intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công chế tạo giàn khoan tự nâng tại Việt Nam

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:95

47
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là Tổng hợp cơ sở lý thuyết về chất lượng sản phẩm, các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng; lựa chọn các tiêu chí đánh giá chất lượng thi công chế tạo giàn khoan tự nâng; đánh giá thực trạng chất lượng thi công chế tạo giàn khoan tự nâng và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giàn khoan tự nâng; đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công giàn khoan tự nâng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công chế tạo giàn khoan tự nâng tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------LƯƠNG VĂN LONG<br /> <br /> TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN:<br /> "Phân tích và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thi<br /> công chế tạo giàn khoan tự nâng tại Việt Nam"<br /> <br /> Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2012<br /> <br /> Luận văn cao học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bản luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> dữ liệu, kết quả nêu trong luận văn này là hoàn toàn trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> LƯƠNG VĂN LONG<br /> <br /> 1<br /> <br /> Luận văn cao học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH<br /> Hình 1.1: Cấu trúc của một sản phẩm hoàn chỉnh ................................................ 11 <br /> Hình 1.2: Giàn khoan tự nâng (Jackup)............................................................... 28 <br /> Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức PVMS ........................................................................... 37 <br /> Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức ban dự án đóng mới giàn khoan ...................................... 37 <br /> Hình 2.3 Sơ đồ tổ chức ban dự án đóng mới giàn khoan ...................................... 41 <br /> Hình 2.4: Mô hình chân và đế chân của giàn Jackup............................................ 48 <br /> Hình 2.5: Tỉ lệ khuyết tật hàn theo chiều dài của PVMS ...................................... 49 <br /> Hình 2.6: Mô hình sơ đồ xương cá cho tình trạng khuyết tật hàn cao ................... 50 <br /> Hình 2.7: Giàn khoan nâng thử lên vị trí 145m.................................................... 53 <br /> Hình 3.3: Chu trình Deming ............................................................................... 86 <br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 2.1:Tổng hợp tình hình nhân lực của PVMS.............................................. 38 <br /> Bảng 2.2: Tổng hợp tình hình nhân lực theo ngành nghề ..................................... 39 <br /> Bảng 2.3: Tổng hợp tình hình nhân lực của PVMS.............................................. 56 <br /> Bảng 2.4: Tổng hợp tình hình nhân lực của PVMS.............................................. 56 <br /> Bảng 2.5: Tổng hợp tình hình nhân lực của PVMS.............................................. 57 <br /> Bảng 2.6: Danh mục trang thiết bị chính phục vụ thi công dự án.......................... 60 <br /> Bảng 3.1: Các yêu cầu và hình thức kiểm tra về kiến thức, kỹ năng đội ngũ<br /> <br /> giám sát của Dự án thi công chế tạo giàn Jackup 90m nước tại công ty PVMS<br /> ……………………………………………………………………..73 <br /> Bảng 3.2: Các chi phí chất lượng có thể phát sinh tại ba đơn vị trong Công ty ...... 83 <br /> <br /> 2<br /> <br /> Luận văn cao học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> PVN<br /> <br /> Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam<br /> <br /> PVMS<br /> <br /> Công ty Cố phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí<br /> <br /> ISO<br /> <br /> International Organization for Standardization-Tổ chức tiêu<br /> chuẩn hóa quốc tế.<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Word Trade Organization-Tổ chức thương mại quốc tế<br /> <br /> QLCL<br /> <br /> Quản lý chất lượng<br /> <br /> TQM<br /> <br /> Total Quality Management-Quản lý chất lượng toàn diện<br /> <br /> QA<br /> <br /> Quality Assurance – Đảm bảo chất lượng<br /> <br /> QC<br /> <br /> Quality Control-Kiểm soát chất lượng<br /> <br /> Jackup<br /> <br /> Offshore Mobile self-elevating drilling RIG – Giàn khoan tự<br /> nâng<br /> <br /> ABS<br /> <br /> American Bureau of Shipping – Đăng kiểm chất lượng phương<br /> tiện nổi Hoa kỳ.<br /> <br /> DNV<br /> <br /> Det Norke Veritas – Đăng kiểm Nauy<br /> <br /> VR<br /> <br /> Cục Đăng kiểm Việt Nam<br /> <br /> 3<br /> <br /> Luận văn cao học<br /> <br /> Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN................................................................................................ 1<br /> DANH MỤC HÌNH ............................................................................................ 2<br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................... 2<br /> BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................. 3<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................... 4<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................. 7<br /> CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CHẤT<br /> LƯỢNG THI CÔNG CHẾ TẠO GIÀN JACKUP TẠI VIỆT NAM .................... 10<br /> 1.1.<br /> Cơ sở lý luận về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng ................. 10<br /> 1.1.1.<br /> Chất lượng sản phẩm ........................................................................... 10<br /> 1.1.1.1. Khái niệm sản phẩm, chất lượng sản phẩm ........................................... 10<br /> 1.1.1.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm .......................................................... 13<br /> 1.1.1.3. Các đặc điểm của chất lượng ............................................................... 14<br /> 1.1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ................................................... 15<br /> 1.1.2.<br /> Quản lý chất lượng .............................................................................. 17<br /> 1.1.2.1. Sự phát triển của khoa học quản lý chất lượng ...................................... 17<br /> 1.1.2.2. Khái niệm quản lý chất lượng .............................................................. 19<br /> 1.1.2.3. Những nguyên tắc quản lý chất lượng .................................................. 21<br /> 1.1.2.4. Các chức năng cơ bản của quản lý chất lượng ....................................... 22<br /> 1.1.2.5. Các phương pháp quản lý chất lượng ................................................... 24<br /> 1.2.<br /> Cơ sở lý luận chất lượng thi công chế tạo giàn Jackup tại Việt Nam ...... 27<br /> 1.2.1.<br /> Giới thiệu chung về giàn khoan tự nâng (Jackup) .................................. 27<br /> 1.2.1.1. Tình hình chung về gian khoan tự nâng ở Việt Nam và trên Thế giới ..... 27<br /> 1.2.1.2. Kết cấu của một giàn khoan tự nâng ..................................................... 29<br /> 1.2.2.<br /> Các tiêu chí đáng giá chất lượng thi công chế tạo giàn khoan jackup 90m<br /> nước tại công ty PVMS ...................................................................................... 31<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG I ................................................................................... 33<br /> CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THI<br /> CÔNG CHẾ TẠO GIÀN JACKUP TẠI CÔNG TY PVMS ................................ 34<br /> 2.1<br /> Tổng quan về Công ty PVMS .............................................................. 34<br /> 2.1.1<br /> Cơ sở hình thành Công ty PVMS ......................................................... 34<br /> 2.1.2<br /> Cơ cấu tổ chức và nhân sự của PVMS .................................................. 35<br /> 2.1.3<br /> Sơ lược quá trình phát triển của PVMS ................................................ 35<br /> 2.1.4<br /> Các hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng trong Công ty ............... 35<br /> 2.1.5<br /> Các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty PVMS cung cấp ............................. 36<br /> 2.1.6<br /> Sơ đồ tổ chức của Công ty ................................................................... 36<br /> 2.1.7<br /> Tình hình nhân lực và đào tạo của Công ty ........................................... 38<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2