intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
121
lượt xem
38
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề về phát triển hoạt động môi giới, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán FPT, đề xuất giải pháp phát triển hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán FPT. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý: Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ----------------------------------------<br /> <br /> VŨ MẠNH HÙNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ----------------------------------------<br /> <br /> VŨ MẠNH HÙNG – C00044<br /> <br /> PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> Mã số: 60340201<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯU THỊ HƯƠNG<br /> <br /> Hà Nội - 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,<br /> kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong<br /> bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Người viết luận văn<br /> <br /> VŨ MẠNH HÙNG<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN<br /> HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ................ 6<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN .................................... 6<br /> 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của công ty chứng khoán .............................. 6<br /> 1.1.2. Vai trò của công ty chứng khoán ...................................................... 11<br /> 1.1.3. Phân loại công ty chứng khoán ......................................................... 13<br /> 1.1.4. Hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán ..................................... 15<br /> 1.2. HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ............ 17<br /> 1.2.1. Khái niệm hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ................. 17<br /> 1.2.2. Đặc điểm hoạt động môi giới của công ty chứng khoán .................. 18<br /> 1.2.3. Nội dung hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ................... 20<br /> 1.2.4. Các hình thức môi giới chứng khoán ................................................ 22<br /> 1.2.5. Quy trình hoạt động môi giới của công ty chứng khoán .................. 27<br /> 1.2.6. Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán .................. 29<br /> 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI<br /> GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ..................................................... 33<br /> 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan .................................................................... 33<br /> 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan ................................................................ 38<br /> 1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA MỘT<br /> SỐ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM.......................................... 41<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI<br /> CỦA CÔNG TY CPCK FPT........................................................................ 45<br /> 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT ............ 45<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .................................................... 45<br /> 2.1.2. Cơ cấu tổ chức................................................................................... 50<br /> 2.1.3. Các hoạt động chủ yếu ...................................................................... 55<br /> 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG<br /> TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT .......................................................... 57<br /> 2.2.1. Thực trạng hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán<br /> FPT .............................................................................................................. 57<br /> 2.2.2. Phân tích chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển hoạt động môi giới tại<br /> công ty cổ phần chứng khoán FPT.............................................................. 62<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT ...................................... 73<br /> 2.3.1. Những thành tựu đạt được ................................................................ 73<br /> 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ........................................................ 74<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI<br /> CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CPCK FPT ......................................... 79<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG<br /> KHOÁN FPT................................................................................................... 79<br /> 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT ................................................................ 80<br /> 3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính cho công ty .......................................... 80<br /> 3.2.2. Mở rộng mạng lưới ........................................................................... 81<br /> 3.2.3. Hoàn thiện, nâng cao hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật ................... 82<br /> 3.2.4. Xây dựng và hoàn thiện chính sách khách hàng toàn diện, hợp lý ... 83<br /> 3.2.5. Tăng số lượng nhân viên môi giới .................................................... 83<br /> 3.2.6. Phát triển hoạt động hỗ trợ tài chính cho khách hàng....................... 84<br /> 3.2.7. Tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ............................... 85<br /> 3.2.8. Đẩy mạnh hoạt động Marketing, tạo dựng thương hiệu ................... 86<br /> 3.2.9. Đa dạng hóa, cải tiến sản phẩm dịch vụ đáp ứng khách hàng .......... 88<br /> 3.2.10. Phát triển đồng bộ các hoạt động của FPTS ................................... 88<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2