intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam"

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
70
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam" phân tích các đặc trưng khác nhau về bản chất, hình thức và chức năng của chứng minh trong các sách giáo khoa hình học ở bậc THCS ở Việt Nam và Pháp; phân tích các cơ hội cho học sinh phát triển suy luận và chứng minh trong sách giáo khoa Hình học THCS ở Việt Nam và Pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ UYÊN NHI<br /> <br /> SUY LUẬN VÀ CHỨNG MINH TRONG HÌNH HỌC:<br /> MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH SÁCH GIÁO KHOA<br /> TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở PHÁP VÀ VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. LÊ THỊ HOÀI CHÂU<br /> <br /> Huế, Năm 2015<br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu và kết quả<br /> nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, đƣợc các đồng tác giả cho phép sử<br /> dụng và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Uyên Nhi<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến cô Lê Thị<br /> Hoài Châu, thầy Trần Kiêm Minh đã nhiệt tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm<br /> Huế, Phòng đào tạo sau đại học, các thầy cô trong khoa Toán, đặc biệt là các thầy<br /> cô thuộc chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học môn Toán đã tận tình<br /> giảng dạy và truyền thụ cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong hai năm<br /> học vừa qua.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, các thầy cô trong tổ chuyên<br /> môn trƣờng THPT Trần Hƣng Đạo-Thành phố Huế đã tạo điều kiện cho tôi đi học.<br /> Sau cùng tôi xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, quan<br /> tâm, động viên và giúp đỡ tôi mọi mặt để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận đƣợc sự hƣớng<br /> dẫn và góp ý.<br /> Chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 04 năm 2015.<br /> Nguyễn Thị Uyên Nhi<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1. Khung nội dung suy luận và chứng minh trong các sách giáo khoa hình<br /> học của Otten và cộng sự ..........................................................................................21<br /> Bảng 3.1. Phân phối chƣơng trình Hình học cấp THCS ở Việt Nam .......................25<br /> Bảng 3.2. Phân phối chƣơng trình Hình học cấp THCS ở Pháp ...............................26<br /> Bảng 3.3. Số liệu về các chƣơng, bài, bài tập trong SGK Hình học Việt Nam ........37<br /> Bảng 3.4. Số liệu về các chƣơng, bài, bài tập, bài tập trong SGK Hình học Pháp. ..38<br /> Bảng 3.5. So sánh định lý tổng ba góc trong tam giác của SGK hai nƣớc ...............42<br /> Bảng 3.6. So sánh định lý Pythagore của SGK hai nƣớc ..........................................46<br /> Bảng 3.7. So sánh định lý Thalès của SGK hai nƣớc ...............................................59<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 3.1. Ví dụ chứng minh trong sách giáo khoa lớp 7 Triangle của Pháp. ...........28<br /> Hình 3.2. Ví dụ chứng minh trong sách giáo khoa lớp 8 Triangle của Pháp. ...........29<br /> Hình 3.3. Ví dụ làm quen chứng minh Hình học trong SGK lớp 6 Transmath ........30<br /> Hình 3.4. Ví dụ kiểu chứng minh điền vào chỗ trống trong SGK lớp 7 Transmath .31<br /> Hình 3.5. Ví dụ về lập luận trong chứng minh SGK lớp 7 Transmath .....................32<br /> Hình 3.6. Ví dụ điển hình về bài toán chứng minh trong SGK Việt Nam. ...............34<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2