiều lệnh mới trong AutoCAD một cách dễ dàng. Để hiểu hơn về AutoLISP, có thể đọc thêm tài liệu hướng dẫn có sẵn trong AutoCAD. 4. Hệ thống đối tượng trong AutoCAD 4.1. Mô hình đối tượng trong AutoCAD AutoCAD được tạo thành từ nhiều thành phần khác nhau và chúng luôn có một mối liên hệ chặt chẽ được quy định từ trước theo một cấu trúc nhất định. Nếu chỉ sử dụng AutoCAD với các lệnh có sẵn để vẽ (mức độ thông thường) thì người dùng không cần biết đến cấu trúc này, đối với họ, khả năng và mức độ tiện dụng của các lệnh này mới là quan trọng. Nhưng khi sử dụng AutoCAD như là một ứng dụng nền để lập trình, thì lúc này có nhiều khái niệm phải được hiểu theo cách khác, thiết thực cho việc lập trình. AutoCAD được coi như là một đối tượng được cấu thành từ những đối tượng khác, những đối tượng con này, theo cách hiểu thông thường, chính là các thành phần của AutoCAD. Trong từng đối tượng con đó, có thể có nhiều đối tượng ở cấp độ thấp hơn nữa, hay nói cách khác, một đối tượng có thể bao gồm nhiều đối tượng con với các cấp khác nhau. Các đối tượng này được tổ chức chặt chẽ theo một cấu trúc cố định, và dựa vào cấu trúc tổ chức đối tượng này, AutoCAD cho người dùng cái nhìn tổng quan về cấu tạo của nó cũng như chỉ cho người dùng biết cần phải làm như thế nào để tác động lên một đối tượng cụ thể (hay thành phần) của nó. Thông thường cấu trúc này được gọi là mô hình đối tượng trong AutoCAD và được biểu diễn dưới dạng cấu trúc cây phân nhánh. Với cấu trúc này, người dùng có thể dễ dàng truy cập đến đối tượng mình cần thao tác bằng cách tra cứu theo nhánh của đối tượng đó. 194
  3. CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  Mỗi đối tượng trong cấu trúc trên sẽ tương đương với một thành phần của AutoCAD, ví dụ như đối tượng Preferences sẽ tương đương với hộp thoại sau trong AutoCAD: Những thao tác bằng mã lệnh tác động lên đối tượng Preferences sẽ tương đương với việc người dùng thao tác trực tiếp lên hộp thoại Options từ trong AutoCAD. Như vậy có thể thấy rằng, để lập trình tốt trên AutoCAD, người dùng, trước hết, phải quen thuộc và thao tác thành thạo trên các thành phần (hay đối tượng) của AutoCAD. Trong AutoCAD, có rất nhiều loại đối tượng khác nhau, chẳng hạn như: Các đối tượng hình học: line, arc, text, dimension… Thiết lập về định dạng: linetype, dimension style… Cấu trúc tổ chức: layer, group, block… Đối tượng liên quan đến hiển thị bản vẽ: view, viewport,… Và ngay cả bản vẽ và bản thân chương trình AutoCAD cũng được xem là đối tượng. Mô hình đối tượng của AutoCAD trong VBA được thể hiện dưới dạng cấu trúc cây phân cấp, trong đó đối tượng gốc là Application, chính là phiên bản AutoCAD đang chạy. Nhờ có mô hình đối tượng mà người lập trình có thể biết được một đối tượng có thể cho phép truy cập đến những đối tượng nào ở cấp tiếp theo. Dưới đây là mô hình đối tượng rút gọn trong AutoCAD dùng cho việc lập trình bằng VBA. Mô hình đối tượng đầy đủ có thể tham khảo trong tài liệu “ActiveX and VBA Developer's Guide” đi kèm AutoCAD. 195
  4. Application Chú giải: Tập đối tượng Preferences Đối tượng Documents Document ModelSpace Arc PaperSpace Circle PViewPort Hatch DimStyles DimStyle Line Layers Layer MText Layouts Layout Point Linetypes Linetype Polyline TextStyles TextStyle SelectionSets Ray SelectionSet Plot Text Utility … MenuGroups Hình V-6: Mô hình đối tượng trong AutoCAD. Mỗi đối tượng (Object), cũng giống như một vật thể, đều có những tính chất và những hành vi đặc trưng cho nó. Trong lập trình, tính chất của đối tượng được biểu diễn thông qua khái niệm thuộc