intTypePromotion=1

KHOA HỌC - ÂM THANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
118
lượt xem
22
download

KHOA HỌC - ÂM THANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết được những âm thanh xung quanh. - Biết và thực hiện được các cách khác nhau để làm cho vật phát ra âm thanh. - Nêu được ví dụ và chứng minh về sự liên hệ giữa rung động và sự phát ra âm thanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - ÂM THANH

  1. KHOA H C (T 41) ÂM THANH I. M c tiêu : Sau bài h c, HS bi t - Nh n bi t ư c nh ng âm thanh xung quanh. - Bi t và th c hi n ư c các cách khác nhau làm cho v t phát ra âm thanh. - Nêu ư c ví d và ch ng minh v s liên h gi a rung ng và s phát ra âm thanh. II. dùng d y h c : - ng bơ, thư c, vài hòn s i, tr ng nh , ít v n gi y … III. Ho t ng d y h c: Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò * Ho t ng 1 - GV cho HS nêu các âm thanh mà các - HS k em bi t. - Th o lu n c l p: âm thanh nào do con ngư i gây ra,
  2. âm thanh nào thư ng nghe vào sáng s m … * Ho t ng 2 : Th c hành các cách phát ra âm thanh. - Làm vi c theo nhóm - HS tìm cách t o ra âm thanh cho trên hình 2 trang 82 - Làm vi c c l p SGK. * Ho t ng 3 : Tìm hi u khi nào v t - Các nhóm báo cáo k t phát ra âm thanh qu làm vi c. Bư c 1: - GV nêu v n : Ta th y âm thanh - HS ( theo nhóm ) làm phát ra t nhi u ngu n v i nh ng cách khác thí nghi m “gõ tr ng” theo nhau. V y có i m gì chung khi âm thanh hư ng d n SGK. HS th y ư c phát ra hay không ? ư c m i liên h gi a s rung ng c a tr ng và âm thanh do Bư c 2 : tr ng phát ra. - GV ưa ra các câu h i, g i ý giúp HS liên h gi a vi c phát ra âm thanh v i rung - Các nhóm báo cáo k t ng c a tr ng. qu . - GV làm thí nghi m - Làm vi c cá nhân ho c Bư c 3 : theo c p: tay vào y t h u - GV gi i thích. phát hi n ra s rung ng c a dây thanh qu n khi nói.
  3. - GV lưu ý: Trong a s các trư ng h p, s rung ng này r t nh và ta không th - HS tham gia chơi. nhìn th y tr c ti p. * Ho t ng 4 : Trò chơi: Ti ng gì, phía nào th - GV chia HS thành 2 nhóm - Lưu ý : Có th yêu c u các nhóm phát hi n ra âm thanh truy n n t hư ng nào.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2