intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:221

84
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại và thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh tại MB giai đoạn 2011-2017, luận án đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại MB đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm thêm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> NGUYỄN THU HÀ<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2019<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ TÀI CHÍNH<br /> <br /> HỌC VIỆN TÀI CHÍNH<br /> <br /> <br /> NGUYỄN THU HÀ<br /> <br /> NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI<br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã số<br /> : 9.34.02.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: 1.TS. VŨ THỊ LỢI<br /> 2. PGS.TS. HÀ MINH SƠN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2019<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> ACB<br /> AIRB<br /> ALCO<br /> BĐS<br /> BIDV<br /> CAGR<br /> CAR<br /> CHXHCN<br /> CEO<br /> CIC<br /> CNTT<br /> DNVVN<br /> DVTT<br /> DPRR<br /> ĐKKD<br /> ĐT<br /> EAG<br /> EL<br /> Eximbank<br /> FDI<br /> FIRB<br /> GDP<br /> GTCG<br /> HĐ<br /> HĐQT<br /> HSRR<br /> KH<br /> KKH<br /> KPI<br /> KSNB<br /> LDR<br /> LGD<br /> LNST<br /> LLR<br /> MB<br /> MB Ageas Life<br /> MB AMC<br /> MBS<br /> MB AMC<br /> MHCB<br /> <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT<br /> Nguyên ngữ<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu<br /> Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ nâng cao<br /> Ủy ban quản lý tài sản – vốn<br /> Bất động sản<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam<br /> Tỷ lệ tăng trưởng bình quân kép<br /> Hệ số an toàn vốn tối thiểu<br /> Cộng hòa xã hội chủ nghĩa<br /> Tổng giám đốc điều hành<br /> Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia<br /> Công nghệ thông tin<br /> Doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> Dịch vụ thanh toán<br /> Dự phòng rủi ro<br /> Đăng ký kinh doanh<br /> Đầu tư<br /> Số dư nợ rủi ro<br /> Tổn thất dự kiến<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam<br /> Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> Phương pháp tiếp cận xếp hạng nội bộ cơ bản<br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> Giấy tờ có giá<br /> Hoạt động<br /> Hội đồng quản trị<br /> Hồ sơ rủi ro<br /> Khách hàng<br /> Không kỳ hạn<br /> Chỉ số đánh giá thực hiện công việc<br /> Kiểm soát nội bộ<br /> Tỷ lệ dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi<br /> Tỷ lệ tổn thất dự kiến<br /> Lợi nhuận sau thuế<br /> Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội<br /> Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas<br /> Life<br /> Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quân đội<br /> Công ty chứng khoán Ngân hàng Quân đội<br /> Công ty quản lý tài sản Ngân hàng Quân đội<br /> Ngân hàng trách nhiệm hữ hạn Mizuho<br /> <br /> MIC<br /> MSB<br /> NCS<br /> NHNN<br /> NHTW<br /> NHTM<br /> NIM<br /> NSNN<br /> PD<br /> QLRR<br /> ROA<br /> ROE<br /> RWA<br /> SCB<br /> SCIC<br /> SHB<br /> RRTD<br /> TCTD<br /> TCKT<br /> TGTK<br /> Techcombank<br /> TPCP<br /> TSBĐ<br /> TSC<br /> TSCĐ<br /> TT<br /> UL<br /> VAMC<br /> VaR<br /> VCB<br /> VCSH<br /> VietinBank<br /> Viettel<br /> VPBank<br /> WTO<br /> <br /> Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam<br /> Nghiên cứu sinh<br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> Ngân hàng trung ương<br /> Ngân hàng thương mại<br /> Chênh lệch lãi suất<br /> Ngân sách Nhà nước<br /> Xác suất không trả được nợ<br /> Quản lý rủi ro<br /> Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản<br /> Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu<br /> Tổng tài sản được điều