intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Phương

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

0
36
lượt xem
8
download

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Minh Phương. Qua đó có những nhận định đánh giá ban đầu về tình hình kế toán tại công ty, nhằm tìm ra những điểm còn hạn chế, đưa ra một số kiến nghị để khắc phục những mặt còn tồn tại, hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Minh Phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Minh Phương

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH<br /> NHIỆM HỮU HẠN MINH PHƢƠNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN : LƢƠNG THỊ HẢI YẾN<br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19312<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : KẾ TOÁN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ<br /> TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH<br /> NHIỆM HỮU HẠN MINH PHƢƠNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn : Th.S Đoàn Thị Hồng Nhung<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lƣơng Thị Hải Yến<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19312<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kế toán<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu, được sự chỉ dẫn tận tình của cô giáo Th.s Đoàn Thị<br /> Hồng Nhung cùng với sự giúp đỡ của các bác, các anh chị trong Phòng Tài chính - kế<br /> toán của công ty TNHH Minh Phương, em đã hoàn thành bài khóa luận này. Tuy<br /> nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tập còn chưa nhiều và trình độ kiến<br /> thức của bản thân còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót.<br /> Em rất mong nhận được sự đóng góp và chỉ bảo tận tình của các thầy cô để bài viết<br /> của em được hoàn thiện hơn.<br /> Em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị trong Phòng kế toán của Công ty<br /> TNHH Minh Phương và em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Đoàn Thị Hồng<br /> Nhung đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian qua để em hoàn thành bài khóa luận này.<br /> Em xin chân thành cảm ơn !<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ<br /> trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người<br /> khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được<br /> trích dẫn rõ ràng<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> Sinh viên<br /> <br /> Lương Thị Hải Yến<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH<br /> GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ............1<br /> 1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các<br /> doanh nghiệp sản xuất...................................................................................................1<br /> 1.1.1.<br /> <br /> Chi phí sản xuất ................................................................................................1<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất.................................................................................1<br /> 1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất ..................................................................................1<br /> 1.1.2.<br /> <br /> Giá thành sản phẩm ..........................................................................................4<br /> <br /> 1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm ...........................................................................4<br /> 1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm.............................................................................4<br /> 1.1.3.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ...........................5<br /> <br /> 1.1.4.<br /> <br /> Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.......6<br /> <br /> 1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các<br /> doanh nghiệp sản xuất...................................................................................................7<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất .................................7<br /> <br /> 1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm .......7<br /> 1.2.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất............................................................8<br /> 1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương<br /> pháp kê khai thường xuyên ............................................................................................9<br /> 1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ...........................................................9<br /> 1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................11<br /> 1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung ........................................................................12<br /> 1.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................14<br /> 1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương<br /> pháp kiểm kê định kỳ ....................................................................................................15<br /> 1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .........................................................15<br /> 1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .................................................................15<br /> 1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung ........................................................................15<br /> 1.2.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ................................................................................16<br /> 1.2.4.<br /> <br /> Phương pháp đánh giá SPDD cuối kỳ ...........................................................16<br /> <br /> 1.2.5.<br /> <br /> Kế toán giá thành sản phẩm ...........................................................................18<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2