intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 2011 - 2015

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
46
lượt xem
13
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 2011 - 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn góp phần hệ thống Hóa lý luận cơ bản xây dựng chiến lược; quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực và các chính sách nhân lực của trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình; nêu lên những thành quả, tồn tại và nguyên nhân của của nó; những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết tiếp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 2011 - 2015

TRẦN THỊ HỒNG MINH<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> --------<br /> <br /> TRẦN THỊ HỒNG MINH<br /> <br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG TRUNG HỌC<br /> KINH TẾ - KỸ THUẬT HÒA BÌNH 2011 - 2015<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> KHÓA 2010 - 2012<br /> <br /> TS. NGUYỄN DANH NGUYÊN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan, luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của<br /> cá nhân.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn được tập hợp từ nhiều nguồn tài liệu<br /> và liên hệ thực tế, các thông tin trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> ràng.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Trần Thị Hồng Minh<br /> Khoá: 2010 - 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này là kết quả của một thời gian dài nghiên cứu và làm việc để áp<br /> dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn dưới sự hướng dẫn tận tình của<br /> TS.Nguyễn Danh Nguyên, sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo Viện Kinh tế<br /> và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sự hỗ trợ chân tình của Ban giám<br /> hiệu, các đồng nghiệp đang công tác tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hoà<br /> Bình cùng các cơ quan hữu quan.<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến:<br /> - Thầy giáo TS. Nguyễn Danh Nguyên là người hướng dẫn khoa học đã rất tận<br /> tình hướng dẫn và cho những lời khuyên sâu sắc không những giúp em hoàn thành luận<br /> văn mà còn truyền đạt cho em những kiến thức quý báu về nghề nghiệp.<br /> - Các thầy cô giáo của Viện Kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách khoa<br /> Hà Nội đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt hai năm học để tôi có<br /> được những kiến thức ứng dụng trong công tác và là cơ sở thực hiện luận văn này.<br /> - Quý thầy cô đã dành thời gian quý báu để đọc và phản biện luận văn này,<br /> xin cảm ơn những ý kiến nhận xét sâu sắc của quý thầy cô.<br /> - Ban giám hiệu, các bạn đồng nghiệp tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ<br /> thuật Hoà Bình đã đóng góp ý kiến quý báu cho việc hoàn thành luận văn này.<br /> - Các đơn vị doanh nghiệp đã cung cấp số liệu điều tra phục vụ cho quá trình<br /> nghiên cứu và viết luận văn.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian có hạn, kinh nghiệm và trình độ<br /> bản thân còn nhiều hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những sai sót,<br /> tác giả rất mong nhận được những ý kiến góp ý của các thầy cô và các bạn đồng<br /> nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012<br /> <br /> Học viên: Trần Thị Hồng Minh<br /> ii<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ ii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ......................................................................... vi<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ....................................................................................... vii<br /> NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................. viii<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN<br /> NHÂN LỰC ........................................................................................................... 4<br /> 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC .......................................... 4<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược ........................................................................ 4<br /> 1.1.2. Phân loại chiến lược ............................................................................... 6<br /> 1.1.2.1. Chiến lược tổng thể của tổ chức ...................................................... 6<br /> 1.1.2.2. Chiến lược đơn vị kinh doanh ......................................................... 6<br /> 1.1.2.3. Chiến lược bộ phận chức năng ........................................................ 7<br /> 1.1.3. Quy trình hoạch định chiến lược ............................................................ 7<br /> 1.1.3.1. Khái niệm và yêu cầu của hoạch định chiến lược ............................ 7<br /> 1.1.3.2. Quy trình hoạch định chiến lược...................................................... 8<br /> 1.2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ................................ 10<br /> 1.2.1. Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong việc phát triển tổ<br /> chức ............................................................................................................... 10<br /> 1.2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực ........................................................ 10<br /> 1.2.1.2. Vai trò của nguồn nhân lực trong việc phát triển tổ chức ............... 10<br /> 1.2.2. Quản trị nguồn nhân lực và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .............. 11<br /> 1.2.2.1. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực................................................ 11<br /> 1.2.2.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .................................................. 11<br /> 1.2.2.3. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực ....................... 11<br /> 1.2.3. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực................................................... 12<br /> 1.2.3.1. Mục tiêu tổng thể về phát triển nguồn nhân lực ............................. 13<br /> 1.2.3.2. Các căn cứ hình thành chiến lược phát triển nguồn nhân lực ......... 13<br /> 1.2.3.3. Tập hợp các cơ sở, căn cứ chiến lược ............................................ 18<br /> 1.2.3.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực .................................................... 19<br /> 1.2.3.5. Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực .................................. 20<br /> 1.2.3.6. Hoạch định các phương án phát triển nguồn nhân lực và Thiết kế<br /> các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ..................................................... 20<br /> 1.2.3.7. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển nguồn<br /> nhân lực ..................................................................................................... 21<br /> iii<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> 1.3. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN<br /> LỰC. ................................................................................................................. 22<br /> 1.3.1. Mô hình phân tích SWOT .................................................................... 22<br /> 1.3.2 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M. Porter ...................................... 24<br /> 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂM NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC CHO ĐÀO TẠO CĐ VÀ TCCN.................................... 26<br /> 1.4.1. Đặc điểm nguồn nhân lực trong đào CĐ và TCCN ............................... 26<br /> 1.4.1.1. Đội ngũ giảng viên ........................................................................ 26<br /> 1.4.1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ................................................... 28<br /> 1.4.2. Các vấn đề về hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong các<br /> trường cao đẳngvà trung cấp chuyên nghiệp .................................................. 28<br /> 1.4.2.1. Vai trò, ý nghĩa của chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại các<br /> trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ............................................. 28<br /> 1.4.2.2. Các đặc thù cơ bản của hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân<br /> lực tại các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp............................. 29<br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC<br /> CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC CỦA<br /> TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT HÒA BÌNH ...................... 32<br /> 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ<br /> THUẬT HÒA BÌNH. ........................................................................................ 32<br /> 2.2 PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN<br /> NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT HÒA BÌNH ..... 43<br /> 2.2.1. Phân tích môi trường nhân lực bên ngoài ............................................. 43<br /> 2.2.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ............................................... 43<br /> 2.2.1.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô: .............................................. 47<br /> 2.2.2. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của trường TH Kinh tế - Kỹ thuật<br /> Hòa Bình. ...................................................................................................... 51<br /> 2.2.2.1. Phân tích thực trạng về nguồn nhân lực ......................................... 51<br /> 2.2.2.2. Thực trạng các chính sách nguồn nhân lực của trường Trung học<br /> Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình. ..................................................................... 60<br /> 2.3. TẬP HỢP CÁC CƠ SỞ, CĂN CỨ CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN TÍCH SWOT<br /> .......................................................................................................................... 67<br /> 2.3.2. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân<br /> lực ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình trong thời gian qua....... 68<br /> 2.3.3. Những tồn tại trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực ở<br /> trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình trong thời gian qua ............... 69<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản