intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp đồng đào tạo

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

994
lượt xem
164
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp cho cử người lao động đi đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng đào tạo

  1. HR-TD-014-0 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÀI GÒN Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Trung Tâm Điện Thọai Di Động CDMA S-Telecom 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Tel: 08.4040079 - Fax: 08.9254287 Số :............................................ THỎA THUẬN ĐÀO TẠO Hôm nay, ngày tháng năm tại S-Telecom, chúng tôi gồm có: BÊN A: TRUNG TÂM ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CDMA (S-Telecom) Địa chỉ: 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Quận1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4040079, Fax: (08) 9254287 Đại diện: Ông HỒ HỒNG SƠN - Giám đốc Điều Hành BÊN B: Anh/Chị: MSNV: Chức danh: Làm việc tại: CMND số: Cấp ngày: bởi: Hộ khẩu thường trú: Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng đồng ý ký kết Thỏa Thuận Đào Tạo với những điều kiện và điều khoản sau: ĐIỀU 1 : ĐỐI TƯỢNG THỎA THUẬN Bên A đồng ý chi trả toàn bộ/một phần chi phí đào tạo cho Bên B và Bên B đồng ý làm việc cho Bên A với thời gian cam kết qui định trong Thỏa thuận này, kể từ khi kết thúc khóa đào tạo. ĐIỀU 2: NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO 2.1 Tên khóa đào tạo: Chương trình đào tạo theo hợp đồng 2.2 Thời gian hoàn thành khóa đào tạo: Từ đến 2.3 Nơi đào tạo: 97 Nguyễn Thị Minh Khai (Thời gian và địa điểm chính xác sẽ được thông báo cho Bên B trước khóa học) ĐIỀU 3: CHI PHÍ ĐÀO TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Toàn bộ/một phần chi phí đào tạo sẽ bao gồm các khoản sau: STT Đơn vị Ghi chú (USD/VNĐ) Chi phí giảng viên 1
  2. HR-TD-014-0 Chi phí sinh hoạt Chi phí đi lại .... Tổng cộng Việc tăng/giảm chi phí đào tạo theo thực tế sẽ được hai Bên xác nhận bằng văn bản. ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A – Bên A có quyền cử đại diện giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình tham gia khóa học của Bên B mà không cần báo trước; – Bên A có quyền yêu cầu Bên B tham gia khóa học đầy đủ theo đúng thời gian, địa điểm đã quy định; – Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi hoàn chi phí đào tạo mà Bên A đã trả nếu Bên B vi phạm hợp đồng; – Bên A có nghĩa vụ cung cấp cho Bên B các thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để tham gia khóa học; – Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện cho Bên B hoàn thành khóa đào tạo; – Bên A có trách nhiệm thanh toán các khoản lương, thưởng, phụ cấp cho Bên B theo đúng qui định của Hợp đồng lao động trong thời gian Bên B tham gia khóa đào tạo; – Bên A có nghĩa vụ tiếp nhận và bố trí công việc theo đúng trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của Bên B. ĐIỀU 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B – Bên B có quyền yêu cầu Bên A bố trí công việc theo đúng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm mà Bên B có được sau khi tham gia khóa học; – Bên B có quyền được hưởng chính sách, chế độ phúc lợi của Bên A tương xứng với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm mà Bên B có được sau khi tham gia khóa học; – Bên B có nghĩa vụ tham gia khóa học đầy đủ và theo đúng quy định của khóa đào tạo; – Bên B có nghĩa vụ tuân theo mọi qui định của S-Telecom, Luật pháp Việt Nam và Luật pháp của quốc gia được cử đến đào tạo trong trường hợp được đào tạo ở nước ngoài; – Bên B có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản trong Thỏa Thuận Đào Tạo này; – Bên B có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và chương trình của khóa đào tạo theo quy định của chính sách đào tạo của S-Telecom; – Bên B có trách nhiệm chuyển giao chương trình đào tạo hoặc đào tạo lại cho các nhân viên khác thuộc S-Telecom nếu Bên A yêu cầu; – Bên B có nghĩa vụ làm việc cho Bên A theo đúng thời gian cam kết theo qui định tại Điều 6 của Thỏa thuận này kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo; ĐIỀU 6: THỜI GIAN CAM KẾT CÔNG TÁC Bên B cam kết làm việc cho Bên A liên tục, ổn định trong thời gian ... tháng kể từ ngày hoàn thành khóa đào tạo. ĐIỀU 7: VI PHẠM CAM KẾT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 7.1 Bên B phải hoàn trả chi phí đào tạo cho Bên A trong các trường hợp sau: - Tự ý nghỉ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi Bên B chưa hoàn thành khóa đào tạo hoặc đang trong thời gian làm việc theo cam kết tại Điều 6 của thỏa thuận; - Bị kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải; - Không hợp tác chuyển giao, hướng dẫn chương trình đào tạo các nhân viên khác theo yêu cầu của Bên A. - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2
  3. HR-TD-014-0 7.2 Chi phí đào tạo phải bồi hoàn sẽ được tính như sau: - Trường hợp Bên B chưa hoàn thành khóa đào tạo: Bên B sẽ phải hoàn trả những chi phí đào tạo đã phát sinh trên thực tế khi bắt đầu khóa đào tạo cho đến thời điểm Bên B tự ý ngừng tham gia khóa đào tạo. - Trường hợp vi phạm thời gian cam kết tại Điều 6, Bên A phải hoàn trả chi phí đào tạo theo công thức sau: Ax B Chi phí hoàn trả = A – C Trong đó: A: Tổng chi phí của khóa đào tạo B: Thời gian đã làm việc theo cam kết tính đến ngày nghỉ việc C: Thời gian cam kết làm việc tại Điều 6 Số tháng làm việc được tính tròn  Làm việc dưới 15 ngày dương lịch tính 0 tháng  Làm việc bằng hoặc trên 15 ngày dương lịch tính 01 tháng. ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG – Hai bên cam kết thực hiện đúng theo quy định trong Thỏa thuận này. – Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có sự sửa đổi, bổ sung nào thì sẽ được lập bằng văn bản và có xác nhận của hai bên. – Nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng thì sẽ được hai bên thương lượng trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hai bên. Trường hợp thương lượng không đạt thì các bên có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. – Thỏa thuận được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau., bên A giữ 04 bản, bên B giữ một bản. – Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. BÊN B BÊN A HỒ HỒNG SƠN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2