intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

0
87
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Tìm hiểu thực trạng và yếu tố tác động của hôn nhân xuyên biên giới ở người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; nghiên cứu những vấn đề kết hôn không giá thú của tộc người H’mông tại khu vực nghiên cứu từ đó đề xuất một số giải pháp trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Hôn nhân xuyên biên giới của người Hmông tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ MINH GIANG<br /> <br /> HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA<br /> NGƯỜI HMÔNG TẠI XÃ NẬM CẮN,<br /> HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> TRẦN THỊ MINH GIANG<br /> <br /> HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI CỦA<br /> NGƯỜI HMÔNG TẠI XÃ NẬM CẮN,<br /> HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH NGHỆ AN<br /> Chuyên ngành<br /> Mã số<br /> <br /> : Dân tộc học<br /> : 60 31 03 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DÂN TỘC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS ĐẶNG THỊ HOA<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nghiên cứu khảo sát thực địa và trích dẫn các tài liệu tham khảo<br /> theo quy định. Nội dung của luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Trần Thị Minh Giang<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn tốt nghiệp cao học được hoàn thành tại Học viện Khoa học xã<br /> hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn<br /> Học viện Khoa học xã hội, Khoa Dân tộc học và Nhân học cùng các thầy cô,<br /> các nhà khoa học đã giảng dạy, giúp đỡ tôi tiếp nhận các kiến thức của<br /> chuyên ngành Dân tộc học.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo và nhân dân huyện Kỳ Sơn<br /> nói chung và xã Nậm Cắn nói riêng, đặc biệt gửi lời tri ân tới các chiến sĩ Đồn<br /> biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn, nơi tôi đến nghiên cứu đã nhiệt tình giúp đỡ,<br /> hỗ trợ, cung cấp tư liệu và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu tại thực<br /> địa. Xin gửi lời cám ơn tới lãnh đạo viện nghiên cứu Đông Nam Á cùng gia<br /> đình tôi đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn<br /> thành luận văn.<br /> Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Đặng Thị Hoa - giáo viên<br /> hướng dẫn khoa học. Cô đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, động viên, giúp<br /> đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn./.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1<br /> Chương 1 ......................................................................................................... 15<br /> CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU .................. 15<br /> 1.1. Cơ sở lí luận ......................................................................................... 15<br /> 1.2. Lý thuyết áp dụng................................................................................ 17<br /> 1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu .......................................................... 20<br /> Tiểu kết chương 1........................................................................................ 32<br /> Chương 2 THỰC TRẠNG HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI..................... 33<br /> 2.1. Đặc điểm hôn nhân và gia đình. .......................................................... 33<br /> 2.2. Thực trạng hôn nhân xuyên biên giới .................................................. 36<br /> Tiểu kết chương 2........................................................................................ 50<br /> Chương 3 NHỮNG TÁC ĐỘNG QUA LẠI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỐI<br /> VỚI HÔN NHÂN XUYÊN BIÊN GIỚI......................................................... 51<br /> 3.1. Các yếu tố tác động .............................................................................. 51<br /> 3.2.Tác động của hôn nhân xuyên biên giới tới ổn định an ninh biên giới<br /> Việt Nam-Lào .............................................................................................. 62<br /> 3.3. Một số giải pháp quản lý hôn nhân xuyên biên giới và đảm bảo an ninh<br /> vùng biên giới Việt- Lào hiện nay. ............................................................. 67<br /> Tiểu kết chương 3........................................................................................ 70<br /> KẾT LUẬN ..................................................................................................... 72<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2