Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
13
lượt xem
3
download

Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là dự báo được giá trị trung bình của VN-Index trong tuần đầu tiên của tháng 5.2015, từ đó đưa ra được những xu hướng biến động của chỉ số giá chứng khoán và tình hình thị trường, giúp các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có cái nhìn tổng quát về thị trường để hoạt định các chiến lược trong thời gián ngắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH/GARCH để dự báo chỉ số VN-Index ngắn hạn

Lời Cảm Ơn<br /> Với lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc, trƣớc tiên em xin gửi lời cảm ơn chân<br /> thành đến các Thầy Cô Trƣờng Đại học<br /> <br /> inh tế – Đại học<br /> <br /> uế nói chung và đặc<br /> <br /> biệt là các Thầy Cô Khoa Tài chính – Ngân hàng nói riêng, đã tận tâm giảng dạy và<br /> trang bị cho m nhi u kiến thức qu<br /> <br /> u trong suốt thời gian học tập tại trƣờng.<br /> <br /> Đặc biệt, em xin gởi lời c m ơn chân thành nhất đến ThS. Phạm Quốc Khang,<br /> ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn em thực hiện đ tài tốt nghiệp trong suốt hơn ốn tháng<br /> qua. Nhờ sự hƣớng dẫn và chỉ bảo tận tình của thầy, m đã có đƣợc những kiến thức<br /> <br /> uế<br /> <br /> và kinh nghiệm quý báu v c ch x c định vấn đ nghiên cứu, phƣơng ph p nghiên<br /> cứu, x c định kết cấu cho đ tài, trình bày kết quả… và hoàn thành đ tài tốt nghiệp<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> của mình.<br /> <br /> Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến gia đình và ạn è đã luôn ên<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> cạnh, hỗ trợ và động viên em hoàn thành tốt khoá luận của mình.<br /> <br /> K<br /> <br /> Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Huế, th ng 5 năm 2015<br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> Nguyễn Lê Nam Phƣơng<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> P<br /> <br /> N<br /> <br /> Đ T<br /> <br /> 1 L<br /> <br /> N Đ ..............................................................................................1<br /> <br /> o chọn đ tài...................................................................................................1<br /> <br /> 2<br /> <br /> ục tiêu nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................3<br /> 4 Phƣơng ph p nghiên cứu ......................................................................................3<br /> P<br /> <br /> ết cấu đ tài.........................................................................................................4<br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> C ƢƠN 1 T N<br /> <br /> T<br /> N CƠ<br /> <br /> N<br /> <br /> N CỨ ..............................................6<br /> <br /> L L<br /> <br /> N ........................................................6<br /> <br /> uế<br /> <br /> 5<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> 1 1 L luận cơ ản v chứng kho n và thị trƣờng chứng khoán.............................6<br /> 1 1 1 Chứng kho n ...................................................................................................6<br /> 1 1 2 Thị trƣờng chứng kho n .................................................................................7<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 1 2 L luận cơ ản v chỉ số chứng kho n ..............................................................9<br /> 1 2 1 T ng qu t ........................................................................................................9<br /> ài to n ự<br /> <br /> o ................................................................................................12<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 13<br /> <br /> K<br /> <br /> 1 2 2 Chỉ số chứng kho n N-Index .....................................................................11<br /> 1 3 1 Phân loại ự<br /> <br /> o ............................................................................................13<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 1 3 2 C c ƣớc thực hiện của qu trình ự báo .....................................................14<br /> 1 3 3 C c thống kê đo độ ch nh x c của ự<br /> <br /> o ....................................................16<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1 4 Chuỗi thời gian .................................................................................................17<br /> 1 5 C c vấn đ liên quan đến t nh ừng ................................................................18<br /> 1.5.1 Khái niệm ......................................................................................................18<br /> 1.5.2 Hậu quả của chuỗi không dừng. ...................................................................19<br /> 1.5.3 Kiểm định tính dừng .....................................................................................19<br /> 1.5.4 Biến đ i chuỗi không dừng thành chuỗi dừng .............................................24<br /> 1.6. Quá trình tự hồi quy ( R), trung ình trƣợt (MA) và mô hình ARIMA........25<br /> 161<br /> <br /> ô hình R(p) ..............................................................................................25<br /> <br /> 162<br /> <br /> ô hình<br /> <br /> (q) .............................................................................................25<br /> <br /> ii<br /> <br /> 163<br /> <br /> ô hình R<br /> <br /> 17<br /> <br /> và phƣơng ph p ox-Jenkins ..........................................26<br /> <br /> ô hình RC ................................................................................................31<br /> <br /> 1 7 1 h i niệm .......................................................................................................31<br /> 1.7.2. Kiểm định tính ARCH .................................................................................33<br /> 173<br /> <br /> ột số iến thể của mô hình RC .............................................................34<br /> <br /> 1 7 4 Nhƣợc điểm ..................................................................................................34<br /> 18<br /> <br /> ô hình<br /> <br /> RC .............................................................................................35<br /> <br /> 1.8.1. Mô hình GARCH (p, q) ...............................................................................35<br /> 1 8 2 C c iến thể của GARCH .............................................................................36<br /> <br /> ỆT N<br /> TỪ T<br /> <br /> ỄN<br /> <br /> N T Ị TRƢ N C ỨN<br /> <br /> C Ỉ<br /> <br /> N- N<br /> <br /> N 10 2014 Đ N T<br /> <br /> N ................................................40<br /> <br /> N 4 2015 ............................................................40<br /> <br /> ơ lƣợc v thị trƣờng chứng kho n iệt Nam và chỉ số N-Index ...............40<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> 21<br /> <br /> Đ<br /> <br /> N ................................40<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> C ƢƠN 2<br /> <br /> RC và c c iến thể ................................38<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1 8 3 Ƣu nhƣợc điểm của mô hình<br /> <br /> iai đoạn từ khi thành lập đến năm 2008 ....................................................40<br /> <br /> 212<br /> <br /> iai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014..........................................................41<br /> iễn iến thị trƣờng chứng kho n iệt Nam và chỉ số N- n x trong giai<br /> <br /> ọc<br /> <br /> 22<br /> <br /> K<br /> <br /> 211<br /> <br /> đoạn nghiên cứu (10 2014 – 4/2015) ......................................................................43<br /> iai đoạn qu<br /> <br /> năm 2014 .........................................................................43<br /> <br /> 222<br /> <br /> iai đoạn ốn th ng đầu năm 2015 ..............................................................47<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> 221<br /> <br /> Đ<br /> <br /> C ƢƠN 3 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA, ARCH/GARCH ..........................54<br /> ĐỂ DỰ BÁO CHỈ S VN – INDEX TRONG NGẮN H N ...................................54<br /> 3.1. Giới thiệu v mẫu quan sát ..............................................................................54<br /> 3 2 Ƣớc lƣợng mô hình ARIMA (p, d, q) .............................................................55<br /> 3.2.1. Kiểm định tính dừng của chuỗi chỉ số VN – Index......................................55<br /> 322<br /> <br /> c định mô hình ARIMA (p, d, q) .............................................................56<br /> <br /> 3.3. Kiểm định tính ARCH .....................................................................................60<br /> 3 4 Ƣớc lƣợng mô hình GARCH (p, q) .................................................................60<br /> 3.5. Tiến hành dự báo .............................................................................................62<br /> <br /> iii<br /> <br /> 3.6. Nhận xét kết quả ..............................................................................................64<br /> 3.7. So sánh với một số bài nghiên cứu khác .........................................................66<br /> P<br /> <br /> N<br /> <br /> T LU N ..............................................................................................68<br /> <br /> 1. Kết quả đạt đƣợc .................................................................................................68<br /> 2. Hạn chế của bài nghiên cứu ................................................................................68<br /> 3<br /> <br /> ƣớng phát triển đ tài .......................................................................................69<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KH O ..........................................................................................70<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> ọc<br /> <br /> K<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHỤ LỤC ...................................................................................................................73<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> TTCK<br /> <br /> C phiếu<br /> <br /> CP<br /> <br /> Nhà đầu tƣ<br /> <br /> NĐT<br /> <br /> Giá trị vốn hóa<br /> <br /> GTVH<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nƣớc<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> tế<br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Thị trƣờng chứng khoán<br /> <br /> in<br /> h<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> <br /> ảng 2 1: C c ạng l thuyết của<br /> <br /> C và P C đối với c c mô hình<br /> <br /> R,<br /> <br /> và<br /> <br /> K<br /> <br /> ARMA. .......................................................................................................................27<br /> C và P C đối với một số ạng của mô hình<br /> <br /> ọc<br /> <br /> ảng 2 2: C c ạng l thuyết của<br /> <br /> ARIMA. ......................................................................................................................27<br /> Bảng 3 2:<br /> <br /> ại<br /> h<br /> <br /> Bảng 3.1: Thống kê chỉ số VN-Index. .......................................................................54<br /> c định mô hình ARIMA (p, d, q) phù hợp. ...........................................57<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Bảng 3.3: So sánh giá trị thực tế với giá trị dự báo ngoài mẫu. ................................59<br /> Bảng 3 4:<br /> <br /> c định mô hình GARCH (p, q) phù hợp. ..............................................61<br /> <br /> v<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản