intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2013

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

58
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu với mục tiêu Phân tích hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thông qua số lượng và chất lượng báo cáo gửi tới Trung tâm DI&ADR Quốc gia giai đoạn 2010-2013; phân tích thực trạng nhận thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế trong hoạt động báo cáo ADR tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ: Phân tích hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2013

BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> ONG THẾ VŨ<br /> <br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO<br /> PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH<br /> QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2013<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ<br /> <br /> Hà Nội – 2014<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI<br /> <br /> ONG THẾ VŨ<br /> <br /> PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO<br /> PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC<br /> TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH<br /> QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2013<br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ<br /> Ngƣời hƣớng dẫn:<br /> 1. Ths. Trần Thị Lan Anh<br /> 2. DS. Trần Ngân Hà<br /> Nơi thực hiện:<br /> 1. Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc<br /> và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc<br /> 2. Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh<br /> <br /> Hà Nội – 2014<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Hoàng Anh –<br /> Giảng viên Bộ môn Dược lực, Phó giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã cho<br /> tôi nhiều ý kiến nhận xét quí báu trong quá trình tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Trần Thị Lan Anh - Giảng viên Bộ môn<br /> Quản lý và kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội, cô là người trực tiếp<br /> hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành khóa luận này.<br /> Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn DS. Trần Ngân Hà – Chuyên viên Trung<br /> tâm DI&ADR Quốc gia, tôi sẽ không thể hoàn thành khóa luận nếu không có sự<br /> quan tâm, tận tình giúp đỡ và dìu dắt tôi từ những bước đầu tiên khi tôi thực hiện<br /> khóa luận này của chị.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Bộ môn Quản lý và kinh tế<br /> Dược, cùng các thầy cô giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội đã dạy dỗ,<br /> truyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt những năm tháng tôi học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, các anh chị làm việc tại Trung tâm<br /> DI&ADR Quốc gia, các cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tạo mọi<br /> điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện khóa luận này.<br /> Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè tôi, những người đã<br /> luôn giúp đỡ, động viên, quan tâm tới tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành<br /> khóa luận này.<br /> Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Ong Thế Vũ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................1<br /> Chƣơng 1. TỔNG QUAN .........................................................................................3<br /> 1.1. Hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện ....................................................3<br /> 1.1.1. Định nghĩa và mục tiêu của Cảnh giác Dược .............................................3<br /> 1.1.2. Sự cần thiết triển khai hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện ..........3<br /> 1.1.3. Các đối tác tham gia hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện .............4<br /> 1.1.4. Các hoạt động theo dõi ADR trong bệnh viện ...........................................6<br /> 1.2. Hệ thống báo cáo tự nguyện .............................................................................9<br /> 1.2.1. Định nghĩa hệ thống báo cáo tự nguyện .....................................................9<br /> 1.2.3. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống báo cáo ADR tự nguyện ....................10<br /> 1.2.4. Tình hình báo cáo ADR tự nguyện ở Việt Nam.......................................12<br /> 1.3. Giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh........................................14<br /> Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................15<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu .....................................................................................15<br /> 2.2. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................15<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................15<br /> 2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu .........................................................................................16<br /> 2.4.1. Phân tích hoạt động báo cáo ADR ...........................................................16<br /> 2.4.2. Phân tích thực trạng nhận thức, thái độ và thực hành báo cáo ADR của<br /> nhân viên y tế .....................................................................................................18<br /> 2.6. Xử lý số liệu ....................................................................................................18<br /> Chƣơng 3. KẾT QUẢ .............................................................................................19<br /> 3.1. Phân tích hoạt động báo cáo ADR ..................................................................19<br /> 3.1.1. Thông tin về báo cáo ................................................................................19<br /> 3.1.2. Thông tin về thuốc nghi ngờ gây ADR ....................................................21<br /> 3.1.3. Thông tin về ADR ....................................................................................24<br /> 3.1.4. Đánh giá chất lượng báo cáo ADR...........................................................28<br /> <br /> 3.2. Phân tích thực trạng nhận thức, thái độ và thực hành báo cáo ADR của nhân<br /> viên y tế ..................................................................................................................31<br /> 3.2.1. Thông tin về đối tượng được khảo sát ......................................................31<br /> 3.2.2. Nhận thức của nhân viên y tế về ADR và báo cáo ADR .........................32<br /> 3.2.3. Thái độ và thực hành báo cáo ADR của nhân viên y tế ...........................35<br /> 4.1. Bàn luận về số lượng và chất lượng báo cáo ADR .........................................40<br /> 4.2. Bàn luận về nhận thức, thái độ và thực hành báo cáo ADR của nhân viên y tế<br /> ...............................................................................................................................43<br /> KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ....................................................................................46<br /> KẾT LUẬN............................................................................................................46<br /> ĐỀ XUẤT ..............................................................................................................47<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2