tính, còn hành vi được biểu diễn thông qua khái niệm phương thức. Chẳng hạn như đối tượng Application, là đối tượng thể hiện cho chương trình AutoCAD, có thuộc tính Caption chứa tiêu đề của chương trình AutoCAD và phương thức Quit dùng để thoát khỏi chương trình AutoCAD. Để truy cập đến các thành phần (phương thức, thuộc tính, …) của đối tượng, ta sử dụng quy tắc dấu chấm (.): . Các đối tượng có những điểm chung nhau còn có thể được nhóm lại và được biểu diễn thông qua tập đối tượng (collection). Mỗi một tập đối tượng có các phương thức và thuộc tính riêng để người dùng tác động lên nó như: thêm đối tượng tập đối tượng bằng phương thức Add (đúng với hầu hết các loại tập đối tượng), thuộc tính Count dùng để đếm số đối tượng trong tập đối tượng, phương thức Item sử dụng để truy cập bất kỳ đối tượng nào trong tập đối tượng. 4.2. Một số đối tượng chính trong AutoCAD 4.2.1. Đối tượng Application Đối tượng Application là đối tượng thể hiện cho một phiên làm việc của AutoCAD, đối tượng này sẽ được tự động tạo ra mỗi khi khởi động chương trình AutoCAD. Tất cả các thành phần và thao tác thực hiện trong cửa sổ chính của chương trình AutoCAD đều được thể hiện thông qua các phương thức và thuộc tính của đối tượng Application. Ví dụ, đối tượng Application có thuộc tính Preferences trả về đối tượng Preferences. Đối tượng này cho phép truy cập đến các 196
  5. CHƯƠNG V: LẬP TRÌNH TRÊN AUTOCAD  cấu hình bên trong của hộp thoại Option. Các thuộc tính khác của đối tượng Application cho phép truy cập đến các dữ liệu riêng của chương trình chẳng hạn như tên và phiên bản chương trình, kích thước, vị trí của cửa sổ ... . Các phương thức của đối tượng Application sẽ thực hiện các thao tác như: tạo mới, mở, đóng bản vẽ hay thoát khỏi AutoCAD. Đối tượng Application là đối tượng gốc trong mô hình đối tượng của AutoCAD. Từ đối tượng Application, ta có thể truy xuất đến bất kỳ đối tượng nào, chẳng hạn như đối tượng Application có các liên kết đến bản vẽ AutoCAD thông qua tập đối tượng Documents, các trình đơn và thanh công cụ AutoCAD thông qua tập đối tượng MenuBar và MenuGroups, và VBAIDE thông qua một thuộc tính gọi là VBE. Hình V-7: Các thành phần của đối tượng Application. Đối tượng Application là đối tượng toàn cục. Điều này có nghĩa là tất cả các phương thức và thuộc tính của đối tượng Application luôn có hiệu lực trong VBAIDE, tức là khi truy cập đến các phương thức và thuộc tính của đối tượng Application đều không cần có tiền tố Application ở trước nên hai câu mã lệnh dưới đây đều có tác dụng như nhau là thông báo nội dung thanh tiêu đề của ứng dụng AutoCAD đang chạy: MsgBox Application.Caption MsgBox Caption Thông báo có thể xuất hiện như hình dưới: 4.2.2. Đối tượng Document Đối tượng Document, thực chất là một bản vẽ AutoCAD đang được mở, thuộc tập đối tượng Documents (tương đương với tất cả các bản vẽ đang được mở), cho nên nó chứa tất cả các đối tượng hình học và phi hình học trong một bản vẽ AutoCAD cũng như chứa hầu hết các đối tượng (hay thành phần) khác của bản vẽ như Views hay Viewports. Để truy cập đến các đối tượng của một bản vẽ ta cần phải thông qua đối tượng Document tương ứng với bản vẽ đó. Như trong mô hình đối tượng ở trên, các đối tượng hình học (đường thẳng, hình tròn, cung, …) được truy cập thông qua tập đối tượng ModelSpace và PaperSpace, còn các đối tượng phi hình học (layer, linetype, text style, …) được truy cập thông qua tập đối tượng có tên tương ứng, chẳng hạn như Layers, Linetypes, TextStyles. 197
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2