intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
104
lượt xem
24
download

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009- 2012. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ế<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận này, tôi xin gửi lời<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> cảm ơn chân thành nhất đến TS. Phan Văn Hòa<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực<br /> <br /> H<br /> <br /> hiện khóa luận.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn cô Trần Lan Anh -<br /> <br /> K<br /> <br /> trưởng phòng và các anh chị chuyên viên trong<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> phòng Tổng Hợp của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Thừa Thiên Huế, đã luôn hướng dẫn và giúp đỡ tôi<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> trong suốt thời gian thực hiện đề tài.<br /> Trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo trong khoa<br /> <br /> Kinh tế và Phát Triển - trường Đại học Kinh Tế<br /> Huế đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận<br /> lợi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho tôi trong<br /> <br /> i<br /> <br /> suốt thời gian học tập cũng như thực hiện khóa<br /> luận này.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến<br /> gia đình, bạn bè và người thân đã động viên, giúp<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> đỡ tôi trong suốt khóa học.<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2013<br /> <br /> i<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Phan Thị Thúy<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................i<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.....................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ ................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG............................................................................... iv<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .......................................................................................... v<br /> <br /> U<br /> <br /> DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC .................................................................................... vi<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ...........................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................................2<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................2<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. Kết cấu của khóa luận ..............................................................................................3<br /> <br /> K<br /> <br /> PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................4<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .............................4<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................................4<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1. Tổng quan về dự án đầu tư .............................................................................4<br /> 1.1.1.1. Khái niệm về dự án ..................................................................................4<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.1.2. Đặc trưng cơ bản của dự án......................................................................4<br /> <br /> 1.1.2. Quản lý dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước .....................6<br /> 1.1.2.1. Sản phẩm đầu tư xây dựng .......................................................................6<br /> 1.1.2.2. Bản chất của các dự án xây dựng .............................................................7<br /> 1.1.2.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dự án xây dựng.............................8<br /> 1.1.3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng.....................................................................10<br /> 1.1.3.1. Khái niệm ...............................................................................................10<br /> 1.1.3.2. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng ...............................................10<br /> 1.1.3.3. Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng............................................10<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.1.3.4. Nội dung quản lý các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách<br /> Nhà nước .............................................................................................................11<br /> 1.1.4. Khái niệm về cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ........................................13<br /> 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN...........................................................................................14<br /> 1.2.1. Kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng GTĐB ở một số địa phương trong<br /> cả nước (tại Nghệ An).............................................................................................16<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ<br /> <br /> Ế<br /> <br /> HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH<br /> <br /> U<br /> <br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 ...............19<br /> <br /> ́H<br /> <br /> 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ....................19<br /> 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế ..............................................19<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................19<br /> 2.1.1.2. Tài nguyên..............................................................................................20<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong khoảng<br /> <br /> IN<br /> <br /> thời gian 2009- 2012...............................................................................................22<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách ....................................................22<br /> 2.1.2.2. Cơ cấu kinh tế tỉnhThừa Thiên Huế .......................................................24<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.1.2.3. Tổng đầu tư toàn xã hội..........................................................................25<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2.1.2.4. Kim ngạch xuất - nhập khẩu ..................................................................26<br /> 2.2.HIỆN TRẠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA<br /> THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2012 ......................................................................27<br /> 2.2.1. Hiện trạng cơ sơ hạ tầng GTĐB trên địa bàn Thừa Thiên Huế....................27<br /> 2.2.2. Tình hình huy động vốn NSNN cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTĐB31<br /> 2.2.2.1. Vốn NSNN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTĐB ................................31<br /> 2.2.2.2. Các loại nguồn vốn ngoài NSNN đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTĐB ...... 32<br /> 2.2.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa<br /> Thiên Huế giai đoạn 2009- 2012 ............................................................................33<br /> 2.2.4. Kết quả đạt được từ đầu tư xây dựng GTĐB bằng nguồn vốn NSNN.........35<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG<br /> GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA<br /> BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2009-2012......................................36<br /> 2.3.1. Phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng ...........................................................36<br /> 2.3.2. Công tác lập kế hoạch và bố trí vốn đầu tư......................................................37<br /> 2.3.2.1.Căn cứ pháp lý lập kế hoạch và bố trí vốn NSNN cho đầu tư xây dựng GTĐB....37<br /> 2.3.2.2. Tình hình thực hiện bố trí vốn đầu tư cho các công trình xây dựng GTĐB .... 38<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 2.3.3. Công tác lập và quản lý quy hoạch giao thông đường bộ ............................41<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.3.3.1. Quan điểm phát triển quy hoạch GTĐB trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Huế đến năm 2020...............................................................................................41<br /> 2.3.3.2. Căn cứ lập quy hoạch GTĐB .................................................................42<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 2.3.3.3. Tình hình quản lý, phê duyệt thẩm định các quy hoạch GTĐB.............43<br /> 2.3.4. Công tác đấu thầu ........................................................................................43<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.3.4.1. Tình hình phổ biến, quán triệt và thực hiện các văn bản pháp quy<br /> <br /> IN<br /> <br /> của nhà nước liên quan đến lĩnh vực đấu thầu ....................................................43<br /> <br /> K<br /> <br /> 2.3.4.2. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu cho dự án đầu tư xây dựng<br /> GTĐB trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................44<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> 2.3.4.3. Kết quả đạt được trong công tác đâu thầu dự án đầu tư xây dựng<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> GTĐB trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ...........................................................45<br /> 2.3.5. Công tác giám sát đánh giá đầu tư................................................................47<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 2.3.5.1. Căn cứ pháp lý cho công tác giám sát đầu tư.........................................47<br /> 2.3.5.2. Tình hình thực hiện giám sát các dự án đầu tư xây dựng GTĐB...........48<br /> 2.3.5.3. Đánh giá công tác giám sát đầu tư xây dựng GTĐB .............................50<br /> <br /> 2.3.6. Công tác thanh quyết toán và giá xây dựng..................................................51<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG VỐN<br /> NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ..................................53<br /> 3.1. GIẢI PHÁP VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ...............................................................53<br /> 3.1.1 Bổ sung quy định trách nhiệm pháp lý trong khâu lập quy hoạch ................53<br /> 3.1.2. Nâng cao chất lượng các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ...........53<br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2