intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Bộ Y tế)

Chia sẻ: Đinh Bá An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:277

0
417
lượt xem
47
download

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Bộ Y tế)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng kháng sinh của (Bộ Y tế) được ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015. Tài liệu gồm có 11 chương và 55 bài, bao gồm đại cương về kháng sinh và vi khuẩn, sử dụng kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp (nhiễm khuẩn hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận - tiết niệu,…).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ<br /> <br /> HƢỚNG DẪN<br /> SỬ DỤNG KHÁNG SINH<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC<br /> HÀ NỘI - 2015<br /> 1<br /> <br /> Chủ biên<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên<br /> <br /> Đồng chủ biên<br /> PGS. TS. Lương Ngọc Khuê<br /> GS. TS. Trần Quỵ<br /> GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền<br /> <br /> Ban biên soạn<br /> GS.TS. Trần Quỵ<br /> GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền<br /> GS.TS. Nguyễn Lân Việt<br /> GS.TS. Ngô Quý Châu<br /> GS.TS. Lê Quang Cường<br /> GS.TS. Trần Hậu Khang<br /> GS.TS. Đỗ Như Hơn<br /> GS.TS. Nguyễn Gia Bình<br /> GS.TS. Đào Văn Long<br /> PGS.TS. Bạch Quốc Khánh<br /> PGS.TS. Trần An<br /> PGS.TS. Chu Thị Hạnh<br /> PGS.TS. Nguyễn Văn Kính<br /> PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh<br /> PGS.TS.BSCKII. Vũ Bá Quyết<br /> PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung<br /> PGS.TS. Trương Thanh Hương<br /> PGS.TS. Bùi Vũ Huy<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan<br /> PGS.TS. Đỗ Thị Liệu<br /> PGS.TS. Đoàn Mai Phương<br /> PGS.TS. Nguyễn Hữu Sáu<br /> PGS.TS. Phạm Thị Hồng Thi<br /> PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh<br /> TS.BS. Trần Thị Tô Châu<br /> TS.BS. Lê Xuân Cung<br /> <br /> TS.BS. Phạm Ngọc Đông<br /> TS.BS. Nguyễn Hải Anh<br /> TS.BS. Vũ Văn Giáp<br /> TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi<br /> TS.BS. Phan Thu Phương<br /> TS.BS. Vũ Trường Khanh<br /> TS.BS. Trần Quý Tường<br /> TS.BS. Lê Thị Diễm Tuyết<br /> TS.BS. Lê Thị Kim Xuân<br /> TS.DS. Nguyễn Thị Liên Hương<br /> TS.DS. Phạm Thị Thúy Vân<br /> TS.DS. Vũ Thị Thu Hương<br /> BSCKII. Huỳnh Phan Phúc Linh<br /> ThS.DS. Cao Hưng Thái<br /> ThS.DS. Nguyễn Hằng Nga<br /> ThS.BS. Lưu Văn Ái<br /> ThS.BS. Giang Thục Anh<br /> ThS.BS. Bùi Hải Bình<br /> ThS.BS. Nguyễn Đăng Tuân<br /> ThS.BS. Lê Thị Ngọc Lan<br /> ThS. Vũ Quốc Đạt<br /> ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền<br /> ThS. Đoàn Thị Phương Lan<br /> ThS. Tạ Thị Diệu Ngân<br /> ThS. Nguyễn Kim Thư<br /> BS. Thẩm Trương Khánh Vân<br /> <br /> Tổ thƣ ký và biên tập<br /> ThS. Nguyễn Đức Tiến<br /> ThS. Ngô Thị Bích Hà<br /> ThS. Trương Lê Vân Ngọc<br /> ThS. Nguyễn Thị Đại Phong<br /> ThS. Nguyễn Thị Thủy<br /> Bộ môn Dược lâm sàng - Trường đại học Dược Hà Nội<br /> <br /> 2<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> Số: 708/QĐ-BYT<br /> Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2015<br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> Về việc ban hành tài liệu chuyên môn<br /> “Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh”<br /> BỘ TRƢỞNG BỘ Y TẾ<br /> Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;<br /> Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định<br /> chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;<br /> Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,<br /> QUYẾT ĐỊNH:<br /> Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử<br /> dụng kháng sinh”.<br /> Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” ban hành kèm theo Quyết định<br /> này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.<br /> Căn cứ vào tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám<br /> bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp<br /> để thực hiện tại đơn vị.<br /> Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.