chỉnh theo hệ số rủi ro<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn<br /> Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội<br /> Rủi ro tín dụng<br /> Tổ chức tín dụng<br /> Tổ chức kinh tế<br /> Tiền gửi tiết kiệm<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam<br /> Trái phiếu Chính phủ<br /> Tài sản bảo đảm<br /> Tài sản có<br /> Tài sản cố định<br /> Thị trường<br /> Tổn thất ngoài dự kiến<br /> Công ty quản lý tài sản quốc gia Việt Nam<br /> Giá trị rủi ro<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam<br /> Vốn chủ sở hữu<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam<br /> Tập đoàn viễn thông Quân đội<br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng<br /> Tổ chức Thương mại Thế giới<br /> <br /> Bảng 1.1<br /> Bảng 1.2<br /> Bảng 1.3<br /> Bảng 2.1<br /> Bảng 2.2<br /> Bảng 2.3<br /> Bảng 2.4<br /> Bảng 2.5<br /> Bảng 2.6<br /> Bảng 2.7<br /> Bảng 2.8<br /> Bảng 2.9<br /> Bảng 2.10<br /> Bảng 2.11<br /> Bảng 2.12<br /> Bảng 2.13<br /> Bảng 2.14<br /> Bảng 2.15<br /> Bảng 2.16<br /> Bảng 2.17<br /> Bảng 2.18<br /> Bảng 2.19<br /> Bảng 2.20<br /> Bảng 2.21<br /> Bảng 2.22<br /> Bảng 2.23<br /> Bảng 2.24<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Tỷ lệ LDR theo quy định tại một số nước<br /> Tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu tại VCB giai đoạn<br /> 2011 – 2017<br /> Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại VCB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Hoạt động huy động vốn trên thị trường 1 tại MB giai đoạn<br /> 2011 - 2017<br /> Hoạt động tín dụng trên thị trường 1 tại MB giai đoạn 2011<br /> – 2017<br /> Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế tại MB giai đoạn<br /> 2011 – 2017<br /> Cơ cấu tài sản tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Cơ cấu các khoản tín dụng tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Cơ cấu thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng tại MB giai<br /> đoạn 2011 – 2017<br /> Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tại MB giai đoạn<br /> 2011 – 2017<br /> Chi phí cho các hoạt động phi tín dụng tại MB giai đoạn 2011<br /> – 2017<br /> Chi phí trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại MB giai<br /> đoạn 2011 – 2017<br /> Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại MB giai đoạn 2011 –<br /> 2017<br /> Cam kết ngoại bảng tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Thu nhập trung bình của nhân viên và hiệu quả quản trị nhân<br /> công tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Tỷ lệ ROE tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Tỷ lệ ROA tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn chủ sở hữu tại MB giai đoạn<br /> 2011 – 2017<br /> Nợ quá hạn, nợ xấu tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Nợ xấu được xử lý bằng DPRR và thu từ các khoản nợ đã xử<br /> lý tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Tỷ lệ LLR tại MB và một số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011<br /> – 2017<br /> Giá trị các khoản đầu tư theo chất lượng tín dụng tại MB<br /> Một số chỉ tiêu thanh khoản tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> Dư nợ và dư nợ xấu của ngành ngân hàng giai đoạn 2011 –<br /> 2017<br /> Số lượng người lao động và người lao động tăng thêm tại MB<br /> giai đoạn 2011 – 2017<br /> Lãi/lỗ từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong kinh<br /> doanh ngoại hối tại MB giai đoạn 2011 – 2017<br /> <br /> 42<br /> 61<br /> 63<br /> 70<br /> 73<br /> 76<br /> 79<br /> 84<br /> 86<br /> 89<br /> 90<br /> 95<br /> 96<br /> 97<br /> 99<br /> 100<br /> 106<br /> 107<br /> 109<br /> 112<br /> 114<br /> 115<br /> 117<br /> 118<br /> 119<br /> 121<br /> 130<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2