intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Dặng Vũ Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
44
lượt xem
19
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực tiễn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN, điều tra, khảo sát, thu thập từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Cục ĐKVN trong giai đoạn tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ---------------------------------<br /> <br /> ĐẬU NGỌC BÌNH<br /> <br /> ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI<br /> CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM<br /> – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> luận nêu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Những kết luận khoa<br /> học của luận văn chưa từng được công bố.<br /> Hà Nội, tháng 04 năm 2012<br /> <br /> Đậu Ngọc Bình<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, trước hết em xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn<br /> đối với các thầy, cô Viện Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội<br /> đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian mà em được học tại<br /> trường.<br /> Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn khoa học<br /> TS.Phạm Thị Thanh Hồng, người đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt<br /> quá trình thực hiện, hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, lãnh<br /> đạo và các cán bộ, nhân viên phòng Pháp chế - ISO và phòng Tàu sông đã tạo điều<br /> kiện, giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và các bạn học viên<br /> lớp CH.QTKD1-2010B đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tôi trong suốt thời gian học<br /> tập cũng như thực hiện đề tài.<br /> Mặc dù bản thân đã rất cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt<br /> huyết và năng lực của mình, song với kiến thức còn nhiều hạn chế và trong giới hạn<br /> thời gian quy định, luận văn này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tác giả rất mong<br /> nhận được những đóng góp quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp và các chuyên<br /> gia để nghiên cứu một cách sâu hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 04 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Đậu Ngọc Bình<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 ................................................................... 5<br /> 1.1. Tổng quan về quản lý chất lượng .................................................................. 5<br /> 1.1.1. Chất lượng ................................................................................................. 5<br /> 1.1.2. Quản lý chất lượng .................................................................................... 7<br /> 1.2. Tổng quan về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO<br /> 9001:2008 ............................................................................................................. 18<br /> 1.2.1. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ................................................ 18<br /> 1.2.2. Vấn đề áp dụng ISO 9001 trên thế giới và bài học cho Việt Nam .......... 24<br /> 1.2.3. Vấn đề áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính tại<br /> Việt Nam ........................................................................................................... 27<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ..................................................................................... 32<br /> CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT<br /> NAM ........................................................................................................................ 33<br /> 2.1.<br /> <br /> Giới thiệu về Cục Đăng kiểm Việt Nam ................................................... 33<br /> <br /> 2.1.1. Lịch sử ra đời .......................................................................................... 33<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 35<br /> 2.1.3. Các hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam ........................................ 36<br /> 2.2.<br /> <br /> Hệ thống quản lý chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam .................. 38<br /> <br /> 2.2.1. Sơ lược về việc xây dựng ISO tại Cục ĐKVN ....................................... 38<br /> 2.2.2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của Cục ĐKVN . 39<br /> 2.3. Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008<br /> tại Cục Đăng kiểm Việt Nam ............................................................................... 49<br /> 2.3.1. Thông tin đánh giá nội bộ do phòng Pháp chế - ISO cung cấp .............. 50<br /> 2.3.2. Khảo sát, điều tra bằng phiếu hỏi ............................................................ 60<br /> <br /> 2.4. Đánh giá thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu<br /> chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục Đăng kiểm Việt Nam ......................................... 74<br /> 2.4.1.Những kết quả đạt được ........................................................................... 74<br /> 2.4.2.Những hạn chế còn tồn tại ........................................................................ 75<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ..................................................................................... 77<br /> CHƯƠNG 3 - GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CỤC ĐKVN ................... 78<br /> 3.1. Sứ mệnh và phương hướng phát triển của Cục Đăng Kiểm Việt Nam ..... 78<br /> 3.1.1. Sứ mệnh ................................................................................................... 78<br /> 3.1.2. Phương hướng phát triển ......................................................................... 78<br /> 3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại<br /> Cục Đăng kiểm Việt Nam .................................................................................... 79<br /> 3.2.1. Giải pháp 1: Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ISO cho<br /> toàn bộ nhân viên Cục ĐKVN .......................................................................... 79<br /> 3.2.2. Giải pháp 2: Áp dụng ISO điện tử nhằm tối đa hóa hiệu quả của ISO ... 85<br /> 3.2.3. Giải pháp 3: Xây dựng chế tài thưởng phạt ISO ..................................... 91<br /> 3.2.4. Các giải pháp khác .................................................................................. 95<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ................................................................................... 104<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................... 105<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 107<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản