Lần đầu tiên tìm thấy vật chất tối

Chia sẻ: Thinh Phan Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
135
lượt xem
25
download

Lần đầu tiên tìm thấy vật chất tối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bằng chứng trực tiếp đầu tiên về vật chất tối vừ a được các nhà thiên văn công bố , mặc dù họ vẫn mơ hồ với thành phần tạo nên thứ chất liệu ma quái này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lần đầu tiên tìm thấy vật chất tối

  1. L n ñ u tiên tìm th y v t ch t t i B ng ch ng tr c ti p ñ u tiên v v t ch t t i v a ñư c các nhà thiên văn công b , m c dù h v n mơ h v thành ph n t o nên th ch t li u ma quái này. Quan sát ñư c rút ra t vi c cân ño c n th n các ngôi sao và khí to ra trong m t v va ch m d d i và b o l c nh t gi a các thiên hà ñư c bi t t i nay. ðó là cu c ñ ng ñ gi a hai ñám thiên hà, trong s ki n có tên g i Bullet Cluster (1E 0657-56). Cu c ñ ng ñ khi n cho các vì sao và v t ch t t i c a nh ng thiên hà ñi xuyên tách r i nhau, trong khi nh ng kh i khí liên hành tinh gi a chúng va vào nhau và ñi ch m l i. "Trong m t thiên hà ñi n hình, t t c v t ch t chi m c m t không gian duy nh t", ti n sĩ v t lý thiên văn Maxim Markevitch t Trung tâm V t lý thiên th Harvard-Smithsonian, M , phát bi u. "Trong trư ng h p này, khí và các thiên hà l i b tách r i. Các thiên hà bay xuyên qua nhau trong khi các ñám mây khí c a chúng l i không di chuy n d dàng như v y". Hãy hình dung, ñi u ñó gi ng như cú va ch m t c ñ hàng tri u d m m i gi gi a hai cái bánh ñúc r c l c l n, v i các ngôi sao và v t ch t t i là nh ng h t l c, còn b t bánh ñúc ñ i di n cho các kh i khí. Các h t l c s lao xuyên qua nhau (v i r t ít s ñ ng ñ gi a các h t l c), trong khi b t bánh ñúc s qu n vào nh c a ñài quan sát tia X Chandra cho th y chòm thiên hà 1E 0657-56, hay nhau gi a. Bullet Cluster hình thành sau v va ch m d d i c a hai ñám thiên hà. Màu h ng là K t qu là chúng t o thành nh ng m ng khác nhau trong không gian: m t ch a toàn khí nóng ñang cu n khí nóng c a chòm, ch a ch y u v t l y nhau và hai m ng còn l i hai bên ch ch a toàn v t ch t t i và các vì sao trong nh ng thiên hà th y ch t thư ng. H u h t kh i lư ng c a chòm bi u hi n b ng màu xanh, ch y u ñư c. ch a v t ch t t i. S tách bi t rõ ràng gi a v t ch t thư ng và v t ch t t i như Khi "cân" kh i lư ng t ng c a vùng sáng nơi hai nhóm thiên hà ñ ng ñ , các nhà nghiên c u nh n th y v y chưa t ng ñư c quan sát trư c ñây, nó n ng hơn nhi u so v i kh i lư ng c a các ngôi sao và c a các kh i khí liên hành tinh. Như v y, ph n và là b ng ch ng ch c ch n nh t cho chênh l ch còn l i nh t ñ nh ph i là v t ch t t i. th y h u h t v t ch t trong vũ tr d ng "t i". nh: NASA. "ði u này ch ng minh m t cách ñơn gi n và tr c ti p r ng v t ch t t i t n t i", Markevitch nói. ð n nay, s t n t i c a v t ch t t i ñư c suy ra t th c t là các thiên hà ch có ñ 1/5 s v t ch t c n thi t (dư i d ng th y ñư c) ñ t o ra l c h p d n gi cho chúng trong tr ng thái n ñ nh. Như v y, ph n còn l i t ph i vô hình trư c các kính thiên văn, hay còn g i là "t i". Vi c quan sát th y Bullet Cluster không gi i thích ñư c v t ch t t i là gì, nhưng chúng cung c p m t d u v t khá ch c ch n, các nhà nghiên c u nh n ñ nh. Dư ng như các h t v t ch t t i, dù là gì chăng n a, cũng hành x gi ng v i các h t l c hơn là b t bánh ñúc: chúng ho c là phân b r t xa nhau, gi ng như các vì sao, ho c có nh ng cách th c khác ñ tránh va ch m v i nhau. V va ch m l n x y ra trong Bullet Cluster. T. An (theo Discovery) Khí nóng, ch a h u h t v t ch t thư ng, có màu ñ và v t ch t t i là màu xanh. nh: NASA.
  2. Bullet Cluster Bullet Cluster Bullet Cluster, hay s ki n Bullet Cluster "1E 0657-56", là cu c ñ ng ñ gi a hai ñám thiên hà m nh nh t mà ngành thiên văn h c hi n ñ i ghi nh n ñư c, khi n cho các vì sao và v t ch t t i c a nh ng thiên hà ñi xuyên tách r i nhau, trong khi nh ng kh i khí liên hành tinh gi a chúng va vào nhau và ñi ch m l i. K t qu là t o ra thiên hà 1E 0657-56, hay Bullet Cluster. Bullet cluster lensing Galaxy Cluster MACS J0025.4-1222 Hubble
Đồng bộ tài khoản