intTypePromotion=1
ADSENSE

KẾ TOÁN NGHIỆP  VỤ THANH TOÁN  VỐN GIỮA NGÂN HÀNG

Chia sẻ: Cactaceae Cactaceae | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

169
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp tục hoàn thành quá trình thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân không mở tài khoản tại cùng NH Điều chuyển vốn giữa các NH cùng hệ thống Thanh toán các khoản nợ phát sinh Uỷ nhiệm thu chi hộ Mở TK trực tiếp với nhau dưới dạng TK tiền gửi phụ Thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN Thanh toán bù trừ giữa các NH thành viên Thanh toán liên hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ TOÁN NGHIỆP  VỤ THANH TOÁN  VỐN GIỮA NGÂN HÀNG

  1. KẾ TOÁN NGHIỆP  VỤ THANH TOÁN  VỐN GIỮA CÁC  NGÂN HÀNG 1
  2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH  NH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG Sự cần thiết của thanh toán vốn giữa các Ngân hàng  Tiếp tục hoàn thành quá trình thanh toán giữa các tổ chức, cá  nhân không mở tài khoản tại cùng NH Điều chuyển vốn giữa các NH cùng hệ thống  Thanh toán các khoản nợ phát sinh  Hình thức chuyển vốn:  Uỷ nhiệm thu chi hộ  Mở TK trực tiếp với nhau dưới dạng TK tiền gửi phụ  Thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN  Thanh toán bù trừ giữa các NH thành viên  Thanh toán liên hàng  2
  3. Các bên tham gia chuyển tiền điện tử: Người phát lệnh  Người nhận lệnh  Ngân hàng A  Ngân hàng B  Ngân hàng trung gian  Ngân hàng gửi lệnh  Ngân hàng nhận lệnh  3
  4. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH   thành viên Tài khoản 5111: Chuyển tiền đi năm nay  Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm nay  Tài khoản 5211: Liên hàng đi năm nay  Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm nay  Tài khoản 5191: Điều chuyển vốn  4
  5. THANH TOÁN NỘI BỘ THANH TO Thanh toán điện tử đi: Lệnh chuyển Có  Nợ TK 1011, 4211, 4271, 2111 Có TK 5191, 5111… Lệnh chuyển Nợ:  Nợ TK 5191, 5111… Có TK 1011, 4211, 4271, 2111 5
  6. Thanh toán điện tử đến: Thanh to  Lệnh chuyển Có Nợ TK 5191, 5112… Có TK 4211  Lệnh chuyển Nợ: Nợ 4211, 4271, 2111 Có TK 5191, 5112… 6
  7. THANH TOÁN BÙ TRỪ THANH TO Tại NH thành viên phải trả Trước khi tham gia TTBT  Nợ TK 4211, 2111 Có TK 5012 Sau khi tham gia TTBT  Nợ TK 5012 Có TK 1113 7
  8. Tại NH thành viên phải thu Trước khi tham gia TTBT  Nợ TK 5012 Có TK 4211 Sau khi tham gia TTBT  Nợ TK 1113 Có TK 5012 8
  9. THANH TOÁN QUA NHNN THANH TO Tại NH thành viên phải trả Nợ TK thích hợp Có TK 1113 Tại NH thành viên phải thu Nợ TK 1113 Có TK thích hợp 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2