<br /> Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng<br /> Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế,<br /> Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các<br /> tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng<br /> các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.<br /> Nơi nhận:<br /> - Như Điều 4;<br /> - Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);<br /> - Các Thứ trưởng BYT;<br /> - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);<br /> - Cổng thông tin điện tử BYT;<br /> - Website Cục KCB;<br /> - Lưu VT, KCB.<br /> <br /> KT. BỘ TRƢỞNG<br /> THỨ TRƢỞNG<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Từ khi phát hiện ra kháng sinh Penicilline đến nay hàng trăm loại kháng sinh và<br /> các thuốc tương tự đã được phát minh và đưa vào sử dụng. Sự ra đời của kháng sinh đã<br /> đánh dấu một kỷ nguyên mới của y học về điều trị các bệnh nhiễm khuẩn, đã cứu sống<br /> hàng triệu triệu người khỏi các bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm. Kháng sinh còn được sử<br /> dụng rộng rãi trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản,…<br /> Tuy nhiên cũng do việc sử dụng rộng rãi, kéo dài và lạm dụng, chưa hợp lý, an<br /> toàn nên tình trạng kháng kháng sinh của các vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng,<br /> nấm, …) ngày một gia tăng. Mức độ kháng thuốc ngày càng trầm trọng làm ảnh hưởng<br /> đến hiệu quả điều trị, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao, thời gian điều trị kéo dài, chi<br /> phí điều trị tăng cao, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh và cộng đồng.<br /> Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của<br /> Tổ chức Y tế Thế giới “Không hành động hôm nay, ngày mai không có thuốc chữa” và<br /> “Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc giai đoạn từ năm 2013 đến<br /> năm 2020” đã được ban hành (Quyết định số 2174/QĐ-BYT ngày 21/6/2013) nhằm đẩy<br /> mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả<br /> của công tác phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng<br /> cao sức khỏe nhân dân.<br /> Biên soạn tài liệu “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh” là một trong nhiều nhiệm vụ<br /> của Kế hoạch hành động trên. Ban biên soạn được thành lập theo Quyết định số<br /> 4259/QĐ-BYT ngày 31/10/2012 gồm các chuyên gia đầu ngành về y và dược. Tài liệu<br /> cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật đồng thời phù hợp với thực tế<br /> của Việt Nam về việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn để ứng dụng trong công tác<br /> khám, chữa bệnh, phòng bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp<br /> phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang có nguy cơ gia tăng hiện nay.<br /> Tài liệu gồm có 11 chương và 55 bài, bao gồm đại cương về kháng sinh và vi<br /> khuẩn, sử dụng kháng sinh trong các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp (nhiễm khuẩn hô<br /> hấp, tim mạch, tiêu hóa, thận - tiết niệu,…).<br /> Tài liệu đã được biên soạn công phu, chất lượng, cập nhật và thực tế Việt Nam,<br /> tuy nhiên cũng còn những thiếu sót. Rất mong các giáo sư, các chuyên gia và các đồng<br /> nghiệp, bạn đọc góp ý kiến bổ sung để tài liệu được hoàn chỉnh hơn.<br /> Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim<br /> Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ, Dược sỹ,<br /> các thành viên Ban biên soạn, các chuyên gia đầu ngành của các chuyên khoa đã rất cố<br /> gắng, dành nhiều thời gian quý báu để biên soạn, sửa chữa, thẩm định cuốn sách này và<br /> trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của AstraZeneca cho việc tổ chức và in ấn để hoàn thiện<br /> hướng dẫn này. Đây là lần ấn bản đầu tiên của cuốn sách, chắc chắn còn nhiều thiếu sót,<br /> chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp từ Quý độc giả và đồng nghiệp để cuốn sách<br /> ngày một hoàn thiện.<br /> THAY MẶT BAN BIÊN SOẠN<br /> GS.TS. Trần Quỵ<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2