intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

Chia sẻ: Vương Tuấn Cảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
90
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Marketing, Marketing - Mix và quản trị Marketing; phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone; xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN ĐẠI<br /> <br /> XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG<br /> MARKETING – MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI<br /> CHI NHÁNH PHÚ THỌ CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. PHAN DIỆU HƯƠNG<br /> <br /> HÀ NỘI - NĂM 2013<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> BẢN CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING – MIX TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THÔNG TIN DI ĐỘNG ........................ 4<br /> 1.1. Khái niệm Marketing và Marketing - Mix .................................................... .....4<br /> 1.1.1.Khái niệm Marketing ....................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Khái niệm Marketing – Mix ............................................................................ 5<br /> 1.2. Vai trò của Marketing- mix trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> thông tin di động ....................................................................................................... 6<br /> 1.2.1. Vai trò của Marketing - mix trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> .................................................................................................................................... 6<br /> 1.2.2. Vai trò của Marketing - mix trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp<br /> Thông tin di động ...................................................................................................... 6<br /> 1.3. Các nội dung của Marketing - mix đối với doanh nghiệp thông tin di động<br /> .....................................................................................................................................8<br /> 1.3.1. Nội dung của Marketing - Mix đối với doanh nghiệp..................................... 8<br /> 1.3.2. Nội dung của Marketing - Mix đối với doanh nghiệp thông tin di động..........9<br /> 1.4.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng Marketing- mix trong hoạt động<br /> kinh doanh của các doanh nghiệp Thông tin di động.............................................. 19<br /> 1.4.1.Những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp............................................................19<br /> 1.4.2. Những yếu tổ bên trong doanh nghiệp............................................................24<br /> Tóm tắt nội dụng chương 1.......................................................................................26<br /> <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MARKETING - MIX<br /> TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH PHÚ THỌ CỦA<br /> CÔNG TY VMS MOBIFONE (2010 - 2011)......................................................... 27<br /> 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG PHÚ<br /> THỌ .........................................................................................................................27<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh............................................. 27<br /> 2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh .............................................. ............28<br /> 2.1.3. Bộ máy quản lý của Chi nhánh.......................................................................29<br /> 2.1.4. Những đặc điểm cơ bản của Chi nhánh..........................................................33<br /> 2.2. Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh thông tin di động Phú<br /> Thọ năm 2010 - 2011 ...............................................................................................37<br /> 2.3.Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - mix trong hoạt động kinh doanh tại<br /> chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone .................................................... 41<br /> 2.3.1. Phân tích thực trạng ứng dụng chính sách sản phẩm .....................................41<br /> 2.3.2. Phân tích thực trạng ứng dụng chính sách giá cả ...........................................46<br /> 2.3.3. Phân thích thực trạng ứng dụng chính sách phân phối.................................. 52<br /> 2.3.4. Phân tích thực trạng ứng dụng chính sách truyền thông................................ 54<br /> 2.3.5. Phân tích thực trạng ứng dụng chính sách con người.................................... 57<br /> 2.3.6. Thực trạng ứng dụng chính sách quy trình.................................................... 58<br /> 2.3.7. Phân tích thực trạng ứng dụng chính sách môi trường dịch vụ .....................59<br /> 2.4. Nhận dạng các điều kiện thuận lợi trong việc ứng dụng Marketing - Mix tại chi<br /> nhánh thông tin di động Phú Thọ..............................................................................60<br /> 2.5. Nhận dạng các rào cản đối với ứng dụng Marketing - Mix tại chi nhánh thông<br /> tin di động Phú Thọ...................................................................................................61<br /> 2.5.1. Yếu tố nội tại chi nhánh..................................................................................61<br /> 2.5.2. Các yếu tố môi trường bên ngoài....................................................................61<br /> Tóm tắt nội dung chương 2.......................................................................................66<br /> <br /> CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG<br /> DỤNG MARKETING - MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI<br /> NHÁNH PHÚ THỌ CỦA CÔNG TY VMS MOBIFONE ....................................67<br /> 3.1. Định hướng phát triển của Công ty VMS Mobifone đến năm 2015..................67<br /> 3.2.Phương hướng phát triển của chi nhánh thông tin di động Phú Thọ đến năm<br /> 2015 ..........................................................................................................................68<br /> 3.2.1. Mục tiêu đến năm 2015...................................................................................68<br /> 3.2.2. Phương hướng phát triển.................................................................................70<br /> 3.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - mix trong hoạt động<br /> kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone ..............................70<br /> 3.3.1. Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ......................................70<br /> 3.3.2. Xây dựng chính sách về giá ...........................................................................72<br /> 3.3.3. Mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp dịch vụ.......................73<br /> 3.3.4. Giải pháp về đẩy mạnh truyền thông, nghiên cứu thị trường.........................75<br /> 3.3.5. Đẩy mạnh Marketing quy trình - áp dụng công nghệ mới vào hoạt động giao<br /> dịch và quản lý..........................................................................................................77<br /> 3.3.6. Xây dựng chính sách về con người.................................................................78<br /> 3.3.7. Xây dựng Môi trường dịch vụ ........................................................................82<br /> Tóm tắt chương 3 .....................................................................................................84<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................85<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................87<br /> PHỤ LỤC 1 ..............................................................................................................88<br /> PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................. 89<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Quá trình thực hiện đề tài, do còn hạn chế về kiến thức và thời gian nên luận<br /> văn không tránh khỏi được những thiếu sót. Trong quá trình bảo vệ Luận văn, tôi<br /> mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học, Thầy cô<br /> giáo, đồng nghiệp quan tâm để đề tài hoàn thiện tốt hơn và hy vọng những giải pháp<br /> của đề tài sẽ một góp phần trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh<br /> Thông tin di động Phú Thọ.<br /> Tôi xin được cảm ơn sâu sắc đến:<br /> - Thầy cô giáo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt Viện Kinh tế & Quản<br /> lý và T.S Phan Diệu Hương đã tận tình hướng dẫn tạo điều kiện cho tôi hoàn thành<br /> Luận văn.<br /> - Ông Giám đốc, các đồng nghiệp trong và ngoài chi nhánh Thông tin di động Phú<br /> Thọ đã giúp đỡ tôi trong quá trình làm luận văn.<br /> - Gia đình, người thân và bạn bè đã khuyến khích, động viên trong quá trình học và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN ĐẠI<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2