intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam"

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

93
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam" phân tích các đặc trưng khác nhau về bản chất, hình thức và chức năng của chứng minh trong các sách giáo khoa hình học ở bậc THCS ở Việt Nam và Pháp; phân tích các cơ hội cho học sinh phát triển suy luận và chứng minh trong sách giáo khoa Hình học THCS ở Việt Nam và Pháp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học "Suy luận và chứng minh trong Hình học: một nghiên cứu so sánh sách giáo khoa Trung học cơ sở ở Pháp và Việt Nam"

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ UYÊN NHI<br /> <br /> SUY LUẬN VÀ CHỨNG MINH TRONG HÌNH HỌC:<br /> MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH SÁCH GIÁO KHOA<br /> TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở PHÁP VÀ VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN<br /> Mã số: 60 14 01 11<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. LÊ THỊ HOÀI CHÂU<br /> <br /> Huế, Năm 2015<br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu và kết quả<br /> nghiên cứu ghi trong luận văn là trung thực, đƣợc các đồng tác giả cho phép sử<br /> dụng và chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Uyên Nhi<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Đầu tiên, tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến cô Lê Thị<br /> Hoài Châu, thầy Trần Kiêm Minh đã nhiệt tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm<br /> Huế, Phòng đào tạo sau đại học, các thầy cô trong khoa Toán, đặc biệt là các thầy<br /> cô thuộc chuyên ngành Lý luận và Phƣơng pháp dạy học môn Toán đã tận tình<br /> giảng dạy và truyền thụ cho tôi nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong hai năm<br /> học vừa qua.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, các thầy cô trong tổ chuyên<br /> môn trƣờng THPT Trần Hƣng Đạo-Thành phố Huế đã tạo điều kiện cho tôi đi học.<br /> Sau cùng tôi xin chân thành cám ơn gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, quan<br /> tâm, động viên và giúp đỡ tôi mọi mặt để tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận đƣợc sự hƣớng<br /> dẫn và góp ý.<br /> Chân thành cám ơn!<br /> Huế, tháng 04 năm 2015.<br /> Nguyễn Thị Uyên Nhi<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1. Khung nội dung suy luận và chứng minh trong các sách giáo khoa hình<br /> học của Otten và cộng sự ..........................................................................................21<br /> Bảng 3.1. Phân phối chƣơng trình Hình học cấp THCS ở Việt Nam .......................25<br /> Bảng 3.2. Phân phối chƣơng trình Hình học cấp THCS ở Pháp ...............................26<br /> Bảng 3.3. Số liệu về các chƣơng, bài, bài tập trong SGK Hình học Việt Nam ........37<br /> Bảng 3.4. Số liệu về các chƣơng, bài, bài tập, bài tập trong SGK Hình học Pháp. ..38<br /> Bảng 3.5. So sánh định lý tổng ba góc trong tam giác của SGK hai nƣớc ...............42<br /> Bảng 3.6. So sánh định lý Pythagore của SGK hai nƣớc ..........................................46<br /> Bảng 3.7. So sánh định lý Thalès của SGK hai nƣớc ...............................................59<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 3.1. Ví dụ chứng minh trong sách giáo khoa lớp 7 Triangle của Pháp. ...........28<br /> Hình 3.2. Ví dụ chứng minh trong sách giáo khoa lớp 8 Triangle của Pháp. ...........29<br /> Hình 3.3. Ví dụ làm quen chứng minh Hình học trong SGK lớp 6 Transmath ........30<br /> Hình 3.4. Ví dụ kiểu chứng minh điền vào chỗ trống trong SGK lớp 7 Transmath .31<br /> Hình 3.5. Ví dụ về lập luận trong chứng minh SGK lớp 7 Transmath .....................32<br /> Hình 3.6. Ví dụ điển hình về bài toán chứng minh trong SGK Việt Nam. ...............34<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2